Organizacje stanowią prawo
autor(ka): Ewa Kluszczyńska
W organizacjach, działając oddolnie na rzecz różnych osób i spraw, widzimy niedostatki i słabości obowiązujących rozwiązań prawnych. A dzięki własnym doświadczeniom i przemyśleniom potrafimy także wskazać, co i jak należy w tych rozwiązaniach naprawić. I właśnie tę wiedzę i to doświadczenie można wykorzystać i zastosować dzięki projektowi "Organizacje stanowią prawo".

Realizacja projektu właśnie się rozpoczyna. - W trakcie jego realizacji będziemy zbierać pomysły organizacji dotyczące zmian w prawie i prowadzić działania na rzecz ich wprowadzenia - opowiadają przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, lidera projektu.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Bardzo prosto. Podstawową formą aktywności projektowej są spotkania w formie warsztatów, jednak dość nietypowych, które stanowią tylko pierwszy krok aktywności uczestników projektu. Warsztat to dwudniowe spotkanie dla 10-osobowej grupy zainteresowanej powstawaniem lub zmianą prawa w danym obszarze i na konkretnym poziomie administracyjnym (lokalnie, na szczeblu województwa lub na szczeblu ogólnopolskim). W wyniku każdego warsztatu powstaje tzw. scenariusz wprowadzenia zmiany, czyli pomysł uczestników warsztatu na przeprowadzenie konkretnych działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia lub zmiany wybranych regulacji prawnych. Na realizację każdego pomysłu zagwarantowane są środki finansowe, dzięki czemu działania te będą miały swoich gospodarzy (oraz opiekuna), a przede wszystkim – będą skuteczne.

Dla przedstawicieli NGO najbardziej zainteresowanych zdobywaniem kompetencji i udziałem w procesach stanowienia prawa przygotowana została Szkoła Stanowienia Prawa, która realizowana jest w formule pięciu spotkań dwudniowych na przestrzeni pół roku. Absolwenci Szkoły przystąpią do Forum Dobrego Prawa, które Federacja powoła w 2018 roku i staną się swoistym zapleczem eksperckim dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Przedsięwzięcie zostało wspólnie przygotowane i jest realizowane w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (Lidera projektu), CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundację Stabilo oraz Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki.

O projekcie i jego działaniach można przeczytać więcej w zakładce internetowej >>, a jeszcze w grudniu br. można wziąć udział w warsztatach poświęconych projektowi ustawy o jawności życia publicznego (więcej informacji o wydarzeniu >>).

źródło: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
data publikacji: 2017-12-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!