Lublin. Szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°"
autor(ka): P.C.R. Psychologiczne Centrum Rozwoju
P.C.R. Psychologiczne Centrum Rozwoju zaprasza na szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°", które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2018 w Lublinie. Udział w zajęciach jest płatny.

KURS KWALIFIKACYJNY ::: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnej pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

(adnotacja na certyfikacie)

TERMIN:

01 - 02.12.2018 (sobota, niedziela)

GODZINA:

09:00 - 19:00 sobota

09:00 - 18:00 niedziela

LOKALIZACJA:

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Hiacyntowa 69

20 - 143 Lublin

KOSZT:

• 350 zł osoby uczące się

• 400 zł osoby pracujące

*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:

mgr Bożena Kisiel

*** certyfikowany trener MRR, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat International Sherborne Foundation);

ZAKOŃCZENIE:

certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia I stopnia, uprawniający do samodzielnej pracy z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

ODBIORCY:

stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, fizjoterapeuci, rehabilitanci, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, fizjotarapia, wszystkie osoby zainteresowane

CEL SZKOLENIA:

Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Główną ideą metody jest stwierdzenie, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii tego rozwoju. System ćwiczeń W. Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka.Ze względu na swoją prostotę metoda W. Sherborne jest metodą uniwersalną, może być stosowana zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Jest to program rozwijający poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe. Wyrabia takie cechy jak: poczucie bezpieczeństwa odpowiedzialność, wrażliwość a także umiejętność nawiązywania kontaktów.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

1.świadomości własnego ciała

2.świadomości przestrzeni i działania w niej

3.dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi kontaktu

Poprzez Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne można zrealizować potrzeby człowieka:

-poczucie bezpieczeństwa

-rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia

-„dawania i brania”

-akceptacji samego siebie

-bliskiego kontaktu z innymi ludźmi

-poczucia własnej energii-satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym

-mobilizacji do pokonywania trudności do sprawdzania się w trudnej sytuacji-poznania swojego ciała

-odkrywania własnych możliwości

-odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka

-zaufania do siebie i innych

-doznawania przyjemności, radości, zabawy.

-bliskości fizycznej drugiego człowieka

-więzi z grupą

-akceptacji swojego ciała

-spontaniczności

-pewności siebie

-poczucia partnerstwa

PROGRAM KURSU:

I. Sesja teoretyczna dot. MRR W. Sherborne

II. Sesja praktyczna - ćwiczenia ruchowe - MRR W. Sherborne

1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video.

2. Przygotowanie do sesji ruchowej – doświadczenia ilustrujące zasady RR.

3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR.

4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć.

5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy.

6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

omówienia teoretyczne, prezentacja i analiza nagrań z sesji Ruchu Rozwijającego; sesje ruchowe.

ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)

• e-mail:

• tel. 509 970 340

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

******************************** !! _ U W A G A _ !! **********************************

P.C.R.

Psychologiczne Centrum Rozwoju

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

miejsce: 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
organizator: P.C.R. Psychologiczne Centrum Rozwoju
adres: 20-143 LUBLIN,
tel.: 509970340, e-mail: pcrozwoju@gmail.com
www: http://www.pcrozwoju.bnx.pl/viewpage.php?page_id=19 

data publikacji: 2018-08-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!