Przejdź do treści głównej

Będzie łatwiej założyć alternatywne przedszkole

autor(ka): amk
2008-06-24, 12:32
archiwalne
Na początku lipca wejdzie w życie rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U., nr 104, poz. 667). Ma ono ułatwić zakładanie alternatywnych przedszkoli.
Prawo daje od stycznia 2008 r. możliwość tworzenia, obok tradycyjnych przedszkoli, placówek alternatywnych, np. zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych przez gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne.

- Obecne przepisy utrudniają zakładanie takich placówek – skarżyli się nasi czytelnicy.

Brakowało m.in. dokładnych wytycznych określających wymogi dla lokali, w których miały być prowadzone zajęcia. Tym samym, organy wydające zgodę na otwieranie lokalu, w którym mają odbywać się zajęcia (Sanepid, straż pożarna), kierowały się przepisami, które obowiązują przedszkola i szkoły.

Nowelizacja rozporządzenia łagodzi wymogi sanitarno-lokalowe wobec punktów i zespołów.

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia nie musi znajdować się w budynku spełniającym wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Jednak pod warunkiem, że będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajdzie się na parterze budynku zbudowanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Ponadto, jak mówi rozporządzenie - taki lokal musi posiadać co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz i powinien być wyposażony w trudnozapalne wykładziny podłogowe i gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.

Zajęcia dla 3 do 5 dzieci mają być prowadzone w pomieszczeniu, które ma co najmniej 16 m2. W przypadku gdy dzieci jest więcej niż 5, powierzchnia ulega zwiększeniu o co najmniej 2 m2 na każde kolejne dziecko, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie. Wysokość pomieszczeń ma wynosić co najmniej 2,5 m.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nowe przepisy zbyt mocno obniżają wymagania sanitarno-lokalowe, więc dzieci będą miały gorsze warunki nauki. MEN uważa, że wymagania zostały obniżone tylko tam, gdzie nie stwarza to żadnego zagrożenia dla dzieci i pracowników. - Przepisy zostały określone w konsultacji z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, które uznały je za wystarczające – uzasadnia MEN.

Z kolei Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego zauważyła, że wymogi bhp i p.poż., które przewidziano w rozporządzeniu spowodują, że w wielu środowiskach wiejskich zakładanie alternatywnych przedszkoli nadal będzie utrudnione. Przykładowo, przyjęte rozwiązania eliminują całkowicie możliwość zorganizowania zajęć dla niewielkiej grupy dzieci np. w domu rodzinnym.

Organizacje pozarządowe, które mają doświadczenia związane z prowadzeniem alternatywnych przedszkoli zwracały też uwagę, że niepotrzebnie wprowadzono zapis, zgodnie z którym rodzice uczestniczący w zajęciach muszą posiadać orzeczenia lekarskie i książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

- Chodzi tutaj tylko o osoby, które będą czynnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach, mieć dłuższy kontakt z dziećmi, dlatego posiadanie przez nie orzeczenia lekarskiego jest konieczne – wyjaśnia MEN.

W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre wybrane robocze dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym - przez wszystkie robocze dni w tygodniu. Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny, a tygodniowy - 12 godzin.

Dotyczy to zarówno zespołu wychowania przedszkolnego, jak i punktu przedszkolnego. Zajęcia - zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym - są organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Na tworzenie alternatywnych przedszkoli i wsparcie tzw. małych przedszkoli, które powstały w ostatnich latach, przeznaczono 240 mln euro ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Ich zakładanie ma poprawić dostęp do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat, zwłaszcza na wsiach.

Źródło: Newsletter Samorząd PAP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • przechowalnie ~GINA 19.09.2008, 07:40 I w ten sposób powstaną przechowalnie. Przepisy sanitarne są po to aby się do nich stosować, a nie je omijać lub obniżać. Być może niektóre są absurdalne, ale tylko do momentu gdy Wam dziecko zachoruje na salmonellę. Chyba nikt tego nie przemyślał. Dajcie pieniądze Gminom na przedszkola to będą dobre i te publiczne i niepubliczne. A tak będą się dusić dzieciaki w ciasnych pomieszczeniach /niewentylowanych/, skakać przez okno /wyjście ewakuacyjne/ w razie pożaru - bo rodzice owszem zaprowadzą bo wyjścia nie mają. A potem się dziwicie, że te niepubliczne takie niedobre - sami im stwarzacie pole do popisu. Wymogi budowlane i sanitarne powinny być ogromne!!!! żeby byle kto takiej placówki nie mógł otworzyć. Za dwa lata wspomnicie moje słowa. ODPOWIEDZ
  • zapewne... ~Monika 07.07.2008, 11:39 jasne... teoria teorią, a jesli chodzi o praktykę to urzedy są nie do zdobycia przez zwyklego śmiertelnika...uzyskać najdrobniejszą informację z sanepisu...- graniczy z cudem... bo panie są przepracowane... ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • prawo
  • współpraca z administracją