WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 7 DNI

ARCHIWUM WIADOMOŚCI
Konkurs MEN: „Wolontariat szkolny” 2016-04-29, 05:20
Stanowisko do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego 2016-04-29, 03:32
Trwa Sezon Lublin! 2016-04-29, 03:09
Gramy dla zwierząt 2016-04-29, 01:43
Twój głos dla #Warszawa2030 2016-04-29, 01:33
Petycje – dla składających i adresatów 2016-04-29, 01:12
Rybnik. Cykl szkoleń "Nowe technologie w promocji organizacji" 2016-04-29, 08:54
Spotkania informacyjne na temat obowiązków związanych ze stosowaniem ustawy o petycjach 2016-04-29, 08:54
Katowice. Szkolenia z obsługi Generatora e-n-GO dla organizacji pozarządowych 2016-04-29, 08:54
Poznań. NGO-wiedza na start, XX edycja warsztatów dla osób rozpoczynających przygodę z III sektorem 2016-04-29, 08:53
Warszawa. Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy "Praca z grupą - podstawowe umiejętności" 2016-04-29, 08:53
Kraków. Warsztaty krytyki poetyckiej i przekładu poetyckiego na Festiwalu Miłosza 2016 2016-04-29, 08:52
Lublin. Seminarium „Formy finansowania działalności gospodarczej - seminarium dla przedsiębiorców" 2016-04-29, 08:51
Radziejowice. Szkolenie "Jak pracować ze społecznością lokalną? Mechanizmy współpracy z grupą" 2016-04-29, 08:47
Kraków. Warsztat "Psychologiczne BHP, czyli jak się ustrzec przed wypaleniem zawodowy" 2016-04-29, 08:47
Kraków. Warsztat "Tam, gdzie rosną poziomki, czyli spotkanie z wewnętrznym dzieckiem" 2016-04-29, 08:47
Police. Szkolenia "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz kontakt z osobą stosującą przemoc" 2016-04-29, 08:47
Łódź. Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów PKR - możliwe współfinansowanie do 60% kosztów 2016-04-29, 08:47
Mazowieckie. Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów PKR. Możliwe współfinansowanie do 60% kosztów 2016-04-29, 08:47
Warszawa. Warsztaty "Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia" od 5 maja 2016 2016-04-29, 08:47
Dolnośląskie. Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów PKR. Możliwe współfinansowanie do 60% kosztów 2016-04-29, 08:47
Warmińsko-mazurskie. Kurs Trenerski I stopnia. Możliwe współfinansowanie do 60% kosztów 2016-04-29, 08:47
Kraków. Warsztat "Czas na zmiany" 2016-04-29, 08:46
Częstochowa. Szkolenie „Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020″ 2016-04-29, 08:46
Wrocław. Szkolenie „Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020″ 2016-04-29, 08:46
Warszawa. Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej 2016-04-29, 08:46
Katowice. Kurs "Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi" 2016-04-29, 08:45
Katowice. Szkolenie "Kwalifikowalność i konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach EFS" 2016-04-29, 08:45
Stryszów. Warsztaty "Wprowadzenie do projektowania permakulturowego – od projektu do efektu" 2016-04-29, 08:45
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca rozdzieli unijne środki na instalacje przyszłości 2016-04-29, 08:44
Niwki. Akademia Letnia dla Nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 2016-04-29, 08:44
Tarnów. Kampania społeczna Pro Driver - szkolenie z bezpiecznej jazdy 2016-04-29, 08:44
Giżycko. Szkolenie "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania" 2016-04-29, 08:43
Zrzeszać może się każdy – także cudzoziemcy i osoby prawne. Ale nie u nas 2016-04-29, 06:56
„Nowe otwarcie”. Przyjrzyjmy się szczegółom 2016-04-29, 03:00
Konferencja UE: Migracja i zdrowie 2016-04-28, 09:57
Noc Kultury 2016: "Wyobraź sobie miasto" 2016-04-28, 03:03
Ustawa medialna bez konsultacji. Organizacje protestują 2016-04-28, 02:49
Bankowość jest OK! 2016-04-28, 02:41
Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2016-04-28, 01:53
Poznań. Bezpłatne szkolenie "Biznesplan dla początkujących – aspekty praktyczne" 2016-04-28, 08:52
Poznań. Darmowe szkolenie "Strategia rozwoju Twojej firmy w oparciu o fundusze UE" 2016-04-28, 08:52
Warszawa. Warsztaty "Autentyzm. Rodzina. Archiwum. Historia". Zgłoś się! 2016-04-28, 08:51
Kraków. Spotkanie klubowe "Zdrowa żywność i żywienie" 2016-04-28, 08:50
Poznań. Szkolenie komputerowe dla seniorów 60+ 2016-04-28, 08:45
Lublin. Szkolenie „Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2016 roku implementująca Dyrektywy UE" 2016-04-28, 08:45
Kielce. Szkolenie "Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne" 2016-04-28, 08:44
Warszawa. Zajęcia dla dzieci "Klubik Mamy, Taty i Malucha" 2016-04-28, 08:44
Katowice. Warsztaty "Asertywność w pracy" 2016-04-28, 08:43
Gdańsk. Kurs niemieckiego w tandemie 2016-04-28, 08:43
Kraków. Kurs "VBA w Excelu podstawowy" 2016-04-28, 08:42
Zakładanie klubu sportowego. Co zmienia nowelizacja prawa o stowarzyszeniach 2016-04-28, 03:18
Joanna Mazgajska. Dinozaur wśród ekologów 2016-04-28, 03:13
Warszawa. IX Forum Pełnomocników 2016-04-27, 01:05
Miasto Poezji 2016: Zaproś poezję do swojego mieszkania! 2016-04-27, 12:58
Jawność nie wystarczy 2016-04-27, 11:23
Warszawa. PO WER: Warsztaty dla wnioskodawców "Programy mobilności ponadnarodowej" 2016-04-27, 08:52
Katowice. PO WER: Warsztaty dla wnioskodawców "Programy mobilności ponadnarodowej" 2016-04-27, 08:52
Kielce. Szkolenie "Dotacje udzielane z budżetu samorządu dla klubów sportowych" 2016-04-27, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Co robić, gdy dzieci są (nie)grzeczne" 2016-04-27, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Zabawy Fundamentalne" - 24 maja 2016-04-27, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Zabawy Fundamentalne" - 2 czerwca 2016-04-27, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Pierwsza pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie" 2016-04-27, 08:44
Poznań. Szkolenie "Efektywne opracowywanie wniosków o dofinansowanie do priorytetu VIII w WRPO 2014-2020" 2016-04-27, 08:44
Poznań. Szkolenie "Kontrola projektów miękkich z WRPO 2014-2020" 2016-04-27, 08:44
Kielce. Szkolenie "Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur" 2016-04-27, 08:44
Kielce. Szkolenie "Nowa ustawa o petycjach a procedury rozpatrywania skarg i wniosków w trybie KPA" 2016-04-27, 08:44
Kielce. Szkolenie "Wdrożenie ustawy krajobrazowej w samorządzie" 2016-04-27, 08:44
Kielce. Szkolenie "Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-04-27, 08:44
Nowe Kawkowo. Tantryczny weekend dla par 2016-04-27, 08:44
Poznań. Szkolenie "Zachowanie trwałości projektu dofinansowanego z EFS" 2016-04-27, 08:43
Poznań. Szkolenie "Zasada równości szans w projektach z FE w 2014-2020" 2016-04-27, 08:43
Poznań. Szkolenie "Zatrudnianie i rozliczanie personelu w projektach realizowanych w ramach WRPO 2014-2020" 2016-04-27, 08:43
Warszawa. Kurs Trenerski: Wykładowca na kursach (edukator, trener). Kod: 235915 2016-04-27, 08:42
Kurs kwalifikacyjny "Rolnik" R.3 - XIII grupa 2016-04-27, 08:40
Woonerf to takie wielofunkcyjne podwórko 2016-04-27, 06:30
Bogaci i wpływowi oraz mali i niedostrzegani. OPP na tle sektora 2016-04-27, 06:00
Kliczko: Polacy zrobili mi piękną niespodziankę 2016-04-26, 04:32
Trwa rejestracja na Sektor 3.0! 2016-04-26, 12:19
UNICEF Polska powołuje Drużynę UNICEF, aby nieść pomoc dzieciom w Nepalu. Na jej czele Robert Lewandowski 2016-04-26, 12:19
„Nowe otwarcie” okiem wiejskiego społecznika 2016-04-26, 11:53
Ochrona konsumentów w UE: niebezpieczne produkty wykryte w 2015 r. 2016-04-26, 10:37
Nepal: rok po tragedii 2016-04-26, 10:28
4 darmowe narzędzia do budowy stron (cz. 4 – Drupal) 2016-04-26, 09:32
Białystok. Bezpłatne szkolenie o zmianach klimatu „Liderzy z klimatem poszukiwani!” 2016-04-26, 08:55
Elbląg. Bezpłatne szkolenie o zmianach klimatu „Liderzy z klimatem poszukiwani!” 2016-04-26, 08:54
Olsztyn. Bezpłatne szkolenie o zmianach klimatu „Liderzy z klimatem poszukiwani!” 2016-04-26, 08:54
Łomża. Bezpłatne szkolenie o zmianach klimatu „Liderzy z klimatem poszukiwani!” 2016-04-26, 08:54
Gdańsk. „Liderzy z klimatem poszukiwani!”. Bezpłatne szkolenie o zmianach klimatu 2016-04-26, 08:53
Konin. Bezpłatne warsztaty arteterapii 2016-04-26, 08:52
Warszawa. Bezpłatne warsztaty technik brajlowskich 2016-04-26, 08:52
Warszawa. Jak budować dobre relacje z małymi dziećmi? Warsztaty dla rodziców w Klubie Mam na Ursynowie 2016-04-26, 08:51
Warszawa. O bliskości i zaufaniu - warsztat dla par w Klubie Mam na Ursynowie 2016-04-26, 08:50
Warszawa. Jak zadbać o związek, gdy zostajemy rodzicami? Warsztaty dla par 2016-04-26, 08:50
Warszawa. "Przedszkolaki na korcie" - darmowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa 2016-04-26, 08:48
Poznań. Szkolenie "Skuteczne pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS w ramach WRPO 2014-2020" 2016-04-26, 08:45
Poznań. Szkolenie "Wypełnianie wniosków o płatność w ramach EFS 2014-2020" 2016-04-26, 08:45
Kraków. Warsztat "Praktycznie o autyzmie" 2016-04-26, 08:44
Kraków. Szkoła Facylitatorów I "Praca z grupą. Rozwój umiejętności facylitacyjnych" 2016-04-26, 08:44
Poznań. Szkolenie "Opracowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie do priorytetów VI, VII, VIII WRPO" 2016-04-26, 08:44
Poznań. Szkolenie "Prawidłowe opracowanie budżetu projektu z EFS w WRPO" 2016-04-26, 08:44
Poznań. Szkolenie "Realizacja projektów w obszarze pomocy społecznej z WRPO oraz POWER w latach 2014-2020" 2016-04-26, 08:44
Poznań. Szkolenie "Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS w 2014-2020" 2016-04-26, 08:44
Poznań. Szkolenie "Dokumentowanie i archiwizacja działań w projektach EFS w latach 2014-2020" 2016-04-26, 08:43
Poznań. Szkolenie "Kontrola projektów w ramach POWER" 2016-04-26, 08:43
Poznań. Szkolenie "Kwalifikowalność wydatków w projektach z EFS 2014-2020" 2016-04-26, 08:43
Poznań. Szkolenie "Monitoring i ewaluacja projektów z EFS 2014-2020" 2016-04-26, 08:43
Poznań. Szkolenie "Obowiązki w zakresie informacji i promocji w projektach 2014-2020" 2016-04-26, 08:43
Poznań. Szkolenie "Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w projektach EFS 2014-2020" 2016-04-26, 08:43
Nowe Kawkowo. Warsztat dla kobiet „Powrót do siebie prawdziwej” 2016-04-26, 08:43
Lublin. Kurs "Bajkopisanie jako metoda pracy z dzieckiem przeżywającym lęki i trudności rozwojowe" 2016-04-26, 08:41
Lublin. Szkolenie "Pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny" 2016-04-26, 08:41
Lublin. Szkolenie "Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - AAC" 2016-04-26, 08:39
Lublin. Kurs kwalifikacyjny "Trening Zastępowania Agresji TZA - ART" 2016-04-26, 08:38
Lublin. Szkolenie "Diagnoza i terapia w zakresie uzależnień niechemicznych: Internet, hazard, seks" 2016-04-26, 08:38
Lublin. Kurs "Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po traumie" 2016-04-26, 08:38
Lublin. Kurs kwalifikacyjny "Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz" 2016-04-26, 08:37
Lublin. Kurs kwalifikacyjny "Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°" 2016-04-26, 08:35
Ruszyła rekrutacja na Sektor 3.0! [patronat ngo.pl] 2016-04-26, 08:00
Uwaga! Nowe formularze do "małych grantów"! 2016-04-26, 06:37
Dekalog NGO, czyli jak działać, aby osiągnąć sukces (cz.1) 2016-04-26, 06:28
170 wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego! 2016-04-26, 06:15
Majowe spotkania z cyklu "Środa z Funduszami" 2016-04-25, 11:56
Warsztaty Master Class na Open Days 2016: poszukiwani młodzi badacze 2016-04-25, 05:55
Forum Hejt – reaguj! 2016-04-25, 05:51
Lublin. Dzielnicowe debaty rowerowe 2016-04-25, 02:52
UE: Grupa zadaniowa promuje lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych 2016-04-25, 02:38
Pozytywna opinia ŁRDPP w sprawie zmian w polityce lokalowej dla organizacji pozarządowych 2016-04-25, 12:32
Spotkanie organizacji w sprawie funduszy i dialogu w obszarze zdrowia 2016-04-25, 12:13
Znamy wyniki konkursu FIO 2016 - priorytet 2 2016-04-25, 12:00
Koncert Pieśni Patriotycznej "Dla Niepodległej" 2016-04-25, 10:29
Nagroda Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0” 2016 - zostało tylko kilka dni! [patronat ngo.pl] 2016-04-25, 09:31
Szczecin. Miniszkolenie "Zmiany w zbiórkach publicznych" 2016-04-25, 08:55
Łódź. Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy 2016-04-25, 08:55
Gdańsk. Jak to ująć, czyli praktyczny kurs pisania 2016-04-25, 08:54
Warszawa. Bezpłatny warsztat edukacyjno-rozwojowy "Jak rozwiązywać konflikty?" 2016-04-25, 08:52
Konin. Nastolatek - instrukcja obsługi dla bezradnych rodziców. Bezpłatne warsztaty dla rodziców Wielkopolski 2016-04-25, 08:51
Lublin. Szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac" 2016-04-25, 08:51
Warszawa. Nieodpłatne spotkania grupowe "Mity i wyzwania w małżeństwie i związkach" 2016-04-25, 08:51
Warszawa. Nieodpłatne zajęcia weekendowe "Jak zadbać o jakość życia, czyli od czego i od kogo zacząć" 2016-04-25, 08:51
Łódź. Warsztaty "Efektywne formy nauczania" 2016-04-25, 08:46
Warszawa. Szkolenie "Kręgi Naprawcze - wprowadzenie" 2016-04-25, 08:46
Warszawa. Seminarium "Zmiany w prawie o stowarzyszeniach. Trochę silniejszy wiatr w żagle ngo?" 2016-04-25, 08:45
Rybnik. Szkolenie "Data storytelling - tworzenie infografik i wizualizacji danych" 2016-04-25, 08:45
Zabrze. Warsztat "Jestem z Tobą - umiejętności efektywnego udzielania wsparcia" 2016-04-25, 08:45
Niemcy. "Maultaschen und Piroggen": Forum szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży 2016-04-25, 08:45
Zabrze. Szkolenie "Dziecko w sytuacji rozwodu" 2016-04-25, 08:45
Warszawa. Kurs pisania wniosków o dotacje "Specjalista ds. funduszy unijnych" 2016-04-25, 08:44
Lublin. Szklenie "Lapbook - książka na kolanach" 2016-04-25, 08:44
Chełm. Warsztat pracy z przedszkolakami "Kreatywnie z maluchami" 2016-04-25, 08:44
Kraków. Warsztaty Muzyki Liturgicznej - Veni Sancte 2016-04-25, 08:44
Katowice. Kurs "Adobe InDesign podstawowy" 2016-04-25, 08:44
Kraków. Szkolenia motorowodne, kursy motorowodne 2016-04-25, 08:44
Kraków. Półkolonia żeglarska dla dzieci 6-13 lat 2016-04-25, 08:44
Wrocław. Szkoła Filmowa Obrazy bez Granic 2016-04-25, 08:43
Kraków. Kurs "Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" 2016-04-25, 08:43
Warszawa. Kurs "Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" 2016-04-25, 08:43
Warszawa. Drabina czasu - po szczeblach do celu. Warsztat zarządzania sobą w czasie 2016-04-25, 08:43
Poznań. Kurs "Infografika - jak zmienić dane statystyczne w graficzną narrację" 2016-04-25, 08:42
Kraków. Tajne Komplety – I łebinar krakowski 2016-04-25, 08:42
Poznań. Tajne Komplety – I łebinar poznański 2016-04-25, 08:42
Wrocław. Tajne Komplety – I łebinar wrocławski 2016-04-25, 08:42
Kraków. Kurs "Infografika - jak zmienić dane statystyczne w graficzną narrację" 2016-04-25, 08:41
Warszawa. Kurs "Infografika - jak zmienić dane statystyczne w graficzną narrację" 2016-04-25, 08:41
Warszawa. Kwalifikacyjny kurs zawodowy "Opiekun medyczny" 2016-04-25, 08:40
TechSoup rusza w Polskę. Przystanek Lublin 2016-04-25, 06:11
Organizacja dostała dotację. O czym musi pamiętać 2016-04-25, 03:22
Skąd ten krytycyzm? Współpraca z warszawskim samorządem w oczach NGO 2016-04-25, 03:00
Działania UE w kierunku cyfryzacji przemysłu 2016-04-24, 04:02
Dni Otwarte Funduszy Europejskich: wydłużony nabór atrakcji 2016-04-22, 11:37
Zakończone pierwsze konkursy w PO IiŚ 2016-04-22, 11:26
Ostatnie dni zgłoszeń do MegaMisji 2016-04-22, 04:56
Do 10 maja trwa głosowania na inspirujące pomysły realizowane z budżetów obywatelskich 2016-04-22, 12:36
Robimy to dla pieniędzy, czyli ile można zyskać na dobrej przestrzeni publicznej i Atlas sytuacji pieszych 2016-04-22, 12:08
Ostatnia szansa na głos w sprawie celów dla #Warszawa2030 2016-04-22, 12:02
Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej 2016-04-22, 11:25
Dąbrowa Górnicza. Majowe szkolenia w Centrum Aktywności Obywatelskiej 2016-04-22, 08:54
Olsztyn. Spotkanie informacyjno-kontaktowe "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży" 2016-04-22, 08:54
Warszawa. Szkolenie "AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej" 2016-04-22, 08:53
Łódź. Podwieczorek trenerski 2. Temat: Icebreaker - integracja, rozluźnianie atmosfery podczas szkolenia 2016-04-22, 08:52
Projekt "Azymut Praca", skierowany do osób po 29 roku życia z woj. świętokrzyskiego 2016-04-22, 08:51
Warszawa. Akademia Soft Skills in English 2016-04-22, 08:50
Kraków. Warsztat "Zdemaskować stres, czyli ile jest w nas wolności" 2016-04-22, 08:45
Szczecin. Szkolenie „Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020″ 2016-04-22, 08:45
Biała Podlaska. Szkolenie "Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020" 2016-04-22, 08:44
Webinarium portalu ngo.pl. Content marketing w NGO, czyli o tworzeniu wartościowych treści 2016-04-21, 05:00
NIVEA i Mateusz Kusznierewicz budują Rodzinne Miejsca Zabaw w całej Polsce 2016-04-21, 02:40
Programy Hausnera i Bendyka a NGO 2016-04-21, 02:34
Przedstawiciele organizacji w Komitecie Sterującym ds. Zdrowia 2016-04-21, 01:29
Znamy reprezentantów w Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016-04-21, 12:30
Przekształcenie NGO w przedsiębiorstwo społeczne 2016-04-21, 09:23
Łódź, Warszawa. Warsztaty w projekcie "Od trzeciej strony", czyli o organizacjach pozarządowych dla licealistów [patronat ngo.pl] 2016-04-21, 08:55
Chorzów. "W dziką stronę" - seminarium dla nauczycieli dotyczące terenowej edukacji ekologicznej 2016-04-21, 08:53
Warszawa. Cykl warsztatów "O uchodźcach: media, obrazy, wyobrażenia" 2016-04-21, 08:53
Bukareszt, Rumunia. Szkolenie międzynarodowe "CONNECTOR 2016" 2016-04-21, 08:53
Kursy zawodowe i płatne staże 2016-04-21, 08:52
Webinarium „Podróżująca tęsknota: Syria – mozaika Wschodu” 2016-04-21, 08:51
Szczecin. Warsztaty "Zawód: socjoterapeuta, psychoterapeuta, trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych" 2016-04-21, 08:51
Włoszczowa. Szkolenia w projekcie "Własna firma - od dziś" - Zdobądź pieniądze na start 2016-04-21, 08:50
Radziejowice. Szkolenie "Diagnozowanie społeczności lokalnej" 2016-04-21, 08:47
Krzyżowa. Seminarium "Partycypacyjne metody pracy z międzynarodową grupą" 2016-04-21, 08:46
Rybnik. Szkolenie "Redaktor dostępnych treści wraz z certyfikatem" 2016-04-21, 08:46
Kielce. Kurs kadrowy "Prawo pracy w praktyce" 2016-04-21, 08:45
Katowice. Kurs "VBA w Excelu podstawowy" 2016-04-21, 08:45
Warszawa. Akademia Biblijna 2016-04-21, 08:45
Gdynia. Akademia Biblijna 2016-04-21, 08:45
Warszawa. Sesja "Biblijne święta i tańce żydowskie" 2016-04-21, 08:45
Kraków. Szkoła Menedżerów Projektów Rozwojowych 2016-04-21, 08:44
Kielce. Szkolenie "Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia" 2016-04-21, 08:44
Kielce. Szkolenie "Archiwum w gminnej i powiatowej jednostce organizacyjnej" 2016-04-21, 08:44
Kielce. Szkolenie "Wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszeń budowy oraz nakładanie obowiązku przedłożenia dokumentów do RDOŚ ze względu na Obszary Natura 2000" 2016-04-21, 08:44
Kielce. Szkolenie „Obsługa programu Płatnik dla początkujących – warsztaty komputerowe’’ 2016-04-21, 08:44
Kielce. Szkolenie „Zmiany w programie Płatnik z modułem IPP – warsztaty komputerowe" 2016-04-21, 08:44
Kielce. Szkolenie "VAT od podstaw dla samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" 2016-04-21, 08:43
Kielce. Szkolenie „Stosowania Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego, rozporządzeń wykonawczych oraz aplikacji ‘Źródło’” 2016-04-21, 08:43
Warszawa. Weekendowy kurs "Excel średnio zaawansowany" 2016-04-21, 08:42
Warszawa. Weekendowy kurs "Excel zaawansowany" 2016-04-21, 08:42
„Nowe otwarcie”. Nadzieje, obawy i granice, których przekroczyć nie potrafię... 2016-04-21, 03:00
Ukraina: 2 lata konfliktu, 3 miliony osób w potrzebie - Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc 2016-04-20, 05:17
Spotkanie: Żmigród przyszłości (konsultacje społeczne) 2016-04-20, 02:50
Żywa Biblioteka w Wałbrzychu poszukuje Żywych Książek 2016-04-20, 01:13
Nabór na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019 2016-04-20, 10:10
Gostyń: Konsultacje społeczne dla NGO 2016-04-20, 09:53
Finansowanie nowego NGO 2016-04-20, 09:37
Wraca moda na rozwój lokalny 2016-04-20, 09:00
Warszawa. SCWO: Szkolenie "Co każdy członek komisji rewizyjnej wiedzieć powinien" 2016-04-20, 08:53
Lublin. Szkolenie "Przedsiębiorstwo z klimatem" 2016-04-20, 08:50
Kielce. Szkolenie "Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych w praktyce" 2016-04-20, 08:45
Kielce. Szkolenie "Rodzina 500+ (oraz elementy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)" 2016-04-20, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych" 2016-04-20, 08:44
Warszawa. Kurs księgowości dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych 2016-04-20, 08:44
Warszawa. Kurs księgowości w organizacji pozarządowej - 90 godz. 2016-04-20, 08:44
Warszawa. Daj sobie moc! Warsztaty dla gimnazjalistów doświadczających przemocy rówieśniczej 2016-04-20, 08:44
Kielce. Szkolenie „Kontrola finansowa organizacji pozarządowych” 2016-04-20, 08:44
Kielce. Szkolenie „Faktura VAT w 2016 r. Warsztaty” 2016-04-20, 08:44
Warszawa. Warsztaty "Zmysł tańca" 2016-04-20, 08:44
Kielce. Szkolenie "Obowiązek edukacyjny – obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego, nauki" 2016-04-20, 08:44
Kielce. Szkolenie "Projektowanie i prowadzenie biuletynu informacji publicznej" 2016-04-20, 08:44
Kielce. Szkolenie "Zasady gospodarowania nieruchomościami lokalowymi, pomieszczeniami tymczasowymi" 2016-04-20, 08:44
Kielce. Szkolenie "Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury z uwzględnieniem praw autorskich" 2016-04-20, 08:44
Kielce. Szkolenie: "Plan kont, zasady rachunkowości, przychody, dochody i wydatki, wzajemne rozliczenia i wyłączenia w jst..." 2016-04-20, 08:43
Lubelskie NGO uratują historię od zapomnienia 2016-04-20, 08:42
Kielce. Szkolenie „Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych" 2016-04-20, 08:42
Kielce. Szkolenie "Funkcjonowanie CEIDG na podstawie przepisów zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej" 2016-04-20, 08:41
Stowarzyszenie nie płaci za wpis do KRS 2016-04-20, 06:29
Konkurs MON: "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" 2016-04-19, 05:03
Konkurs MEN: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych” 2016-04-19, 04:51
Poznaj Partnerstwa w ramach Strategicznej Mapy Drogowej 2016-04-19, 02:25
Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej 2016-04-19, 12:49
Zostały 3 dni na zgłoszenie się do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016-04-19, 12:36
1% – trzy kroki, żeby wybrać mądrze 2016-04-19, 12:00
4 darmowe narzędzia do budowy stron (cz.3 – Joomla!) 2016-04-19, 09:17
Dąbrowa Górnicza. „Sobota PARTYcypacyjna” 2016-04-19, 09:14
Wrocław. Szkolenie "Zakładanie fundacji i stowarzyszeń" 2016-04-19, 08:54
Warsztaty "Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe jako źródło przemocy" 2016-04-19, 08:53
Warszawa. POLIN Meeting Point – Summer Education School 2016-04-19, 08:53
Poznań. Po(d)łącz się: Wielkopolska sieć kultury - spotkanie animatorów i edukatorów 2016-04-19, 08:52
Łódź. Bezpłatne szkolenie informatyczne "Podstawy obsługi komputera i Internetu" 2016-04-19, 08:52
Nowy program Malta Festival Poznań dla gimnazjalistów i licealistów. Zgłoszenia do 22 kwietnia 2016-04-19, 08:52
Warszawa. Szkoła Ogrodników Miejskich 2016-04-19, 08:50
Kielce. Szkolenie „Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych" 2016-04-19, 08:45
Kielce. Szkolenie „Zasady techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym po zmianach” 2016-04-19, 08:45
Kielce. Szkolenie "Kontrola i nieprawidłowości oraz rozwiązywanie bieżących problemów w projektach EFS realizowanych przez PUP" 2016-04-19, 08:44
Kraków. Warsztat "Superwizja pracy trenerskiej" 2016-04-19, 08:44
Warszawa. Warsztat psychologiczny o zaangażowaniu w związku 2016-04-19, 08:44
Kielce. Szkolenie „Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym” 2016-04-19, 08:44
Kielce. Szkolenie "Dotacje podręcznikowe w 2016 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji" 2016-04-19, 08:44
Kielce. Szkolenie "Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania" 2016-04-19, 08:44
Warszawa. Szkoła Trenerów Warsztatów Umiejętności Psychospołecznych 2016-04-19, 08:43
Kielce. Szkolenie "Kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej" 2016-04-19, 08:43
Kielce. Szkolenie "Nowe spojrzenie na windykację we wspólnocie mieszkaniowej" 2016-04-19, 08:43
Na co wydawane są środki z PO Pomoc Techniczna? 2016-04-18, 03:20
Kwietniowe spotkania o celach dla #Warszawa2030 2016-04-18, 02:46
Związek Polskich Fotografów Przyrody apeluje o ochronę Puszczy Białowieskiej 2016-04-18, 02:42
Jakie standardy dostępności w BIP? 2016-04-18, 02:35
Konkurs „Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską" 2016-04-18, 02:34
Listy do Henia 2016-04-18, 02:32
Raport NGO: Dyrektywy unijne chroniące przyrodę potrzebują lepszej implementacji, a nie zmian 2016-04-18, 02:14
Olsztyn. Szkolenie OCOP „Jak tworzyć treści atrakcyjne dla odbiorców NGO?” 2016-04-18, 01:59
VI debata „Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej” już 12 maja 2016-04-18, 12:32
Ruszyła kampania UE na rzecz zrównoważonej pracy i prawa do starzenia się w dobrym zdrowiu 2016-04-18, 11:18
Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. 2016-04-18, 11:09
Ministerstwo Środowiska: ankieta nt. udziału obywateli w tworzeniu systemu opłat środowiskowych 2016-04-18, 10:21
Ministerstwo Finansów: można zgłaszać uwagi do zmian w ustawie o rachunkowości 2016-04-18, 09:51
Aplikacje, które mogą przydać się w podróży 2016-04-18, 09:31
Spotkanie nt. konkursu w PO WER dot. wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną 2016-04-18, 09:29
Spotkanie informacyjne nt. naboru w POWER: młodzi na rynku pracy 2016-04-18, 09:28
Kłodzko. Bezpłatny warsztat „Jak stworzyć dobrą ofertę realizacji zadania publicznego?” 2016-04-18, 08:56
Kurs "Pożyczki dla NGO - czy i kiedy warto?" 2016-04-18, 08:54
Kurs "Poradnik prawny dla organizacji pozarządowych" 2016-04-18, 08:54
Koszalin. Spotkanie "Nowe technologie w pracy III sektora" 2016-04-18, 08:54
Słupsk. Spotkanie "Nowe technologie w pracy III sektora" 2016-04-18, 08:54
Szczecin. Spotkanie "Nowe technologie w pracy III sektora" 2016-04-18, 08:54
Bezpieczeństwo w sieci: Szkolenie dla trenerów i trenerek i wdrażanie warsztatów w szkołach 2016-04-18, 08:54
Lubenia. Szkolenie "Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni. Kodeks dobrej praktyki" 2016-04-18, 08:54
Katowice. Warsztat "Zrozumieć płeć, kulturę, seksualność" 2016-04-18, 08:53
Kurs "Microsoft Outlook 2013 - poziom rozszerzony" 2016-04-18, 08:53
Kurs "Komunikacja wewnętrzna" 2016-04-18, 08:53
Warszawa. Szkoła Fundraiserów Korporacyjnych 2016-04-18, 08:46
Warszawa. Warsztaty "Jak zdobyć nowych sponsorów dla NGO?" 2016-04-18, 08:46
Szklarska Poręba. XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych 2016-04-18, 08:46
Warszawa. Warsztat "Promocja w sieci" 2016-04-18, 08:45
Warszawa. Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: maj - czerwiec 2016 2016-04-18, 08:45
Opole. Szkolenie "Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem zmian od 2016 roku" 2016-04-18, 08:45
Opole. Szkolenie "Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dokumentacji BHP w zakładzie pracy" 2016-04-18, 08:45
Opole. Szkolenie "Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert po nowelizacji prawa zamówień publicznych" 2016-04-18, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Interwencja kryzysowa w zakresie pomocy ofiarom przemocy" 2016-04-18, 08:44
Gdańsk. Szkolenie z interwencji kryzysowej dotyczące pomocy wobec osób doświadczających przemocy 2016-04-18, 08:44
Warszawa. Obudź głos! – regularne zajęcia z emisji głosu - dobra dykcja, wyrazistość 2016-04-18, 08:44
Warszawa. Warsztaty z Bibliodramą 2016-04-18, 08:44
Hołowno. Warsztaty "Dziecko i mama" 2016-04-18, 08:43
Kraków. Kurs "Infografika - jak zmienić dane statystyczne w graficzną narrację" 2016-04-18, 08:42
VII Pozarządowe Śniadanie Czwartkowe już w najbliższy czwartek! 2016-04-18, 07:07
Już niedługo stowarzyszenie będzie mogło założyć 7 osób 2016-04-18, 03:30
Sektor warszawski: więcej pieniędzy, problemów nie mniej 2016-04-18, 03:00
Mapa drogowa a Polski Korpus Solidarności? 2016-04-16, 11:43
Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Wschodnia 2016-04-16, 10:57
Nowa wersja SzOOP Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2016-04-15, 11:09
Europa Master – trójstronne studia magisterskie w Polsce, Francji i Niemczech 2016-04-15, 05:50
Tramwaj promocyjny S3KTOR 2015 - skorzystaj z bezpłatnego przejazdu 2016-04-15, 05:46
Program MSiT: „Klub” - przedłużenie naboru 2016-04-15, 05:11
Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych 2016-04-15, 05:02
Konsultacje projektu resortowego Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 2016-04-15, 04:13
Konkurs #Storymakers2016 2016-04-15, 03:56
PO WER: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości - konkurs unieważniony 2016-04-15, 02:52
Konkurs dotacyjny: Zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności 2016-04-15, 02:17
Warszawa. Spotkanie: Jak działać na rzecz poprawy warunków pracy w NGO? [patronat ngo.pl] 2016-04-15, 12:54
Ruszają dotacje na praktyki w instytucjach zagranicznych 2016-04-15, 11:40
PO WER: Konkurs na innowacje społeczne rozstrzygnięty 2016-04-15, 11:25
Zmiany na stanowiskach kierowniczych w KE: Polak mianowany, więcej kobiet 2016-04-15, 10:05
5 wskazówek na zaistnienie Waszego bloga w sektorze non profit w 2016 roku 2016-04-15, 09:00
Konin. Kolejna odsłona arteterapii - już niebawem! 2016-04-15, 08:53
Katowice. Kurs "Adobe InDesign podstawowy" 2016-04-15, 08:45
Kraków. Kurs "Excel zaawansowany cz. II - Narzędzia, triki, receptury" 2016-04-15, 08:45
Gdańsk. Szkolenie "Księgowość organizacji pozarządowych po zmianach" 2016-04-15, 08:44
Warszawa. Szkolenie z podstaw planowania przestrzennego i rewitalizacji 2016-04-15, 08:44
Kraków. Kurs "VBA w Excelu podstawowy" 2016-04-15, 08:44
Kraków. Kurs "Excel zaawansowany" 2016-04-15, 08:44
Warszawa. Program Gestalt – start 12 maja 2016-04-15, 08:42
Leszek Kopeć: Niewidzenie nie zwalnia z niezależności 2016-04-15, 06:47
Zakładam stowarzyszenie po 20 maja 2016 2016-04-15, 06:39
„Nowe otwarcie”. Nie burzcie tego, co się dotąd udało! 2016-04-15, 03:00
TechSoup rusza w Polskę 2016-04-14, 05:11
Greenpeace zszedł z dachu Ministerstwa Środowiska i kontynuuje kampanię na rzecz Puszczy Białowieskiej 2016-04-14, 02:57
9 rzeczy o zbieraniu funduszy, o których powinien wiedzieć zarząd NGO 2016-04-14, 02:32
Ponad 6 tysięcy pomnikowych drzew do ochrony w projektowanym Turnickim Parku Narodowym 2016-04-14, 01:52
Program Polska-Rosja uzgodniony 2016-04-14, 12:31
Dolnośląskie. Mikrodotacje dla młodych NGO i grup nieformalnych 2016-04-14, 10:52
Konsultacje MR: Prognoza środowiskowa Planu Transportowego dla PO PW 2016-04-14, 10:52
Konkurs w PO WER: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 2016-04-14, 09:24
Warszawa. SCWO: Szkolenie „Komunikacja w zespole – zasady, wyzwania, narzędzia, kompetencje” 2016-04-14, 08:55
Warszawa. Szkolenie "Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej" 2016-04-14, 08:54
Warszawa. Bezpłatne warsztaty "Partycypacyjne planowanie strategiczne" 2016-04-14, 08:53
Łódź. Szkolenie "Zostań liderem NGO" 2016-04-14, 08:45
Warszawa. Kurs pisania wniosków o dotacje "Specjalista ds. funduszy unijnych" - XIV grupa 2016-04-14, 08:44
Wójtowice. Warsztat dla kobiet "Kobieca Wataszka - o relacjach" 2016-04-14, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Strona WWW biblioteki - najnowsze trendy, propozycje rozwiązań w zakresie budowy i prezentacji treści" 2016-04-14, 08:44
Kraków. Kurs "VBA w Excelu Przekrojowy" 2016-04-14, 08:44
Kraków. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2016-04-14, 08:43
Kraków. Warsztaty„Jak przeżyć kryzys małżeński nie krzywdząc dziecka? 2016-04-14, 08:43
Kraków. Szkolenie „Zrozumieć siebie po stracie” 2016-04-14, 08:43
Chełm. Kurs animatora dzieci i młodzieży z modułem malowania twarzy i modelowania balonów 2016-04-14, 08:43
Lublin. Szkolenie "Tańce w animacji dzieci i młodzieży" 2016-04-14, 08:42
Gorące dyskusje o niepełnosprawnych i konsultacjach 2016-04-14, 03:00
Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci” 2016-04-13, 05:54
Dodatkowy nabór do programu MKiDN "Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura" 2016-04-13, 05:39
WWF Polska odpowiada Ministrowi Środowiska w sprawie Puszczy 2016-04-13, 04:42
Rzecznik prasowy w NGO 2016-04-13, 02:27
Greenpeace apeluje do premier o organizację okrągłego stołu nt. ochrony Puszczy 2016-04-13, 01:19
Gdańsk. Program "Twoje pierwsze kroki w fundraisingu" 2016-04-13, 12:47
VI Recykling Rejs 2016: Pętla Toruńska [patronat ngo.pl] 2016-04-13, 12:00
Debata: Jakie cele dla społeczeństwa w #Warszawa2030 2016-04-13, 11:40
Akcja FaniMani.pl tryumfuje! 2016-04-13, 09:40
PE za porozumieniem między instytucjami UE o tworzeniu lepszego prawa 2016-04-13, 09:34
Konkursy w Programie Erasmus+: Sport 2016-04-13, 09:20
Konferencja MR: Prognoza środowiskowa Planu Transportowego dla PO PW 2016-04-13, 09:11
Gdańsk. Spotkanie informacyjne nt. programu Kreatywna Europa 2016-04-13, 08:59
Kraków. Spotkanie informacyjne nt. programu Kreatywna Europa 2016-04-13, 08:59
Akademia Lokalnego Animatora - Twój wkład w kulturę! 2016-04-13, 08:53
Warszawa. Dzień Informacyjny Life 2016 2016-04-13, 08:53
Warszawa. Cykl zajęć "Ursynowski Senior: Bezpieczny – Aktywny – Zdrowy" 2016-04-13, 08:53
Kraków. Warsztaty "Wprowadzenie do komunikacji empatycznej dla osób pracujących z grupami" 2016-04-13, 08:46
Łódź. Działalność szkoleniowa RCW "Centerko" 2016-04-13, 08:45
Kraków. Warsztaty "Autoprezentacja dla początkujących" 2016-04-13, 08:45
Warszawa. Szkolenie z interwencji kryzysowej dotyczące pomocy wobec osób doświadczających przemocy 2016-04-13, 08:44
Gdańsk. Szkolenie z interwencji kryzysowej dotyczące pomocy wobec osób doświadczających przemocy 2016-04-13, 08:44
Warszawa. Warsztat "Moje mocne strony zawodowe". Coach Anna Witkiewicz 2016-04-13, 08:44
Warszawa. Warsz­taty Inten­sywnego Roz­woju Osobistego 2016-04-13, 08:44
Warszawa. Warsztaty "Oswój niepełnosprawność" 2016-04-13, 08:43
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. E-learning 2016-04-13, 08:39
Ciąg dalszy spotkań informacyjnych dla cudzoziemców i start spacerów po Lublinie 2016-04-13, 08:23
Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu 2016-04-13, 06:38
Coraz mniej kultury. Dlaczego? 2016-04-13, 06:00
Greenpeace na ministerstwie środowiska: Cała Puszcza parkiem narodowym 2016-04-12, 04:57
Konferencja "Nowe wyzwania wolontariatu pracowniczego - zaangażowanie osób 55+ w wolontariat" 2016-04-12, 03:35
SCWO: Webinarium "Zasady prowadzenia spotkań online - Telekonferencje, Skype, Google Hangouts" 2016-04-12, 02:20
„Nowe otwarcie”. Nie trzaskajmy drzwiami! 2016-04-12, 10:53
UE: wyniki wymiaru sprawiedliwości 2016 2016-04-12, 10:52
4 darmowe narzędzia do budowy stron (cz.2 - WordPress) 2016-04-12, 10:21
Wałbrzych. Bezpłatny warsztat „Jak stworzyć dobrą ofertę realizacji zadania publicznego?” 2016-04-12, 10:21
Znamy laureatów miejskich nagród kulturalnych 2016-04-12, 09:58
Ashoka&BMW ChangemakerXchange 2016-04-12, 09:39
Łódź. Warsztaty "Razem, czy osobno? Czyli o roli łódzkich federacji i rad działalności pożytku publicznego" 2016-04-12, 08:53
Warszawa. Szkolenia w projekcie "Senior dla Seniora" 2016-04-12, 08:52
Łódź. Bezpłatny program wsparcia dla osób z niepełnosprawnością "Krok do samodzielności" 2016-04-12, 08:51
Łódź. Bezpłatne szkolenia dla osób z niepełnosprawnością 2016-04-12, 08:51
Lublin. Bezpłatny trening interpersonalny 2016-04-12, 08:50
Wrocław, Kraków. Szkolenia z podejścia socjodynamicznego Vance’a Peavy’ego 2016-04-12, 08:45
Szkolenie "Zespoły demencyjne wieku podeszłego". E-learning 2016-04-12, 08:45
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. E-learning 2016-04-12, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I" 2016-04-12, 08:45
Szkolenie "Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów występujących wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej" 2016-04-12, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami" 2016-04-12, 08:43
Nieodpłatna pomoc prawna. Pielęgnujmy system i zgłaszajmy problemy 2016-04-12, 06:01
Lista laureatów Nagrody Europa Nostra 2016 - zagłosuj! 2016-04-11, 10:08
PE chce ograniczyć stosowanie antybiotyków w rolnictwie 2016-04-11, 09:17
Seminaria "Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski" 2016-04-11, 05:50
Konkurs MEN: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” 2016-04-11, 05:21
Spotkanie z Wasylem Machną 2016-04-11, 03:58
Ekonomia społeczna powinna stać się instrumentem decydentów samorządowych 2016-04-11, 12:36
Konkurs MSZ: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018” 2016-04-11, 12:08
Pomoc humanitarna UE w 2016 r.: fundusze na edukację 2016-04-11, 10:30
Gdańsk. Warsztaty "Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Agile" 2016-04-11, 10:11
Zostaw 1% w Lublinie 2016-04-11, 09:42
Podcast nowym radiem - organizacjo, korzystaj! 2016-04-11, 09:17
Olsztyn. Szkolenie "Zarządzanie zespołem projektowym" 2016-04-11, 08:54
Integracja przez Inspiracje - ostatnia szansa na udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym 2016-04-11, 08:52
Warszawa. Nieodpłatne zajęcia grupowe dla osób po 20 "Jak obudzić swój potencjał?" 2016-04-11, 08:51
Warszawa. Szkolenie "Program Wmacniania Rodziny 10-14" 2016-04-11, 08:50
Kraków. Szkolenie dla pracowników spółdzielni handlowych „Skuteczny merchandising i techniki sprzedaży” 2016-04-11, 08:45
Leszno. Podstawowy kurs animacji pracy z dziećmi i młodzieżą 2016-04-11, 08:44
Łódź. Szkolenie "Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r." 2016-04-11, 08:44
Warszawa. Dobre relacje – zajęcia cykliczne z komunikacji, asertywności 2016-04-11, 08:43
Poznań. Szkolenie "Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r." 2016-04-11, 08:43
Opole. Szkolenie "Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r." 2016-04-11, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Jak ma wyglądać modelowa rewitalizacja w latach 2015-2020?" 2016-04-11, 08:43
Warszawa. Potencjał mamy! Spotkanie rozwojowe dla mam "Jak złapać rytm dnia - organizacja życia z dzieckiem" 2016-04-11, 08:42
Warszawa. Cykl warsztatów "Ciao ciało - o ciele z perspektywy psychologicznej" 2016-04-11, 08:42
Czwarte posiedzenie RDPP. Będzie nowy termin na zamieszczanie sprawozdań? 2016-04-11, 03:34
Stowarzyszenia. Czy wiesz, co zmieni się w maju? 2016-04-11, 03:14
Komunikat UE: Zarządzanie granicami i bezpieczeństwo wewnętrzne 2016-04-10, 09:41
Dlaczego darczyńcy pomagają NGO? 2016-04-09, 09:45
Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych 2016-04-08, 02:56
Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego wyrazi opinię nt. zmian w polityce lokalowej dla NGO 2016-04-08, 02:18
Ruszyła X Jubileuszowa edycja Akcji Akacja i Akcji Dąb! 2016-04-08, 01:11
Mapa Dotacji FIO 2016-04-08, 12:43
Rynek narkotykowy w UE 2016-04-08, 11:25
Jelenia Góra. Bezpłatny warsztat „Jak stworzyć dobrą ofertę realizacji zadania publicznego?” 2016-04-08, 08:54
Radziejowice. Kadra Kultury. Szkolenie "Promocja kultury polskiej, marka regionalna, marka narodowa" 2016-04-08, 08:46
Poznań. Szkolenie "Cuda na kiju z Wordem! Spraw, aby tabele same się obliczały" 2016-04-08, 08:44
Warszawa. Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: maj - czerwiec 2016 2016-04-08, 08:44
Gdańsk. Warsztat rozwoju osobistego dla kobiet z Metodą Biegun 2016-04-08, 08:43
Strategiczna Mapa Drogowa. Jak współpracować z rządem? 2016-04-08, 03:00
Start drugiego naboru projektów Interreg Europa 2016-04-07, 10:10
Szkolenie w Staszowie: Przygotowanie wniosków na konkursy współfinansowane z EFS 2016-04-07, 09:47
31,6 mln zł na konkursy z zakresu innowacji społecznych i mobilności ponadnarodowej 2016-04-07, 09:26
Odwaga, bezczelność, niezależność i… współpraca. Przyznano nagrodę im. Anny Laszuk 2016-04-07, 05:03
Łódzkie. Odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Pożytku trzeciej kadencji 2016-04-07, 02:37
Różna interpretacja przepisów szkodzi wszystkim 2016-04-07, 12:49
Zielona Góra. Powołano Zielonogórską Radę Działalności Pożytku Publicznego 2016-04-07, 12:22
Arlena Witt i wizerunek w sieci 2016-04-07, 11:15
Zapraszamy na VII Pozarządowe Śniadanie Czwartkowe 2016-04-07, 10:04
Złóż wniosek do budżetu obywatelskiego przez internet 2016-04-07, 09:57
Planowanie strategiczne w NGO 2016-04-07, 09:45
Jak niepełnosprawnym żyje się w Lublinie? 2016-04-07, 09:05
III edycja akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich: nabór projektów 2016-04-07, 09:01
Warszawa. Bezpłatne warsztaty z metod rzecznictwa 2016-04-07, 08:54
Kraków. Projekt "KIK, czyli Krakowski Inkubator Kultury II" 2016-04-07, 08:53
Poznań. Szkolenie „Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie” 2016-04-07, 08:46
Lublin. Szkolenie "Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego oraz Programu POWER” 2016-04-07, 08:45
Krzyżowa. Polsko-niemieckie spotkanie dla ojców i dzieci 2016-04-07, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Grafika komputerowa 101 - podstawy Photoshopa lub Illustratora" 2016-04-07, 08:41
Ultraszybki internet w warszawskim społecznym co-worku. Kto maczał w tym palce? 2016-04-07, 03:45
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. Znaj rozporządzenie 2016-04-07, 03:41
Będą dodatkowe pieniądze dla NGO w ramach rewitalizacji 2016-04-07, 03:00
Zamów poradnik „Dotacja od administracji publicznej” 2016-04-06, 08:18
Czy potrzebne jest „nowe otwarcie”? Nie pamiętam spotkania z takim udziałem władz 2016-04-06, 03:41
Warszawa. "Program Hausnera" i "Program Bendyka" w konsultacjach 2016-04-06, 03:25
Zmiana terminu składania wniosków – "Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015" 2016-04-06, 11:13
Dąbrowa Górnicza. Pracownia Rozwoju Osobistego 2016-04-06, 08:51
Warszawa. Nieodpłatne spotkania grupowe "Mity i wyzwania w małżeństwie i związkach" 2016-04-06, 08:50
Leszno. Kurs kierownika kolonijnych (wypoczynku) i wycieczek szkolnych 2016-04-06, 08:45
Leszno. Kurs wychowawcy kolonii (wychowawcy wypoczynku) 2016-04-06, 08:45
Łódź. Szkolenie „Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. System Obsługi Dofinansowań i Refundacji" 2016-04-06, 08:44
Warszawa. Warsztat "Zaangażowanie i aktywne współtworzenie relacji" 2016-04-06, 08:44
Szczecin. Czas na zmianę - cykliczne warsztaty rozwoju osobistego 2016-04-06, 08:43
Warszawa. Warsztat ustawień systemowych "Seksualność i więzi, miłość, więzi pozaseksualne" 2016-04-06, 08:43
Nowe Kawkowo. Wyjazdowy warsztat wokalny „Laboratorium głosu - Odkryj swój głos” 2016-04-06, 08:43
Nowe Kawkowo. Tantra dla kobiet: Przebudzenie kobiecości – "Biała Tara. Potęga miłości" 2016-04-06, 08:43
Warszawa. Warsztat ustawień systemowych "Miłość" 2016-04-06, 08:43
Nowe Kawkowo. Tantra Spirit - trening tantryczny dla singli i par "Prawdziwa intymność" 2016-04-06, 08:43
Gdańsk. Szkolenie „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w funduszach europejskich? (cześć II - reedycja)” 2016-04-05, 04:51
Rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego 2016-04-05, 03:42
Zakończyła się VII edycja konkursu „Odkryj e-wolontariat” [patronat ngo.pl] 2016-04-05, 02:06
SCWO: Kawiarenka Pozarządowa: Konsultacje społeczne projektu Regulaminu konkursu FIO 2017 2016-04-05, 12:11
Konkurs dotacyjny: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – I edycja 2016-04-05, 09:46
4 darmowe narzędzia do budowy stron (cz.1 - WebWave CMS) 2016-04-05, 09:45
Konkurs dotacyjny: Program Integracji i Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu 2016 – II edycja 2016-04-05, 09:20
Warszawa. SCWO: Szkolenie „Tworzenie projektów w NGO” 2016-04-05, 08:55
Elbląg. Szkolenia dla wolontariuszy "Wolontariat - działanie z pasją" 2016-04-05, 08:55
Łódź. Szkolenie „Robisz coś dla Łodzi - 4 kątami cię wynagrodzi!” 2016-04-05, 08:55
Warszawa. Nieodpłatne spotkania grupowe dla rodziców "Jak pokonać rodzicielską bezradność?" 2016-04-05, 08:53
Warszawa. Nieodpłatne zajęcia weekendowe "Być kobietą w domu i w rodzinie - mity i wyzwania" 2016-04-05, 08:53
Kurs językowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w ramach projektu Centrum Ludwika Braille'a 2016-04-05, 08:52
Poznań. Warsztaty arteterapeutyczne dla terapeutów i rodziców 2016-04-05, 08:45
Nowe Kawkowo. Medytacje Osho "Podróż do krainy czakramów" 2016-04-05, 08:43
Nowe Kawkowo. Wakacje z rozwojem - zakochaj się w życiu! Poczucie wartości - o istocie samouznania 2016-04-05, 08:43
Nowe Kawkowo. Szamańskie Kręgi Mocy Kobiet i Mężczyzn: Uświęcone Związki – Piękna i Bestia 2016-04-05, 08:42
Nowe Kawkowo. Wakacje z jogą funkcjonalną 2016-04-05, 08:42
Nowe Kawkowo. Warsztat: Kolory Przebudzonej Kobiecości. "Czerwona Bogini – seksualnośc i milość" 2016-04-05, 08:42
„Nasz rzecznik” z Nagrodą im. Anny Laszuk. Za co? [SONDA] 2016-04-05, 06:00
CfP ESPAnet Poland - Stream: Social and Technological Innovation in Ageing Policies in the European Union 2016-04-05, 12:57
Nowy szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 2016-04-04, 09:33
Spotkanie informacyjne: konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w POWER 2016-04-04, 09:20
Wrocław. Nadodrzańska Wymiana Ubrań 2016-04-04, 04:20
Konkurs MEN: „Międzynarodowa wymiana młodzieży” 2016-04-04, 03:39
Dni Higieny Psychicznej na UMCS 2016-04-04, 02:33
Trzecia odsłona "Dni Otwartych Funduszy Europejskich" 2016-04-04, 01:30
Koncert: Muzyczne Kolory Średniowiecza i Renesansu 2016-04-04, 01:17
Preferencyjne pożyczki dla NGO z terenu województwa lubelskiego 2016-04-04, 12:00
Czy potrzebne jest „nowe otwarcie”? Zostaliśmy użyci do legitymizacji władzy 2016-04-04, 11:33
Ruszyła III edycja Programu mPotęga Fundacji mBanku 2016-04-04, 09:23
Jak stworzyć program darów w NGO? 2016-04-04, 09:10
Legnica. Szkolenie dotyczące programu UE "Europa dla obywateli" 2016-04-04, 08:53
Łódź. Szkolenie "Model współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi" 2016-04-04, 08:53
Olsztyn. Szkolenie dla pielęgniarek OIPiP "Autyzm. Im wcześniej tym lepiej" 2016-04-04, 08:52
Warszawa. Szkolenia "Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych wzrokowo" 2016-04-04, 08:51
Warszawa. Szkolenie "Dziecko z autyzmem w grupie przedszkolnej" 2016-04-04, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania" 2016-04-04, 08:45
Wrocław. Szkolenie "Wybrane narzędzia coachingowe do wykorzystania w pracy psychologa cz. 2 (Ekspert ED + cz. 2)" 2016-04-04, 08:43
Nowe Kawkowo. "Powrót do kobiecości" - zmysłowy warsztat pracy z ciałem i archetypami 2016-04-04, 08:43
Nowe Kawkowo. Owocne lato z shaolińskim Qigongiem „Relaks i zdrowie” 2016-04-04, 08:43
Nowe Kawkowo. Warsztat psychologii procesu „Wakacje z mitem życiowym - pełnia siebie i relacje” 2016-04-04, 08:43
Nowe Kawkowo. Jak oswoić stresss - tygodniowy trening antystresowy - jak zaprzyjaźnić się ze stresem 2016-04-04, 08:43
Nowe Kawkowo. Pełnia lata z shaolińskim Qigongiem „Relaks i zdrowie” - 23 lipca 2016-04-04, 08:43
Łódź. Warsztat "Przemień swoje myślenie - Przemień swoje życie" 2016-04-04, 08:42
Nowi w Radzie. Anna Grygierek 2016-04-04, 03:23
Dotacja dla NGO z dzielnicy i z biura miasta – czy takie same? 2016-04-04, 03:22
Jak samodzielnie napisać statut stowarzyszenia 2016-04-04, 03:13
Konkurs w PO WER: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych (4.1) 2016-04-03, 10:13
Granty na konsultacje od Federacji 2016-04-01, 06:19
Weronika Czyżewska. Na wysokich obrotach 2016-04-01, 04:26
Małe granty na działania wiślane 2016-04-01, 12:26
Uzupełniający nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji 2016-04-01, 12:08
Czy potrzeba „nowego otwarcia”? Edukacji obywatelskiej nie zrobimy bez MEN-u 2016-04-01, 11:46
[Lublin] Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym, narkomanii, HIV/AIDS 2016-04-01, 11:02

powiadom o błędach | ustaw jako startową | copyright Stowarzyszenie Klon/Jawor | kontakt | o portalu www.ngo.pl