Przyjdzie nam zewrzeć szeregi? X Ogólnopolskie Forum Pełnomocników
autor(ka): rk, wiadomosci.ngo.pl
Jak zmieni się współpraca organizacji pozarządowych z samorządem w wyniku aktualnych i przyszłych wydarzeń na scenie politycznej? Jak mogą zmienić ją sami zainteresowani? Jubileuszowe (dziesiąte) Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych debatowało nad trudnymi tematami. Także nad tym, w jakiej formule spotykać się w przyszłości.

Forum, zgodnie z tradycją, zebrało się w Warszawie, w przeddzień kolejnego Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie 7 września 2017 r. zorganizowała Sieć SPLOT i Miasto Stołeczne Warszawa.

Gości przywitali: Ewa Kolankiewicz, Pełnomocniczka Prezydent m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Zbigniew Wejcman, Prezes Zarządu Sieci SPLOT.

Dwugłos: organizacje z obawami, samorządowcy spokojniejsi

Głównym punktem ogólnej części forum była dwugłos. Rozpoczął go Andrzej Porawski reprezentujący Związek Miast Polskich. Samorządowcy, podobnie jak organizacje pozarządowe, odczuwają polityczne wzmożenie. Próba wprowadzenia dwukadencyjności, stworzenia metropolii warszawskiej, próba zmiany zasad działania regionalnych izb obrachunkowych (wszystkie nieudane), zintegrowały samorządowców. Jednak w ocenie Andrzeja Porawskiego dotychczasowe działania rządu nie wpłyną na zasady współpracy z organizacjami. Nawet szykowana regulacja (projekt o NIW-CRSO), z perspektywy gmin i powiatów, nie jest groźna. Samorząd współpracuje z NGO-sami od lat, wie jak to robić, a nowa instytucja na szczeblu centralnym (rozdająca ulokowane w rządzie środki) nie oddziałuje na środki w samorządach. Co do samych finansów (i to chyba miało być najbardziej uspakajające) przedstawiciel ZMP nie widzi zagrożenia. Jak to tej pory działania rządu w budżety samorządów nie ingerują - przynajmniej nie bardziej niż w latach ubiegłych (chodzi ogólnie o finanse samorządów – nie tylko o środki dla organizacji).

Inną wymowę (zgodnie z poetyką dwugłosu) miało wystąpienie Kuby Wygnańskiego ze STOCZNI. Przewiduje on, że władze centralne będą konsekwentnie uderzały w trzy (a może nawet cztery) obszary: w samorządy właśnie, w organizacje pozarządowe oraz w media - może także w uczelnie wyższe.

Tym, co chyba najbardziej boli, jest wciągnięcie NGO w spory polityczne. Wygnański przypomniał, że od 1989 r. organizacje były obiektem konsensusu – żadna władza nie próbowała ich ustawiać po swoje stronie lub naprzeciwko. Wydawało się, że sektor zachowuje neutralność. Akty prawne (z ustawą o pożytku na czele) były wynikiem powszechnej zgody, ale też długich prac. Wszystkie te zjawiska, pozytywnie oceniane przez Wygnańskiego, dziś zostały odwrócone.

Zagrożone są więc samorządność i organizacje, co postrzegamy jako negowanie konstytucyjnej zasady pomocniczości. Zagrożona jest, również konstytucyjna, wolność zrzeszania się i wolność mediów. W kontekście tych zagrożeń, najważniejsze jest żeby trzymać się razem.

– Swoją wypowiedź buduję na tym, że to jest taki czas, w którym mimo wielu różnic powinniśmy zobaczyć pewną wspólnotę interesów, której esencją jest to, że samorządność, pomocniczość, decentralizacja ma znaczenie – tłumaczył Kuba Wygnański.

Apel X Forum Pełnomocników

Uczestnicy Forum przez aklamację przyjęli apel, będący wyrazem zaniepokojenia i jednocześnie wezwaniem do dialogu.

„Zamiast cieszyć się pełnią demokratycznych swobód, z niepokojem obserwujemy starania państwa o poszerzenie sfery oddziaływania na codzienne życie obywateli, a także na funkcjonowanie instytucji publicznych, samorządów, organizacji”.
(fragment apelu)

PRZECZYTAJ CAŁY APEL
Apel X Forum Pełnomocników


Potrzeba uelastycznienia zasad współpracy

Nie jest tak, że środowiska samorządowe i środowisko organizacji są w pełni zadowolone z dziś funkcjonującej regulacji, zawartej w ustawie o działalności pożytku, i niczego nie chciałyby w tej regulacji ruszać. Nawet gdyby takiej potrzeby nie było, wymusza ją zmiana w otoczeniu prawnym (inne ustawy, w tym nowe). Tę perspektywę przedstawił zebranym Łukasz Waszak z łódzkiego Centrum OPUS

Jedną z bolączek przepisów regulujących współpracę jest stosowanie tych samych lub bardzo zbliżonych procedur do różnych rodzajów zadań. Skomplikowane konkursy na wieloletnie projekty prowadzone przez konsorcja organizacji rządzą się niemal tymi samymi prawami co dofinansowanie prostych akcyjnych działań w konwencji małych grantów. Ponadto Łukasz Waszak stawia tezę, że tak naprawdę w praktyce samorządy nie zlecają zadań - to co robią to bardziej wspieranie aktywności organizacji, upchnięte w rygory ustawy.

Dlatego nie od dziś mówi się o rozliczeniach za rezultaty, o zakupie usług czy partnerstwie publiczno-społecznym. Wszystko to pomysły na uelastycznienie zasad współpracy.

Pojawiają się też nowe wątki. Aktualnie takim wątkiem są prace nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej. Jak ważnym tematem dla organizacji jest planowana regulacja może świadczyć debata w portalu ngo.pl. Przemyślenie na nowo zasad współpracy w kontekście projektowanej ustawy może oznaczać równie dużo pracy co, kilkanaście lat temu, przy tworzeniu ustawy o działalności pożytku. Łukasz Waszak przedstawia to jako okazję, ale też i konieczność powrótu do zupełnie elementarnej dyskusji.

Coś więcej niż forum

Tegoroczne Forum Pełnomocników było, jak już powiedziane, jubileuszowe. Jubileusz to zawsze dobra okazja do autorefleksji i taką zaproponował Zbigniew Wejcman. Czy warto dotychczasową formułę zintensyfikować? Inni to robią – przykładem Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku, spotykający się regularnie i stający się coraz poważniejszym partnerem (dla władz centralnych) do debaty nad przyszłością sektora. Zacząć można oczywiście skromniej, co sugerował prowadzący. Od forum (ale tym razem nie spotkaniowego, ale sieciowego – w internecie) czy choćby listy mailingowej.

Monika Chrzonowicz oferowała z kolei współpracę na portalu ngo.pl. „Pełnomocnik wyjaśnia” to cykl prowadzony w serwisie warszawskim (warszawa.ngo.pl). Podobne pytania i odpowiedzi na nie można (i warto) zbierać, w formule wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, z innych samorządów – przy współpracy pełnomocników i pełnomocniczek.
 

zobacz też:
X Forum Pełnomocników – facebook


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
źródło: inf. własna (ngo.pl)
data publikacji: 2017-09-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!