Przejdź do treści głównej

Organizacjom będzie łatwiej przejąć małe szkoły

autor(ka): Anna Krajewska, Instytut Spraw Publicznych
2009-03-30, 13:32
archiwalne
Sejm na posiedzeniu 19 marca uchwalił ponownie – przełamując prezydenckie veto – ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pierwszy raz ustawa została przyjęta 12 lutego. Cztery dni później przekazano ją do podpisu Prezydentowi, który zgłosił wobec niej veto argumentując, że nowelizacja, wprowadzając obowiązek szkolny dla sześciolatków i obowiązek przedszkolny dla pięciolatków, nie zapewnia jednocześnie odpowiednich warunków dla realizacji tego obowiązku (np. przygotowania kadry nauczycielskiej, zmian w infrastrukturze szkolnej i przedszkolnej). W opinii Prezydenta, nowelizacja doprowadzi również do nadmiernej decentralizacji oświatowych zadań państwa i nieuzasadnionego zwiększenia swobody organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, ograniczając uprawnienia organu nadzoru pedagogicznego. Prezydent nie wyraził też zgody na rezygnację z zasady ustalania przez państwo programów nauczania.

Nowelizacja, obok zakwestionowanych przez Prezydenta rozwiązań, dopuściła przekazywanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej lub osobie fizycznej. Oznacza to, że łatwiejsze stanie się przejmowanie szkół m. in. przez lokalne organizacje pozarządowe. Zmiana pozwoli uniknąć dotychczasowych trudności związanych z takimi przejęciami. Do tej pory przekazanie szkoły organizacji było możliwe dopiero po zlikwidowaniu szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządową. O zamiarze likwidacji gmina miała obowiązek powiadomić kuratora oświaty do końca lutego, po czym – po uzyskaniu zgody – likwidowano szkołę do końca sierpnia, a organizacja uruchamiała ją ponownie od początku września. Subwencje budżetowe szkoła mogła otrzymywać dopiero po upływie czterech miesięcy, od stycznia kolejnego roku. Procedura była więc skomplikowana, a wymagana uprzednia likwidacja szkoły mogła wzbudzać „uzasadniony niepokój danej społeczności szkolnej”.

Zgodnie z nową regulacją, przekazywane organizacjom będą mogły być małe, liczące do 70 uczniów szkoły. Decyzję o przekazaniu podejmie rada gminy lub powiatu stosowną uchwałą. Z organizacją (a także innym podmiotem przejmującym placówkę) zawierana będzie umowa określająca warunki korzystania z mienia szkoły, kontrolę przestrzegania warunków umowy i tryb jej rozwiązania oraz procedurę odebrania placówki. W razie niepowodzenia w prowadzeniu szkoły podmiot, któremu została ona przekazana, będzie mógł ją zwrócić gminie, która nie ma prawa odmówić jej przyjęcia. Pracownicy szkoły będą informowani o jej planowanym przekazaniu co najmniej pół roku przed przejęciem. W ciągu trzech miesięcy od uzyskania informacji nauczyciele będą mogli złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do pracy w nowych okolicznościach. Z momentem przejęcia szkoły stowarzyszenie ma obowiązek przedstawić nauczycielom nowe warunki pracy i płacy i dać im co najmniej 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie dalszego zatrudnienia. Warto dodać, że podmiot przejmujący szkołę nie będzie musiał zatrudniać pedagogów na podstawie Karty Nauczyciela (dającej większą niż zwykła umową o pracę ochronę przed zwolnieniem i dodatkowe prawa socjalne); możliwe będzie zatrudnienie tylko na podstawie umowy o pracę – w tym również umowy na czas określony.

Zmiany przepisów idącej w kierunku ułatwienia przejęć i uproszczenia procedury przekazywania szkół stowarzyszeniom od dłuższego czasu domagała się część organizacji pozarządowych specjalizujących się w problematyce oświatowej. I to rozwiązanie jednak – podobnie jak regulacje zawetowane przez Prezydenta – nie jest wolne od kontrowersji. Na etapie prac nad projektem ustawy nowe przepisy zostały skrytykowane przez związki zawodowe nauczycieli i opozycję parlamentarną, które zarzucały rządowi, że próbuje sprywatyzować oświatę.


Źródło: materiały własne, Gazeta Prawna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Gratulacje ~HR 01.04.2009, 09:43 Nareszcie idziemy naprzód, a nie błądzimy w przepisach ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • inicjatywy oddolne
  • prawo