Brak porozumienia? Konkurs na operatora Funduszy Norweskich otwarty na nowo
autor(ka): Ignacy Dudkiewicz, ngo.pl
Jeden konkurs na operatora nowej edycji Funduszy Norweskich dla polskich organizacji nie wystarczył. Nabór został ponownie otwarty – potrwa do 1 września.

Poprzedni konkurs, ogłoszony pod koniec lutego 2018 roku po długich negocjacjach między stronami norweską oraz polską, miał doprowadzić do wyłonienia operatora krajowego funduszy dla organizacji pozarządowych w Polsce. Nabór trwał do 27 kwietnia. Z informacji, jakimi dysponujemy, wynika, że ofertę złożyło kilka koalicji organizacji.

Szybko zaczęły pojawiać się doniesienia, że wybór zwycięzcy konkursu będzie trudny, a między stronami doszło do daleko idącej różnicy zdań. Pojawiały się nawet sugestie, że w przypadku braku porozumienia, czyli w sytuacji, w której głos decydujący należałby ostatecznie do darczyńców, polski rząd byłby gotów zrezygnować z dużej części lub całości środków przekazywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnie decyzje zdają się potwierdzać, że negocjacje są trudne i nie przynoszą na razie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z regulaminem, który w przypadku braku wyboru operatora zakłada ponowne otwarcie naboru, Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli, obsługującego Fundusze Norweskie, ogłosiło, że konkurs został przedłużony i potrwa do 1 września do godziny 17.

Więcej informacji można znaleźć na stronie eeagrants.org.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

data publikacji: 2018-07-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!