Przejdź do treści głównej

Tychy. Ogólnopolskie spotkanie sieciujące Centra Integracji Społecznej

autor(ka): Piotr Mazurek
2011-11-16, 12:59
archiwalne
CIS Tychy
Fundacja Internationaler Bund Polska wraz ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy, który jest partnerem projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na spotkanie sieciujące Centra Integracji Społecznej, którego hasło przewodnie brzmi „PRACA ZAMIAST ZASIŁKU”.

Spotkania, których współgospodarzem jest Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska, odbędą się w terminie 17 listopada 2011 – 18 listopada 2011 w Hotelu Arena - Tychy, ul. Gen. de Gaulle'a 8.

Spotkanie w Tychach jest częścią systemowego projektu 1.19 pt. „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który jest czteroletnim projekt systemowy realizowany w partnerstwie.

Jego głównym celem jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji sektora ekonomii społecznej w Polsce.

W ramach projektu zaplanowano działania, dzięki którym wypracowane zostaną narzędzia wspierające rozwój podmiotów ekonomii społecznej, profesjonalizację ich funkcjonowania oraz poprawiające komunikację i wymianę doświadczeń wewnątrz instytucji otoczenia podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki realizacji projektu wzrasta rozpoznawalność i popularność marki ekonomii społecznej również w województwie śląskim. Wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych podmiotów ekonomii społecznej pomoże w wypracowaniu optymalnych rozwiązań dla zapewnienia trwałości funkcjonowania tychże podmiotów w różnych środowiskach lokalnych.

Inicjatorem projektu jest Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a liderem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Partnerstwo tworzą:

1. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA (www.barka.org.pl)

2. Fundacja Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl)

3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (www.fise.org.pl)

4. Instytut Spraw Publicznych (www.isp.org.pl)

5. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, jednostka pozawydziałowa działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (www.msap.uek.krakow.pl)

6. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) (http://www.undp.org.pl/)

7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (www.zlsp.org.pl)

 Projekt oparty jest na partnerstwie kompetencji, co oznacza, że każdy partner wnosi w jego realizację kluczowe umiejętności merytoryczne oraz swoje wieloletnie doświadczenie.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

- tworzenie i rozwijanie standardów, jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej;

- wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże;

- profesjonalizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej;

- podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej;

- wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

 Działania w projekcie pogrupowane zostały w 6 kluczowych zadań:

   1. Analiza sytuacji ekonomii społecznej w Polsce

   2. Stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej

   3. Opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej

   4. Wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej

   5. Promowanie sektora ekonomii społecznej

   6. Standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

 Projekt realizowany jest w od lipca 2009 do grudnia 2013 roku.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Internationaler Bund Polska
Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Edukacji 11, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Data wydarzenia: od 2011-11-17 do 2011-11-18
Organizator:

Internationaler Bund Polska

Adres:

Bronowicka 42 lok. 602, 30-091 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

32 219 10 10

Faks:

32 219 10 10

E-mail:

cistychy@gmail.com

Www:

http://ib-polska.pl 

Organizator:

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Adres:

Malborska 65, 30-646 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

12 655 10 17

Faks:

12 655 10 17

E-mail:

anna@spoldzielnie.org.pl

Www:

http://spoldzielnie.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia społeczna
  • federalizacja, sieciowanie