WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 7 DNI

ARCHIWUM WIADOMOŚCI
Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci” 2018-05-18, 04:49
Kobiety, które zmieniły i zmieniają Warszawę - inauguracja plebiscytu „Warszawianka Roku” 2018-05-18, 02:32
Jerzy Owsiak otrzymał Order Uśmiechu! 2018-05-18, 02:22
Kraków. Ważna ankieta - Wypowiedz się o współpracy z Gminą Miejską Kraków 2018-05-18, 12:36
Zmiana w Ustawie o pożytku. Po co i dla kogo? 2018-05-18, 12:15
Warszawa. SCWO: Webinarium "Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO" 2018-05-18, 08:55
Warszawa. Warsztat "Models of Impact" z Matthew Manosem 2018-05-18, 08:54
Białystok. Szkolenie „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” 2018-05-18, 08:54
Łódź. Jak zadbać o siebie. Warsztat w ramach łódzkich Senioraliów 2018-05-18, 08:52
Łódź. Jak dogadać się z wnuczkiem. Warsztat w ramach łódzkich Senioraliów 2018-05-18, 08:52
Reda. Szkolenie "Inspektor ochrony danych osobowych" 2018-05-18, 08:52
Warszawa. Przemoc dzieci wobec dorosłych - nieodpłatne zajęcia grupowe dla samotnych mam 2018-05-18, 08:51
Warszawa. Szkolenie "Skuteczny Facebook dla NGO" 2018-05-18, 08:49
Warszawa. Szkolenie "Daj się polubić! Social media w służbie NGO" 2018-05-18, 08:49
Katowice. Kurs "Excel Średnio zaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr" 2018-05-18, 08:44
Katowice. Kurs "Excel podstawowy" 2018-05-18, 08:43
Wrocław. Kurs "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Podstawowy" 2018-05-18, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Crowdfunding - zbieraj pieniądze, buduj społeczność! Przygotuj własną kampanię!" 2018-05-18, 08:20
SCWO: Nagrania webinariów o RODO 2018-05-18, 06:01
Dodatkowy konkurs MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” 2018-05-17, 04:40
O przyszłości Puszczy znów mają decydować zwolennicy wycinki 2018-05-17, 03:47
Apel Fundacji Batorego do PKW o ponowne rozważenie odejścia od karty wyborczej w formie broszury 2018-05-17, 02:06
17 maja - Światowy Dzień Świadomości Dostępności. Weź udział w akcji "Godzina bez myszy"! 2018-05-17, 12:38
Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2018-05-17, 11:44
Warszawa. SCWO: Seminarium "RODO w NGO" 2018-05-17, 08:57
Warszawa. SCWO: Seminarium "Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO - wybrane aspekty prawne i praktyczne" 2018-05-17, 08:57
Warszawa. SCWO: Seminarium "Podstawy rachunkowości dla organizacji pozarządowych" cz. 1 i cz. 2 2018-05-17, 08:56
Podegrodzie. Akademia Obywatela Seniora 2018-05-17, 08:54
Zielonka k. Warszawy. Warsztaty dla użytkowników "Model paktów zatrudnieniowych i jego wdrażanie" 2018-05-17, 08:53
Warszawa. Nieodpłatne warsztaty dla rodziców małych dzieci 2018-05-17, 08:53
Wrocław. Akademia Rozwoju Lidera Społecznego z Bankiem Credit Agricole - czerwiec 2018 2018-05-17, 08:52
Warszawa. Mity i wyzwania w małżeństwie i związkach - zajęcia grupowe dla par 2018-05-17, 08:52
Szkolenie dot. zarządzania ochroną przyrody - woj. kujawsko-pomorskie 2018-05-17, 08:51
Szkolenie dot. zarządzania ochroną przyrody - woj. lubelskie 2018-05-17, 08:51
Szkolenie dot. zarządzania ochroną przyrody - woj. dolnośląskie 2018-05-17, 08:50
Warszawa. Szkolnie "Daj się polubić! Media społecznościowe dla NGO" 2018-05-17, 08:49
Bieg Świadomości o chorobach rzadkich 2018-05-17, 08:46
Warszawa. Kurs księgowości dla fundacji, stowarzyszeń - wolne miejsce 2018-05-17, 08:45
Warszawa. Kurs pisania wniosków unijnych „Specjalista ds. funduszy unijnych” 2018-05-17, 08:45
Kraków. Kurs "RODO - Ochrona Danych Osobowych po zmianach 2018" 2018-05-17, 08:45
Rzeszów. Kurs "Prezentacja biznesowa z PowerPoint i Prezi - trendy multimedialne" 2018-05-17, 08:44
Nowe Kawkowo. Warsztat "Seksualność i jej wartość w życiu kobiety i mężczyzny" 2018-05-17, 08:43
Dwa lata po wejściu w życie Prawa o stowarzyszeniach 2018-05-17, 03:33
Ludzie listy piszą... Platformy mailingowe dla organizacji pozarządowych 2018-05-17, 03:13
Pozarządowa Noc Muzeów 2018 2018-05-17, 02:05
Ostatnia szansa na sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. Program PoZdro! 2018-05-16, 04:23
Charytatywny Maraton na Rowerach Stacjonarnych 2018-05-16, 03:28
Ważne miejsce dla organizacji na mapie subregionu leszczyńskiego 2018-05-16, 02:44
Ratujmy Mazury przed śmieciami! [patronat ngo.pl] 2018-05-16, 12:40
II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES 2018-05-16, 12:23
Kraków. Wypowiedz się! Weź udział w dyskusji o przyszłości NGO 2018-05-16, 11:53
Warszawa. Szkolenie dla koordynatorów „Nowe trendy w wolontariacie, jak na nie odpowiadać?” 2018-05-16, 08:57
Warszawa. SCWO: Szkolenie „Jak stworzyć sprawny system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji?” 2018-05-16, 08:56
Warszawa. SCWO: Seminarium "RODO w NGO" cz. 1 i cz. 2 2018-05-16, 08:56
Warszawa. SCWO: Seminarium "RODO w NGO" cz. 1 i cz. 2 2018-05-16, 08:55
Bielsko-Biała. Spotkanie "Wsparcie dla edukacji – założenia konkursów 11.1.4 RPO WSL" 2018-05-16, 08:53
Warszawa. Szkolenie "Course for future fundraisers" - free of charge 2018-05-16, 08:52
Gdańsk. Szkolenie "Dotacje dla NGO – 2- dniowe warsztaty praktyczne" 2018-05-16, 08:46
Warszawa. Szkolenie "Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-karnych" 2018-05-16, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Wywiad rodzinny środowiskowy w praktyce jednostek pomocy społecznej" 2018-05-16, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" 2018-05-16, 08:45
Olsztyn. Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020" 2018-05-16, 08:45
Suchy Las. Półkolonie Lato 2018! 2018-05-16, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej w świetle RODO" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości rolne" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Program naprawczy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – obowiązki kierowników SPZOZ" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r." 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość)" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze finansowym" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Ochrona danych osobowych w nieruchomościach" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Regulowanie stanu prawnego nieruchomości" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Nowa ustawa inwestycyjna dla pracowników organów jednostek samorządowych" 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020" 2018-05-16, 08:44
Nowe Kawkowo. Healthy Trip - letni detoks Ciała, Umysłu i Duszy 2018-05-16, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia, działalność stowarzyszeń" 2018-05-16, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Ubezwłasnowolnienie - informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej" 2018-05-16, 08:43
Kraków. Kurs "Excel Średnio zaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr" 2018-05-16, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Promocja w mediach społecznościowych, jak zjednać sobie ludzi i wywierać wpływ" 2018-05-16, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Gospodarka kasowa w jednostkach sektora finansów publicznych" 2018-05-16, 08:41
Warszawa. Kurs "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Zaawansowany" 2018-05-16, 08:41
Warszawa. Szkolenie "Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US" 2018-05-16, 08:40
Warszawa. Szkolenie "Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis" 2018-05-16, 08:39
Warszawa. Szkolenie "Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2018 r." 2018-05-16, 08:39
Warszawa. Szkolenie "Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w samorządzie" 2018-05-16, 08:39
Warszawa. Kurs "Specjalista ds. zamówień publicznych – praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych" 2018-05-16, 08:36
Warszawa. Szkolenie "Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych" 2018-05-16, 08:36
Warszawa. Szkolenie "Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne i praktyka" 2018-05-16, 08:35
Warszawa. Szkolenie "Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu" 2018-05-16, 08:35
Warszawa. Szkolenie "Zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji osobowej i płacowej" 2018-05-16, 08:34
Warszawa. Szkolenie "Jak po wejściu nowych przepisów prowadzić nadzór i kontrolę ośrodków szkolenia kierowców" 2018-05-16, 08:34
Warszawa. Szkolenie "Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej" 2018-05-16, 08:34
Warszawa. Szkolenie "Kodeks wyborczy i ustawa samorządowa w 2018 r. Standardy działania rad gmin i powiatów" 2018-05-16, 08:33
Warszawa. Szkolenie "Mikroekspresje i mowa ciała" 2018-05-16, 08:32
Warszawa. Szkolenie "Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego" 2018-05-16, 08:30
Warszawa. Szkolenie "Najnowsze zmiany przepisów kodeksu cywilnego i ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach" 2018-05-16, 08:25
Warszawa. Szkolenie "Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego" 2018-05-16, 08:23
Warszawa. Szkolenie "Służebność przesyłu w praktyce administracji" 2018-05-16, 08:20
Radosław Jasiński: Organizacje pozarządowe budują społeczeństwo informacyjne 2018-05-16, 06:13
Sprawozdania organizacji pozarządowych – terminy w 2018 r. 2018-05-16, 06:04
Dofinansowanie w programie MEN „Godność. Wolność. Niepodległość” 2018-05-15, 05:16
Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego 2018-05-15, 05:14
Wyrok niewykonany, działania pozorowane – cztery tygodnie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej 2018-05-15, 02:00
Fundraising online czy offline – IX Spotkanie FAOO 2018-05-15, 01:14
Open Society Foundations Sorosa przenosi się z Budapesztu do Berlina 2018-05-15, 12:45
XXXIII Webinarium FAOO "Jak świadomie korzystać z social mediów w NGO?" 2018-05-15, 09:05
Wrocław. Szkolenie "Silna marka organizacji pozarządowych" 2018-05-15, 08:54
Lublin. Szkolenie "Mój pierwszy projekt edukacyjny!" 2018-05-15, 08:54
Warszawa. Seminarium "Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym - Dziedzictwo na nowo" 2018-05-15, 08:53
Warszawa. Szkolenie "Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r." 2018-05-15, 08:45
Kraków. Kurs "Analiza danych z wykorzystaniem VBA. Automatyzacja raportowania" 2018-05-15, 08:44
Gdańsk. Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych "Analiza ryzyka i zagrożeń" 2018-05-15, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Zarządzanie projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-05-15, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 29 ustawy prawo wodne" 2018-05-15, 08:44
Warszawa. Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 2018-05-15, 08:44
Warszawa. Kurs "Zarządca nieruchomości" 2018-05-15, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Gospodarka materiałowa i magazynowa w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych" 2018-05-15, 08:44
Nowe Kawkowo. Warsztaty "5 dni błogiej kobiecości" 2018-05-15, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Postępowanie egzekucyjne w administracji. Nowelizacja przepisów ustawy, aktów wykonawczych" 2018-05-15, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Funkcjonowanie CEIDG w 2018 roku" 2018-05-15, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Gospodarowanie środkami funduszu sołeckiego" 2018-05-15, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Rachunkowość budżetowa jednostek oświatowych, również po zmianie przepisów prawa" 2018-05-15, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Zmiana polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku VAT – split payment" 2018-05-15, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Przekazywanie danych o odpadach komunalnych według nowych sprawozdań" 2018-05-15, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Procedury uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów pod kątem potrzeb administratorów dróg" 2018-05-15, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Przeciwdziałanie wyłudzeniom z wykorzystaniem dokumentów publicznych" 2018-05-15, 08:43
Poznań. Kurs "Excel zaawansowany" 2018-05-15, 08:42
#Warszawa2030 to nasza nowa miejska Konstytucja 2018-05-15, 03:00
Konsultacje w sprawie zmiany procedury małograntowej 2018-05-14, 01:24
Porozmawiaj z Cyganką, Feministką, Gejem i Patriotką. Przyjdź do Żywej Biblioteki w Wałbrzychu! 2018-05-14, 12:19
Konsultacje programu współpracy partnerskiej MIiR na lata 2018-2019 2018-05-14, 12:11
Handlowe ulice Pragi – konsultacje społeczne 2018-05-14, 12:07
Kraków. Seminarium "Działalność NGO w zakresie turystyki – nowa rzeczywistość od 1 lipca 2018 r." 2018-05-14, 08:53
Kielce. Warsztaty „Mój wpływ na ochronę zdrowia w rejonie świętokrzyskim” 2018-05-14, 08:52
Warszawa. Warsztaty „Jak skrócić kolejki do świadczeń medycznych” 2018-05-14, 08:52
Tczew. Kurs podstawowy Original Play 2018-05-14, 08:44
Tczew. Kurs zaawansowany Original Play 2018-05-14, 08:44
Łódź. Kurs Trenerski I stopnia. Możliwe współfinansowanie 50% kosztów 2018-05-14, 08:44
Wrocław. Kurs "Excel dla HR z elementami controllingu personalnego" 2018-05-14, 08:44
Kraków. Kurs "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Podstawowy" 2018-05-14, 08:43
Warszawa. Kurs "Excel podstawowy" 2018-05-14, 08:43
Warszawa. Przędzalnia głosu - weekendowy warsztat naturalnej emisji głosu 2018-05-14, 08:42
„Stop Soros” na Węgrzech. Nie popełnijcie naszych błędów! 2018-05-14, 03:00
Taka ma być Warszawa w 2030 roku 2018-05-14, 02:22
Trwa konkurs dotacyjny: Zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich 2018-05-11, 03:46
Lublin. Zadbaj o miasto - złóż uwagi do Studium 2018-05-11, 03:31
Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki 2018-05-11, 03:24
Wrocław. Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią 2018-05-11, 03:18
Weź Oddech, czyli spływ dla czystego powietrze nad Nysą Łużycką! 2018-05-11, 02:09
Technologia szansą na rozwój i integrację osób z niepełnosprawnościami 2018-05-11, 12:56
Wyrwij klon – ratuj park przed ZZM 2018-05-11, 11:52
Konkurs dotacyjny: Budki dla kotów wolno żyjących 2018-05-11, 10:35
Konkurs dotacyjny: Organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych z prezentacją fortu Piechoty nr 6 wraz z rewaloryzacją jego strefy wejściowej 2018-05-11, 10:28
Konkurs dotacyjny: „Bezpiecznie nad wodą” 2018-05-11, 10:21
Konkurs dotacyjny: Organizacja i prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej 2018-05-11, 10:19
Konkurs na wsparcie lokalnych projektów na terenie objętym ZPR 2018-05-11, 10:13
Warszawa. SCWO: Seminarium "Jak określać cele społeczne w projektach i mierzyć ich rezultaty?" 2018-05-11, 08:56
Łódź. Warsztat „Biznes poker, czyli klucz do pozyskiwania funduszy dla Twojej organizacji” 2018-05-11, 08:56
Bochnia. Szkolenie "Model współpracy NGO z otoczeniem. Wzmocnienie procesu legislacji" 2018-05-11, 08:55
Łódź. Szkolenie „Model biznesowy Canvas dla organizacji pozarządowych” 2018-05-11, 08:55
Łódź. Warsztat "Pozyskaj bezpłatne usługi dla swojej organizacji" 2018-05-11, 08:55
Ełk. Warsztaty "Jak tworzyć projekty transgraniczne" 2018-05-11, 08:55
Kraków. Seminarium "Prawo pracy w praktyce" 2018-05-11, 08:54
Poznań. Kurs "Adobe Illustrator Średnio zaawansowany" 2018-05-11, 08:44
Kraków. Kurs "Excel Średnio zaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr" 2018-05-11, 08:44
Stryszów. Warsztaty "Zbuduj swoją Arkę – w drodze do samowystarczalności" 2018-05-11, 08:43
Kraków. Kurs "Ochrona Danych Osobowych" 2018-05-11, 08:43
Poznań. Kurs "Excel Średnio zaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr" 2018-05-11, 08:42
Warszawa. Kurs "Excel Średnio zaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr" 2018-05-11, 08:42
Konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2018” 2018-05-10, 05:20
Konferencja „Medyczna marihuana w teorii i praktyce – nauka, medycyna, prawo" 2018-05-10, 03:45
SCWO: Działalność odpłatna – co to za sprzedaż, jak może służyć Twojej NGO? [webinarium portalu ngo.pl] 2018-05-10, 01:00
Nowelizacja pożytku w Sejmie. Rządowe środki na inwestycje dla NGO 2018-05-10, 12:18
Sieć FARE - granty na wydarzenia 2018-05-10, 11:08
Stop barierom na rynku pracy. Chcesz z nimi walczyć? Zgłoś się! Granty na półroczne testy i opracowanie merytoryczne rozwiązań 2018-05-10, 10:56
Mrągowo. Akademia Liderów Zmiany - udział bezpłatny. Rekrutacja przedłużona do 20 maja 2018-05-10, 08:54
Rypin. Warsztaty „Logika projektowa – czyli metodyka tworzenia projektów społecznych krok po kroku” 2018-05-10, 08:54
Berlin. Warsztaty dotyczące zmian klimatu 2018-05-10, 08:54
Lublin. Cykl zajęć "Rozrywki umysłowe dla lubelskich seniorów" 2018-05-10, 08:53
Wrocław. Akademia Rozwoju Lidera Społecznego z Bankiem Credit Agricole 2018-05-10, 08:51
Lublin. Kurs „Doradca zawodowy w NGO i w instytucjach rynku pracy” 2018-05-10, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Instytucje kultury - rachunkowość, plan kont, majątek - w 2018 roku" 2018-05-10, 08:45
Kraków. Kurs dietetyki podstawowy 2018-05-10, 08:44
Kraków. Kurs florystyki podstawowy weekendowy 2018-05-10, 08:44
Kraków. Kurs florystyki podstawowy w dni robocze 2018-05-10, 08:44
Poznań. Kurs florystyki podstawowy weekendowy 2018-05-10, 08:44
Szczecin. Kurs florystyki podstawowy 2018-05-10, 08:44
Katowice. Kurs dietetyki podstawowy weekendowy 2018-05-10, 08:44
Kraków. Kurs dietetyki zaawansowany weekendowy 2018-05-10, 08:44
Lublin. Kurs „Doradca zawodowy w NGO i w instytucjach rynku pracy” 2018-05-10, 08:44
Katowice. Kurs florystyki podstawowy weekendowy 2018-05-10, 08:44
Poznań. Kurs florystyki podstawowy (w dni robocze) 2018-05-10, 08:44
Lublin. Szkolenie arteterapeutyczne "Powitanie lata" 2018-05-10, 08:44
Kraków. Kurs "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy" 2018-05-10, 08:44
Lublin. Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku 2018-05-10, 08:44
Lublin. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2018-05-10, 08:44
Gdańsk. Kurs "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy" 2018-05-10, 08:44
Poznań. Kurs "Excel podstawowy" 2018-05-10, 08:43
Poznań. Warsztat "Podejmowanie decyzji" 2018-05-10, 08:42
Kraków. Kurs "Excel podstawowy" 2018-05-10, 08:42
Czy od postanowienia KRS przysługuje apelacja? 2018-05-10, 03:33
Cztery sposoby tworzenia infografik 2018-05-10, 03:14
Organizacjo, teraz możesz łatwo zbierać darowizny on-line. Wypróbuj wplacam.ngo.pl! 2018-05-09, 02:00
Zamów poradnik: Mocni w promocji 2018-05-09, 01:00
12 pytań o przyszłość Europy: Komisja rozpoczyna internetowe konsultacje z obywatelami 2018-05-09, 12:55
UE: Konsultacje publiczne w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy 2018-05-09, 11:50
Idziemy do sądu w obronie równego traktowania. Tego wymagała nasza misja 2018-05-09, 11:36
Warszawa. SCWO: Szkolenie „Jak stworzyć sprawny system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji?” 2018-05-09, 08:55
Olsztyn. Warmińsko-Mazurska Konferencja "Równać Szanse" 2018-05-09, 08:55
Łódź. Warsztaty planowania i organizacji kampanii społecznych 2018-05-09, 08:54
Łódź. Warsztat "Jak zadbać o siebie" 2018-05-09, 08:54
Gdańsk. Bezpłatne szkolenie Virtuso "Wygrywanie sporów" 2018-05-09, 08:52
Gdańsk. Specjalistyczne warsztaty RODO dla branży medycznej 2018-05-09, 08:44
Gdańsk. Warsztaty RODO dla branży beauty 2018-05-09, 08:44
Ministerstwa przekazują dotacje. Wiemy, ile! 2018-05-09, 06:50
mFundacja dofinansuje wakacje z matematyką w 6 największych miastach w Polsce 2018-05-08, 04:40
Debata z udziałem historyków 2018-05-08, 04:27
Seniorzy i dzieci będą projektować wynalazki przyszłości z wykorzystaniem elektroniki i programowania 2018-05-08, 02:45
Trwa Rok Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2018-05-08, 01:06
Zaproszenie na konferencję prasową pt. "Wokół Śniardw – Recykling Rejs 2018" [patronat ngo.pl] 2018-05-08, 01:00
Warszawscy licealiści zapraszają na Dzień aktywnego społeczeństwa 2018-05-08, 09:55
Do 15 maja czekamy na wnioski organizacji pozarządowych do Programu Mikrogranty NGO 2018-05-08, 09:43
Nabór wniosków do 6. edycji nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Sektor 3.0! 40000 zł dla zwycięzcy 2018-05-08, 09:30
Szczecin. Bezpłatne szkolenie "Rozwój potencjału i zaangażowania wolontariusza" 2018-05-08, 08:54
Wrocław. Bezpłatne szkolenie "Akademia Rozwoju Lidera Społecznego z Qubus Hotel" 2018-05-08, 08:54
Tczew. Szkolenie dla NGO „Prawo pracy i udział w procesie stanowienia prawa" 2018-05-08, 08:54
Warszawa. Szkolenie "Dobre praktyki HR w przypadku śmierci pracownika lub bliskiej mu osoby" 2018-05-08, 08:45
Łódź. Dofinansowany Kurs Dramy I i II stopnia oraz Kurs Teatru Forum 2018-05-08, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Trening Umiejętności Wychowawczych" 2018-05-08, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?" 2018-05-08, 08:45
Sichów. Warsztaty i seminaria "Kate Burns i Stephen Aizenstat w Polsce. Tajemnice snów i Czerwona Księga C. G. Junga" 2018-05-08, 08:45
Nowe Kawkowo. Warsztaty "Przebudzenie letnie - holistyczna praca z ciałem i duszą, jogą, terapią tańcem" 2018-05-08, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu" 2018-05-08, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Programowanie bez komputera" 2018-05-08, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących" 2018-05-08, 08:44
Wrocław. Kurs "Excel Średnio zaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr" 2018-05-08, 08:44
Wrocław. Kurs "Adobe Photoshop Zaawansowany" 2018-05-08, 08:44
Kraków. Kurs "Excel Średnio zaawansowany wieczorowy" 2018-05-08, 08:43
Nowe Kawkowo. Warsztat "Wibrujące serce - 7-dniowe tantryczne odosobnienie uzdrawiające" 2018-05-08, 08:42
Konkurs dotacyjny: Ratownictwo wodne 2018-05-07, 04:39
Spotkanie informacyjne: Konkurs na projekty grantowe dotyczące konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego 2018-05-07, 02:55
Więcej środków dla młodzieży w nowym budżecie UE 2018-05-07, 02:35
Zmarnowana okazja do ucywilizowania kamer w szkołach? Nowa ustawa rozwiąże tylko część problemów 2018-05-07, 12:38
Fundusz Civitates na rzecz Demokracji i Solidarności w Europie ogłasza nabór wniosków 2018-05-07, 12:25
PFRON: konsultacje dla NGO – drugi etap 2018-05-07, 11:58
Pszczyna. Szkolenie wstępne dla kandydatów na wolontariuszy hospicjum św. Ojca Pio 2018-05-07, 08:55
Szczecin, Poznań, Gliwice. Bezpłatne szkolenia "Jak nie zginąć w sieci?" 2018-05-07, 08:54
Warszawa. Przyjdź po cenne doświadczenie do „Pracowni A35”. Cykl szkoleń 2018-05-07, 08:54
Łódź. Bezpłatne spotkania dla rodziców nastolatków 2018-05-07, 08:54
Warszawa. Warsztaty „Bądź malarzem jednej nocy!”, czyli Noc Muzeów w SCEK 2018-05-07, 08:53
Co filozofowie myślą o „selfie”? Warsztaty filozofii fotografii w czasie Nocy Muzeów w SCEK 2018-05-07, 08:53
Gdańsk. Kurs: Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach 2018-05-07, 08:46
Warszawa. Intensywne warsztaty z fundraisingu dla osób organizujących pracę instytucji kościelnych 2018-05-07, 08:46
Warszawa. Szkolenie "Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub straty okołoporodowej" 2018-05-07, 08:46
Warszawa. Szkolenie "Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie" 2018-05-07, 08:46
Kraków. Kurs "SQL Zaawansowany" 2018-05-07, 08:45
Umowa członka zarządu stowarzyszenia zawarta przez zarząd. Czy da się to naprawić? 2018-05-07, 03:33
Kraków. Kurs "Excel zaawansowany" 2018-05-04, 02:38
Warszawa. Kurs "Excel zaawansowany" 2018-05-04, 02:22
Nauka programowania szansą na godną pracę! 2018-05-04, 01:35
PublBox oferuje organizacjom darmowy dostęp do serwisu 2018-05-04, 11:07
Lublin. Kurs "Szkoła mentorów" 2018-05-04, 10:52
Rzeki bez granic! 2018-05-04, 10:24
Wrocław. Spotkanie "Zmiana Ustawy o spółdzielniach socjalnych – nowe obowiązki dla spółdzielni socjalnych!" 2018-05-04, 09:57
Poznań. Szkolenia, spotkania WRK ZOP, maj 2018 2018-05-04, 09:39
Kielce. Zmiany w regulacjach prawnych w zakresie spółdzielczości socjalnej 2018-05-04, 09:05
Kielce. Realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej przez PES 2018-05-04, 09:02
Agata Roczniak. Bez taryfy ulgowej 2018-05-04, 06:14
Sue Ryder. Lady of Warsaw 2018-05-04, 05:23
Materiały po webinarium portalu ngo.pl: Wszystko o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 2018-05-04, 04:44
Z głową w chmurach – twoje dane wszędzie tam, gdzie ty 2018-05-03, 03:28
Warszawa. SCWO: Szkolenie „Jak stworzyć sprawny system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji?” 2018-05-02, 08:55
Katowice. Szkolenie "Podróże z wolontariatem" 2018-05-02, 08:55
RODO. Podręcznik dla organizacji pozarządowych 2018-05-02, 06:04
100-lecie Niepodległości. Stołeczne organizacje włączają się w obchody 2018-05-02, 05:43
Konkurs MSWiA: Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów 2018-04-30, 05:25
Konkursy dotacyjne: Realizacja zadań publicznych w dziedzinie sportu 2018-04-30, 12:15
Poznań. Warsztaty RODO: najważniejsze zmiany i jak się do nich przygotować przed 25 maja. 2018-04-30, 08:54
Warszawa. Szkolenia „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w Programu LIFE 2018" 2018-04-30, 08:54
Aktualny wykaz OPP znajdziesz na pozytek.ngo.pl 2018-04-30, 08:53
Darmowe szkolenia miękkie dla organizacji non profit 2018-04-30, 08:53
Bezpłatne szkolenia HR dla instytucji niedochodowych 2018-04-30, 08:53
Dofinansowane 100% szkolenia menedżerskie dla organizacji non profit 2018-04-30, 08:53
Poznań. Bezpłatne szkolenie dla NGO oraz Izb Gospodarczych! 2018-04-30, 08:53
Warszawa. SCWO: Szkolenie "RODO w NGO" 2018-04-30, 08:52
Warszawa. Adventus - warsztaty pedagogiki przygody 2018-04-30, 08:44
Warszawa. Kurs florystyki podstawowy weekendowy 2018-04-30, 08:43
Kraków. Kurs "Access Zaawansowany" 2018-04-30, 08:43
Warszawa. Kurs "Access Podstawowy" 2018-04-30, 08:43
Warszawa. Kurs "Access Zaawansowany" 2018-04-30, 08:43
1% po raz piętnasty! 2018-04-30, 03:33
Jakie są korzyści z udziału w pracach KDS-u? 2018-04-30, 02:11
Rzeszów. Kurs dietetyki zaawansowany (II termin) 2018-04-29, 08:43
Programiści na start! Kolejna edycja Biegu IT już 19 maja w Warszawie 2018-04-27, 11:38
Kup pozarządową koszulkę ngo.pl! 2018-04-27, 10:22
Warszawa. Szkolenie trenerów programu "Spadochron" 2018-04-27, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności" 2018-04-27, 08:43
Składasz sprawozdania OPP? Skorzystaj ze „starej” bazy 2018-04-27, 03:00
Sprawozdania OPP. Czy rządu nie obowiązują przepisy? 2018-04-27, 03:00
Konkurs dotacyjny: „Klasycznie na Wrocku – gala 2018” 2018-04-26, 04:12
Konkurs dotacyjny: „Kontakt ze sztuką i naturą” - zajęcia artystyczno-sportowe dla dzieci z osiedla Świniary 2018-04-26, 02:53
Konferencja „Digital Promise w praktyce” 2018-04-26, 01:02
Nabór nr 2 wniosków w ramach Programu Mikrogranty młodzieżowe we Wrocławiu! 2018-04-26, 10:10
Wrocław. Cykl szkoleniowy „Terenowa praca z młodzieżą” 2018-04-26, 08:44
Kraków. Szkolenie "Wdrożenie RODO – jak przygotować się na zmiany w ochronie danych" 2018-04-26, 08:44
Kraków. Kurs "Access Podstawowy" 2018-04-26, 08:44
Gotowi na RODO – NIW rozpoczyna kampanię informacyjną dla NGO 2018-04-26, 08:42
RODO. Nie wiesz, jak robić rejestr czynności? Skorzystaj z podpowiedzi 2018-04-26, 03:33
Jak zarządzać swoim projektem? 2018-04-26, 03:19
Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego 2018-04-25, 05:31
Konkurs MSZ: „Wolontariat polska pomoc 2018” 2018-04-25, 05:05
Do 10 tys. zł na projekty wrocławskich NGO, w 12 obszarach. Mikrogranty NGO. Nabór 1-15 maja 2018-04-25, 04:56
Pomorze Zachodnie. Rozpoczęto prace na Programem Współpracy 2019 2018-04-25, 12:21
WOŚP kupiła kolejne 4976 urządzeń za ponad 21 mln złotych! 50. Konkurs Ofert zakończony! 2018-04-25, 11:57
Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych 2018-04-25, 11:46
Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dotycząca ich rehabilitacji zawodowej i społecznej 2018-04-25, 11:33
Konkurs dotacyjny: Obsługa regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" 2018-04-25, 11:26
Pomorze Zachodnie. Znamy finalistów konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018” - konsultacje 2018-04-25, 11:26
Gdańsk. Szkolenie "Pisanie projektów i pozyskiwanie środków na działania społeczne" 2018-04-25, 08:54
Warszawa. Szkolenie "Jak pracować z dziećmi i nastolatkami w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie" 2018-04-25, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie" 2018-04-25, 08:45
Kraków. Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020" 2018-04-25, 08:44
Toruń. Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020" 2018-04-25, 08:44
Nowe Kawkowo. Master Lover Unity - Święty Związek. Warsztat tantryczny dla singli i par 2018-04-25, 08:44
Innowacje ratujące życie i zdrowie 2018-04-25, 06:39
Rozwiązanie stowarzyszeń zwykłych. Teczki do archiwizacji 2018-04-25, 05:22
Konsultacje społeczne w sprawie Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2018-04-24, 04:56
Rozstrzygnięcie odwołań od wyników oceny formalnej ofert złożonych w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018-04-24, 03:20
Pieniądze dla NGO. Musimy szukać niezależności 2018-04-24, 01:41
Jak walczą ze smogiem? Polski Alarm Smogowy ocenia rząd i samorządy 2018-04-24, 01:02
Spółdzielnio socjalna, reklamuj się w ngo.pl! 2018-04-24, 11:38
Podsumowanie darowizn zebranych na FaniMani.pl po pierwszym kwartale 2018 roku 2018-04-24, 11:38
Warszawa. Portret dokumentalny – warsztaty fotograficzne i reporterskie, Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody" [patronat ngo.pl] 2018-04-24, 08:55
Wrocław. Bezpłatny warsztat „Jak stworzyć dobry projekt społeczny?” 2018-04-24, 08:53
Trwa rekrutacja do programu Youngster 2018-04-24, 08:53
Warszawa. Studium Kultury Społecznej maj-czerwiec 2018 2018-04-24, 08:52
Seniorzy i dzieci będą projektować wynalazki przyszłości z wykorzystaniem elektroniki i programowania. Cykl warsztatów 2018-04-24, 08:52
Kraków. Kurs "Kurs Infografika - jak zmienić dane statystyczne w graficzną narrację" 2018-04-24, 08:46
Kraków. Kurs "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Accessie" 2018-04-24, 08:46
Kraków. Kurs "Power BI (Business Intelligence)" 2018-04-24, 08:46
Szkolenie asertywności i sztuki słuchania, szkolenie dla fundacji/stowarzyszeń lub ich beneficjentów 2018-04-24, 08:46
Warszawa. Szkolenie "Zasiłki z uwzględnieniem najnowszych zmian" 2018-04-24, 08:45
Pruszków. Kurs Terapii Zajęciowej - 3 dni dla organizacji pozarzadowych 2018-04-24, 08:45
Kurs online "Opiekun osób starszych" 2018-04-24, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020" 2018-04-24, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Najważniejsze narzędzia do promowania online" 2018-04-24, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Zmodernizowany system informacji oświatowej (SIO2) – nowości w 2018 roku" 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i innych ustawach" 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Nadzór nad lasami niepaństwowymi – wymagania techniczne i sprzętowe obsługi spraw" 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Audyt zamówień publicznych - warsztaty praktyczne" 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Bezumowne korzystanie z nieruchomości" 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Rachunkowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ uchwały NSA" 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Praktyczne aspekty stosowania prawa geodezyjnego i kartograficznego" 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych za II kwartał 2018 r." 2018-04-24, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Kierowanie do domu pomocy społecznej" 2018-04-24, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych po zmianach ustaw o samorządzie" 2018-04-24, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Podatki i opłaty lokalne - realizacja i zabezpieczenie" 2018-04-24, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach pomocy społecznej po zmianach prawnych" 2018-04-24, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - obowiązki organów" 2018-04-24, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Prawne i organizacyjne uwarunkowania działalności pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych" 2018-04-24, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy)" 2018-04-24, 08:41
Warszawa. Szkolenie "Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r." 2018-04-24, 08:41
Nowe Kawkowo. Wakacje z rozwojem: inteligencja emocjonalna w praktyce. Warsztaty dla kobiet 2018-04-24, 08:39
Warszawa. Kurs "Specjalista ds. rozliczeń VAT w JST - zrozumieć podatek VAT" 2018-04-24, 08:33
RODO – warto wiedzieć, co się zmienia. Skorzystaj z pomocy SCWO 2018-04-24, 06:03
Trwa nabór do programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018! 2018-04-23, 04:44
II nabór do programu "Kultura - Interwencje 2018" 2018-04-23, 04:00
Murale Polskiej Niepodległości – wyniki konkursu NCK 2018-04-23, 03:52
Ruszają zapisy na Festiwal „Sektor 3.0” [patronat ngo.pl] 2018-04-23, 03:40
Kosmiczna podróż po białych sufitach 2018-04-23, 09:56
Recykling Rejs - finał w Nowej Soli [patronat ngo.pl] 2018-04-23, 09:16
Mrągowo. Akademia Liderów Pozarządowych ALPY - udział bezpłatny. Rekrutacja przedłużona do 20 maja 2018-04-23, 08:55
Jarocin. Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych "RODO dla NGO" 2018-04-23, 08:54
Webinarium EPALE "Projektowanie kariery jako zadanie całożyciowe" 2018-04-23, 08:54
Oświęcim. Seminarium „Europejscy liderzy młodzieżowi - wymiana doświadczeń, budowa dialogu – Ukraine Calling!” 2018-04-23, 08:48
Warszawa. Szkolenie "Prawo autorskie w instytucjach kultury" 2018-04-23, 08:47
Warszawa. Szkolenie "Poprawność językowa w kontroli" 2018-04-23, 08:47
Warszawa. Szkolenie "Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020" 2018-04-23, 08:47
Warszawa. Szkolenie "Wystąpienia publiczne i sztuka efektywnej prezentacji" 2018-04-23, 08:47
Warszawa. Szkolenie "Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" 2018-04-23, 08:47
Warszawa. Szkolenie "Media społecznościowe w kampanii samorządowej" 2018-04-23, 08:47
Warszawa. Szkolenie "Odsetki dla początkujących w przykładach liczbowych i schematach księgowych – praktyczne warsztaty" 2018-04-23, 08:46
Warszawa. Szkolenie "Nowe regulacje prawne w obszarze taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" 2018-04-23, 08:46
Warszawa. Kurs "Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Archiwizacja dokumentacji osobowej BE50" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Komercjalizacja nieruchomości przez podmioty publiczne" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Jak motywować i zachęcać do zmian – metoda coachingowa w pracy z klientem" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i przedszkola" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Najnowsze przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Ochrona informacji niejawnych w kontekście wdrożenia RODO" 2018-04-23, 08:45
Warszawa. Szkolenie "Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE 2014-2020" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Zasady postępowania ze zbędnymi, zużytymi i uszkodzonymi rzeczowymi składnikami majątku ruchomego" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady. Aktualne przepisy i standardy" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Kurs "Gospodarowanie nieruchomościami zasobów publ." 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Promowanie miasta, gminy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem modelu crowd promotion" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie w świetle najnowszych regulacji" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Czynności szkół, przedszkoli i inne usługi opiekuńcze, czyli kiedy samorząd działa jako podatnik" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Obsługa sprawozdawczości w CAS - sporządzanie sprawozdań, reguły, OZPS" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publ." 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Szacowanie szkód łowieckich w praktyce" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenie "Stypendia i zasiłki szkolne 2017/2018 z uwzględnieniem KPA" 2018-04-23, 08:44
Warszawa. Szkolenia z mediacji rodzinnej i gospodarczej Centrum Mediacji Partners Polska: maj - lipiec 2018 2018-04-23, 08:43
Warszawa. Kurs "Wdrożenie RODO – zadania w jednostce organizacyjnej" 2018-04-23, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Przewozy dzieci do szkół, wydawanie uprawnień do przewozów regularnych i regularnych specjalnych" 2018-04-23, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego" 2018-04-23, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Drogi wewnętrzne. Zasady udostępnienia nieruchomości pod drogami wewnętrznymi" 2018-04-23, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Skuteczne prowadzenie negocjacji z deweloperami – warsztaty" 2018-04-23, 08:43
Warszawa. Szkolenie "Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady i formy ochrony praw lokatorów" 2018-04-23, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów, wydatków i rozliczeń podatku VAT po centralizacji" 2018-04-23, 08:42
Warszawa. Szkolenie "Redagowanie internetowych mediów samorządowych" 2018-04-23, 08:42
ODPŁATNA działalność pożytku publicznego. Nie gospodarcza 2018-04-23, 03:33
Prof. Jerzy Hausner: Myślę o rozwoju jako o spirali 2018-04-23, 03:25
Dobre partnerstwo pod mostem 2018-04-23, 12:33
15 posiedzenie RDPP. Rada opiniuje nowelizację NIW i pożytku 2018-04-22, 02:44

powiadom o błędach | ustaw jako startową | copyright Stowarzyszenie Klon/Jawor | kontakt | o portalu www.ngo.pl