DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Będzie łatwiej założyć alternatywne przedszkole

Na początku lipca wejdzie w życie rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U., nr 104, poz. 667). Ma ono ułatwić zakładanie alternatywnych przedszkoli.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): amk

2008-06-24, 12.32
Prawo daje od stycznia 2008 r. możliwość tworzenia, obok tradycyjnych przedszkoli, placówek alternatywnych, np. zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych przez gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne.

- Obecne przepisy utrudniają zakładanie takich placówek – skarżyli się nasi czytelnicy.

Brakowało m.in. dokładnych wytycznych określających wymogi dla lokali, w których miały być prowadzone zajęcia. Tym samym, organy wydające zgodę na otwieranie lokalu, w którym mają odbywać się zajęcia (Sanepid, straż pożarna), kierowały się przepisami, które obowiązują przedszkola i szkoły.

Nowelizacja rozporządzenia łagodzi wymogi sanitarno-lokalowe wobec punktów i zespołów.

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia nie musi znajdować się w budynku spełniającym wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Jednak pod warunkiem, że będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajdzie się na parterze budynku zbudowanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Ponadto, jak mówi rozporządzenie - taki lokal musi posiadać co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz i powinien być wyposażony w trudnozapalne wykładziny podłogowe i gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.

Zajęcia dla 3 do 5 dzieci mają być prowadzone w pomieszczeniu, które ma co najmniej 16 m2. W przypadku gdy dzieci jest więcej niż 5, powierzchnia ulega zwiększeniu o co najmniej 2 m2 na każde kolejne dziecko, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie. Wysokość pomieszczeń ma wynosić co najmniej 2,5 m.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nowe przepisy zbyt mocno obniżają wymagania sanitarno-lokalowe, więc dzieci będą miały gorsze warunki nauki. MEN uważa, że wymagania zostały obniżone tylko tam, gdzie nie stwarza to żadnego zagrożenia dla dzieci i pracowników. - Przepisy zostały określone w konsultacji z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, które uznały je za wystarczające – uzasadnia MEN.

Z kolei Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego zauważyła, że wymogi bhp i p.poż., które przewidziano w rozporządzeniu spowodują, że w wielu środowiskach wiejskich zakładanie alternatywnych przedszkoli nadal będzie utrudnione. Przykładowo, przyjęte rozwiązania eliminują całkowicie możliwość zorganizowania zajęć dla niewielkiej grupy dzieci np. w domu rodzinnym.

Organizacje pozarządowe, które mają doświadczenia związane z prowadzeniem alternatywnych przedszkoli zwracały też uwagę, że niepotrzebnie wprowadzono zapis, zgodnie z którym rodzice uczestniczący w zajęciach muszą posiadać orzeczenia lekarskie i książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

- Chodzi tutaj tylko o osoby, które będą czynnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach, mieć dłuższy kontakt z dziećmi, dlatego posiadanie przez nie orzeczenia lekarskiego jest konieczne – wyjaśnia MEN.

W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre wybrane robocze dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym - przez wszystkie robocze dni w tygodniu. Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny, a tygodniowy - 12 godzin.

Dotyczy to zarówno zespołu wychowania przedszkolnego, jak i punktu przedszkolnego. Zajęcia - zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym - są organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Na tworzenie alternatywnych przedszkoli i wsparcie tzw. małych przedszkoli, które powstały w ostatnich latach, przeznaczono 240 mln euro ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Ich zakładanie ma poprawić dostęp do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat, zwłaszcza na wsiach.

Informacja pochodzi z Serwisu Samorządowego PAP.

źródło: Newsletter Samorząd PAP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


przechowalnie - 2008-09-19, 19:40
zapewne... - 2008-07-07, 11:39
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.