ZNAJDŹ W SERWISIE

Dariusz Pietrowski urodził się w 8 marca 1966 r. w Warszawie. W 1992 r. ukończył studia wyższe pedagogiczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jest też absolwentem Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie...

Małgorzata Zembowicz w 2008 roku skończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale psychologia kliniczna. Od kilku lat związana z Monarem, gdzie pracuje jako psycholog- terapeuta. Obecnie działa w stacjonarnym ośrodku w Lipiance (około 100 km od Warszawy).

Paweł Średziński, rocznik ‘78. Z wykształcenia dziennikarz i historyk. Bez niego nie byłoby Afryka.org, a bez Afryka.org nie byłoby Fundacji "Afryka Inaczej". Zarządza Fundacją i czuwa nad realizacją jej projektów. Emocjonalnie związany jest z Ghaną i Sudanem.

Irena Przepiórka – magister nauk politycznych, specjalizacja: wychowanie resocjalizujące. W Stowarzyszeniu Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami” koordynuje pracę wolontariuszy. Pracuje jako konsultantka ds. AIDS w Telefonie Zaufania. Realizuje program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej...

Marta Gaszyńska, przewodnicząca stowarzyszenia JUMP ‘93, zrzeszającego warszawskich użytkowników metadonu (zamiennika heroiny kontrolowanego przez państwo), sekretarz Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej, którą tworzą specjaliści pracujący z osobami uzależnionymi: terapeuci, lekarze, sądownicy,...

Anna Radwan-Röhrenschef urodziła się w 1977 roku w Warszawie. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz europeistykę na podyplomowych studiach w Centrum Europejskim UW. W Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana od 2001 roku, była zaangażowana w kampanię przed referendum akcesyjnym...