Współpraca NGO z biznesem dla osób chorych na Alzheimera
autor(ka): Wiesław Krzeczkowski
W kwietniu wystartował współfinansowany ze środków UE projekt GPS Life - system zdalnego monitorowania osób chorych. Kluczową dla stworzenia systemu, który ma zapobiegać zaginięciom osobom chorym na demencję, była współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym m. in. Wielkopolskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim, Małopolską Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera oraz Środowiskowym Domem Samopomocy działającym przy Caritas Kraków.

Jak mówi koordynator projektu "GPS Life (www.gpslife.pl), od samego początku był realizowany we współpracy z opiekunami zrzeszonymi w w/w organizacjach. Bez nich nie wiedzielibyśmy o wielu problemach, które na co dzień dotykają zarówno osoby chore jak i ich opiekunów. Można powiedzieć, że dzięki współpracy system stał się rozwiązaniem dedykowanym i dzięki temu się sprawdza."

GPS Life pozwala zdalnie monitorować osoby chore. Osoby dotknięte demencją noszą przy sobie niewielkie urządzenie, które w przypadku opuszczenia wcześniej zdefiniowanego bezpiecznego obszaru, informują o zagrożeniu opiekunów.

Szacuje się, że w Polsce na choroby demencyjne choruje 400 tysięcy osób. Choć system działa dopiero od kilkunastu dni, i korzysta z niego niewielu użytkowników, udało się już zapobiec kilku zaginięciom.

źródło: GSP Life
data publikacji: 2012-04-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!