Edukacja medialna – jak to robią inni? Relacja z Media Meets Literacy
autor(ka): Dorota Górecka
W dniach 21-22 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja Media Meets Literacy, poświęcona edukacji medialnej i cyfrowej. Uczestniczyło w niej dwustu specjalistów edukacji medialnej z 23 krajów Europy. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także nawiązanie kontaktów umożliwiających tworzenie wspólnych projektów w przyszłości.

W przeciwieństwie do wielu wydarzeń tego typu, w czasie Media Meets Literacy każdy był zaproszony do aktywnego uczestnictwa. Formuła konferencji pozwalała z jednej strony na wysłuchanie ciekawych prezentacji, z drugiej zaś było wiele czasu na warsztaty, rozmowy z ekspertami i networking.

Konferencja rozpoczęła się wykładem Davida Buckinghama, profesora z Wielkiej Brytanii, który zwrócił uwagę na powszechne w Europie zjawisko zastępowania edukacji medialnej, której esencję stanowi krytyczna analiza przekazów medialnych, edukacją cyfrową, skoncentrowaną na umiejętnościach technicznych. Zdaniem Buckinghama edukacja medialna powinna zawierać w sobie element obywatelski, krytyczny, czy nawet wywrotowy. W przeciwnym razie sprowadzi się ją jedynie do „grzecznego” korzystania z internetu. Jednocześnie zachęcał uczestników do korzystania z okazji do wymiany doświadczeń i wiedzy, które w obliczu kryzysu edukacji medialnej na poziomie strategii centralnych, pozwoli na budowanie oddolnego ruchu.

Następnie zaprezentowano przykłady projektów edukacji medialnej realizowanych w różnych krajach, m.in. fiński Media Literacy Week, brytyjsjką platformę filmów dokumentalnych DocAcademy, francuski magazyn obywatelski StreetPress, a także Warszawa Lab – wspólny projekt Fundacji Evens i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była ceremonia wręczenia Nagrody Evens dla Edukacji Medialnej 2015. Laureatem tegorocznej nagrody, poświęconej mediom społecznościowym, został projekt Media Masters holenderskiej organizacji Mediawijzer.net. W ramach projektu szkoły rywalizują między sobą, realizując zadania w klasie i w domu, np. dzieci dyskutują o obejrzanym filmie dokumentalnym czy rozmawiają z rodzicami o korzystaniu z mediów.

„W naszym projekcie uczestnicy cenią sobie przede wszystkim okazję do rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi. Dzięki temu uczą się od siebie i mogą podzielić się swoimi problemami” – mówiła Mary Berkhout, odbierając nagrodę. Zapowiedziała także, że dzięki finansowemu wsparciu będzie można rozszerzyć projekt o działania skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach. Jury wyróżniło również dodatkową nagrodą Cracked Labs, twórców gry Data Dealer, która uczy, jak dbać o swoją prywatność w sieci.

Drugi dzień konferencji miał charakter roboczy. W czasie sesji porannej była okazja do rozmowy z ponad czterdziestoma ekspertami edukacji medialnej z całej Europy. Następnie odbyło się jedenaście interaktywnych warsztatów prowadzonych przez różne organizacje. Na koniec zaprezentowano MIL/PEER – nowe narzędzie służące do wspólnego tworzenia i publikowania materiałów edukacyjnych do prowadzenia edukacji medialnej.

Konferencję Media Meets Literacy zorganizowała Fundacja Evens i partnerzy: program Kreatywna Europa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę, Marzyciele i Rzemieślnicy oraz MediaWise Society. Nagrania wystąpień wkrótce dostępne będą na stronie www.mediameetsliteracy.eu.

organizator: Fundacja Evens - Oddział w Polsce
adres: Chmielna 21 m. 20, Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 621 66 83, faks: 22 629 40 22
www: http://www.evensfoundation.be 
źródło: materiały organizatora
data publikacji: 2015-05-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!