Alicja Szatkowska otrzymuje prestiżową Europejską Nagrodą Obywatelską
autor(ka): Adrian Witczak
Nominowana przez europosła Marka Plurę Alicja Szatkowska – Prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, została uhonorowana jako działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez Parlament Europejski prestiżową Europejską Nagrodą Obywatelską.

Wyróżnienie to przyznawane jest od 2008 roku w następujących dziedzinach:

Nagrodę tę przyznaje się każdego roku nie więcej niż 50 obywatelom, grupom, stowarzyszeniom i organizacjom, uwzględniając równowagę geograficzną i równowagę płci, które mają na swoim koncie szczególne działania lub wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność odzwierciedlającą wartości wynikające z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, promując lepsze zrozumienie i ściślejszą integrację między obywatelami a państwami członkowskimi i ułatwiając transgraniczną lub ponadnarodową współpracę w ramach Unii Europejskiej.


Polscy deputowani Parlamentu Europejskiego mają prawo do nominowania jednego kandydata, a nagrodę przyznaje kapituła złożona z posłów reprezentujących różne grupy polityczne. Niezwykłym jest to dla nas miliczan wydarzeniem, iż pani Prezes znajduje się w bardzo ścisłej grupie osób reprezentujących działania społeczne. Wśród nagrodzonych znajduje się także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Forum Żydów Polskich. Niebawem laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej otrzymają honorowy medal.

miejsce: Kopernika, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
organizator: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
adres: Kopernika 20, 56-300 Milicz, woj. DS
tel.: 71 383 00 14, e-mail: biuro@mspdion.org.pl
www: http://www.mspdion.org.pl 
źródło: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
data publikacji: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!