Zachodniopomorskie. Podziękuj wolontariuszom. Konkurs Barwy Wolontariatu 2017
autor(ka): Katarzyna Michałek
Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie zaprasza osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie Barwy Wolontariatu 2017! Zgłoś osobę, która jest dla Ciebie świetnym wolontariuszem lub wolontariuszką! Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada!

Celem konkursu jest wyróżnienie oraz nagrodzenie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy, którzy swoimi działaniami przyczynili się również do popularyzacji wolontariatu naszym województwie.

Jak się zgłaszać?

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania wolontariackie.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia POLITES www.polites.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 20 listopada 2017 r.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać listownie, osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie, ul Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin (z dopiskiem Barwy Wolontariatu 2017) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: wpisując w tytule wiadomości – Barwy Wolontariatu 2017.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie.

Do 24 listopada 2017 r. Kapituła Regionalna wybierze lokalnych laureatów I, II i III miejsca.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Obywatelskiej organizowanej przez Urząd Miasta Szczecin 5 grudnia 2017 r. w Teatrze Lalek Pleciuga.

Konkurs jest organizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Miasta Szczecin

miejsce: Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
organizator: Stowarzyszenie POLITES
adres: Dworcowa 19 lok. 205, 70-206 Szczecin, woj. ZP
tel.: 91 450 11 46, faks: 91 350 84 74
e-mail: biuro@polites.org.pl
www: http://www.polites.org.pl 
źródło: strona internetowa Stowarzyszenia POLITES
data publikacji: 2017-11-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!