Wydawnictwa i gadżety ngo.pl wylosowane!
autor(ka): Wojtek Lipiński
Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaopiekowały się swoimi profilami w bazie organizacji pozarządowych bazy.ngo.pl. Zgodnie z obietnicą, wybrane organizacje nagrodziliśmy zestawami wydawnictw i gadżetów ngo.pl.

Wylosowane organizacje to:

Fundacja "Kreatywny Kołobrzeg"

Fundacja Piękna Nasza

Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Stowarzyszenie "Homo Politicus"

Stowarzyszenie "Rowerowy Lublin"

Stowarzyszenie "Uśmiech Dzieci"

Stowarzyszenie Serfenta

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Sąsiedzi

Stowarzyszenie Wyloguj Się

Gratulujemy! Zestawy wyślemy pocztą.

Jak zaopiekować się profilem swojej organizacji przeczytasz tutaj.

O korzyściach z aktualizowania danych w profilu przeczytasz tutaj.

organizator: Stowarzyszenie Klon/Jawor
adres: Szpitalna 5 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 828 91 28, faks: 22 828 91 29
e-mail: klon@klon.org.pl
www: http://www.klon.org.pl 
źródło: informacja własna
data publikacji: 2017-10-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!