Instytut Wolności. Co wydarzy się w Sejmie 18 lipca?
autor(ka): rk, wiadomosci.ngo.pl
Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności trafił do Sejmu i 12 lipca 2017 r. rozpoczęło się pierwsze czytanie. Od razu zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Mówi się też o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego.
Przypomnij sobie, co wydarzyło się 12 lipca:
Instytut Wolności. Pierwsze czytanie w Sejmie


Możliwych scenariuszy jest teraz kilka. Chyba najmniej prawdopodobne byłoby przyjęcie wniosku o odrzucenie projektu, który wspierany jest przez większość rządową. Posłowie będą głosowali w tej sprawie 18 lipca rano.

Projekt w komisji sejmowej już 18 lipca?

Jeśli projekt nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, to trafi do jednej z komisji sejmowych – najprawdopodobniej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W planie prac tej komisji już teraz zarezerwowany jest termin (18 lipca, godz. 10) na spotkanie dotyczące projektu ustawy o Instytucie Wolności.

Udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą brać udział w pracach komisji i podkomisji sejmowych ("W posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby", przewiduje art. 154. ust. 3. Regulaminu Sejmu). Można (szczególnie w sytuacji napiętych terminów) starać się o zaproszenie na posiedzenie za pośrednictwem zaprzyjaźnionego posła. Formalna ścieżka wiedzie przez sekretariat komisji, ale nie ma tu gwarancji pozytywnego rozpatrzenia prośby NGO.

Na początek prac komisji – wysłuchanie publiczne?

Postulat przeprowadzenia wysłuchania publicznego dotyczącego projektu przewijał się w wypowiedziach posłów na sali plenarnej 12 lipca podczas pierwszego czytania. O wysłuchanie będzie też apelować Rada Działalności Pożytku Publicznego (zobacz: RDPP. Specjalne posiedzenie w związku z Instytutem Wolności).

Choć wysłuchanie jest w tej chwili dość prawdopodobne, to jednak nic nie dzieje się samo. Mimo braku negatywnych reakcji na propozycje wysłuchania ze strony autorów projektu, zdają sobie oni sprawę, że wysłuchanie może opóźnić proces przyjęcia ustawy i pokrzyżować ambitne plany uruchomienia centrum już we wrześniu.

Czy posłowie komisji sejmowej, w której przewagę ma rząd PIS, zgodzą się na wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności?

Wysłuchania w Sejmie organizowane są bardzo rzadko – obecna kadencja jest im szczególnie wroga (dlatego organizowane są wysłuchania obywatelskie, zobacz: oświata, ustawa antyterorystyczna). NGO cenią sobie dialog społeczny i wierzą w sens bezpośredniego udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Będą więc kibicować wysłuchaniu w Sejmie. Projektodawca powinien więc sprzyjać pomysłowi, skoro nazywa projekt obywatelskim, a ustawa ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Jak wyglądają procedury związane z wysłuchaniem publicznym

Żeby doszło do wysłuchania publicznego w Sejmie, musi pojawić się wniosek. Prawo do wniesienia takiego wniosku mają posłowie. Wniosek głosowany jest w komisji, do której trafił projekt ustawy. Jeśli komisja jest przychylna wnioskowi, przyjmuje uchwałę. W uchwale wyznaczony jest m.in. termin wysłuchania.

W przypadku takiej ustawy, jak projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, przyjęta uchwała oraz informacja dotycząca miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego podlegają udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu, co najmniej na 14 dni przed dniem wysłuchania publicznego. To czas potrzebny na zgłoszenie się podmiotów zainteresowanych wysłuchaniem. Ze zgłoszeniem trzeba się spieszyć – wysyłamy go do Marszałka Sejmu na urzędowym formularzu.


Całość przepisów związanych z wysłuchaniem publicznym przeprowadzanym w Sejmie znajduje się w regulaminie Sejmu (art. 70a-70i).


Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, druk nr 1713, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl
 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
źródło: inf. własna (ngo.pl)
data publikacji: 2017-07-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!