Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
autor(ka): Przemysław Biegański
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące działań rewitalizacyjnych dla miasta Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się 25.08.2016 r. o godz. 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta Bydgoszczy – ul. Jezuicka 1 (Ratusz, parter).

Na początku sierpnia br. rozpoczęły się w Bydgoszczy konsultacje społeczne, które pomogą wyznaczyć obszary zdegradowane i zaplanować ich rewitalizację. Proces ten umożliwi Miastu pozyskać znaczne środki finansowe na ten cel.

Przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy. Zakłada on, że w pierwszej kolejności interwencji potrzebują osiedla: Bocianowo- Śródmieście -Stare Miasto, Stary Fordon, Okole, Wilczak-Jary oraz Zimne Wody-Czersko Polskie. Rewitalizacja ma polegać na kompleksowych działaniach rozwiązujących problemy społeczne występujące na danym obszarze, a zatem nie może to być wyłącznie poprawa infrastruktury (odmalowywanie fasad, budowa chodników i parkingów).

Nowe działania mają aktywizować i integrować mieszkańców. Doskonałym przykładem takich przedsięwzięć są między innymi działania zainicjowane w Starym Fordonie. Kierunek rewitalizacji tej dzielnicy wyznaczają przede wszystkim mieszkańcy, którzy powołali stowarzyszenie organizujące szereg wydarzeń i przedsięwzięć integrujących mieszkańców. Działania miasta związane są natomiast przede wszystkim z tworzeniem przestrzeni, która ma sprzyjać działaniom mieszkańców (np. udostępnianie lokali, projektowane zagospodarowanie brzegów Wisły, uspokojenie ruchu, przebudowa ulic).

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy na dedykowane spotkanie w sprawie planowanej rewitalizacji w dniu 25.08.2016 r. o godz. 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta Bydgoszczy – ul. Jezuicka 1 (Ratusz, parter).

miejsce: Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
organizator: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych przy UMB
adres: Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 525859445 lub 525859237, faks: 52 58 59445
e-mail: ngo@um.bydgoszcz.pl
www: https://www.facebook.com/bydngo/ 
źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy
data publikacji: 2016-08-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!