Aktywna rodzina - aktywne społeczeństwo, czyli Dziecięco-Młodzieżowa Akademia Obywatelska
autor(ka): Sylwia Klimaszewska - koordynator projektu
Dobiegł z końcem grudnia 2017 roku projekt Aktywna rodzina - aktywne społeczeństwo, czyli Dziecięco-Młodzieżowa Akademia Obywatelska na rzecz rozwoju sołectw gminy Lipie, realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta, dofinansowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zakończył się projekt "Aktywna rodzina-aktywne społeczeństwo, czyli Dziecięco-Młodzieżowa Akademia Obywatelska na rzecz rozwoju sołectw." Celem było podnoszenie poziomu aktywności i reprezentatywności dzieci i młodzieży przez stworzenie przestrzeni do wspólnego decydowania, tworzenia i kształtowania rozwoju demokracji wśród dzieci i młodzieży przy wsparciu dorosłych na poziomie lokalnym oraz zainspirowanie środowiska lokalnego.

Dostosowany program zajęć pozwolił na zrealizowanie założonych celów, co umozliwiło przede wszystkim zmianę postawy uczestników, poszerzenie wiedzy i umiejętności, wzrost świadomości w zakresie działań oddalonych co będzie miało wpływ wzrost inicjatyw. Dzieci i młodzież dzięki animacji i realizacji własnych inicjatyw poznały formy komunikacji oraz zaangażowania społecznego i obywatelskiego.

Wspólpraca rówieśnicza przyczyniła się do wzrostu umiejętności pracy w zespole, między uczestnikami nawiązały się realacje i więzi, co dało potencjał do kontynuacji dalszych działań, a także przyczyniło się do rozwoju nowych znajomości i przyjaźni.

miejsce: 42-165 Rębielice Szlacheckie, woj. śląskie
organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie
adres: Rębielice Szlacheckie 87, 42-165 Rębielice Szlacheckie, woj. SL
źródło: Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie
data publikacji: 2018-01-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!