Przejdź do treści głównej

Gminy pierwszej edycji programu "Rzeczpospolita internetowa" przystępują do działania

autor(ka): Paweł Kaczmarczyk
2006-10-27, 14:57
archiwalne
26 października 2006 w Warszawie odbyła się Gala Finałowa pierwszej edycji programu „Rzeczpospolita Internetowa”. W najbliższych dniach Fundacja Grupy TP przekaże zwycięskim gminom granty, sprzęt komputerowy i multimedialny o łącznej wartości 3,2 mln złotych. Dzięki przyznanym funduszom i sprzętowi gminy rozpoczną realizację swoich projektów. Program Rzeczpospolita Internetowa jest organizowany od tego roku przez Fundację Grupy TP we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
Program „Rzeczpospolita internetowa” cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całym kraju. Na konkurs wpłynęły wnioski od 644 Grup Działania, czyli z ponad 40% wszystkich gmin wiejskich w Polsce, a 70 najlepszych projektów zostało nagrodzonych przez Organizatorów Programu (ich lista znajduje się na stronie www.fundacjagrupytp.pl). Jest to największy w Polsce Program pomocy dla obszarów wiejskich realizowany ze środków prywatnych.

Każda zainteresowana Programem gmina wiejska musiała zawiązać Lokalną Grupę Działania, która przygotowała projekt i zarejestrowała się na stronie internetowej www.rp-internetowa.pl. Wnioski musiały dotyczyć jednego z trzech obszarów: edukacji i rozwoju, regionu bądź integracji i tolerancji. Ważnym elementem każdego ze zgłaszanych projektów było wykorzystanie Internetu przynajmniej na jednym z etapów jego realizacji. Fakt ten przyczyni się z pewnością do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich.

Komisja Konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu Programu 131 najlepszych projektów. Gminy uczestniczące w tym etapie zostały odwiedzone przez moderatorki i moderatorów, którzy udzielali pomocy przy wypełnianiu Wniosku Pełnego, ostatecznego dokumentu niezbędnego do ubiegania się o grant. Komitet Sterujący, na podstawie oceny Komisji, wyłonił nagrodzone gminy.

W zwycięskich gminach wiejskich Grupy Działania powstały głównie wokół stowarzyszeń i fundacji (61% wniosków), a 39% nagrodzonych aplikacji zostało złożonych przez szkoły. Większość, bo aż 60% nagrodzonych wniosków, dotyczy edukacji i rozwoju, 31% odnosi się do tematyki regionu, a jedynie 9% projektów jest poświęconych integracji i tolerancji.

Najwięcej nagrodzonych projektów w programie „Rzeczpospolita Internetowa” pochodzi z województwa małopolskiego (12) i z mazowieckiego (10). Dobrze wypadły również województwa kujawsko-pomorskie (8 grantów), podkarpackie i pomorskie (po 7 nagród).

Podczas Gali Finałowej, która odbyła się 26 października 2006 w siedzibie PKOl., przedstawiciele dwunastu najlepszych gmin otrzymali z rąk p. Anny Darskiej, Szefowej Przedstawicielstwa UNDP w Polsce i p. Michała Dżogi, Prezesa Fundacji Grupy TP symboliczne czeki na kwoty niezbędne do realizacji przedstawionych projektów lokalnych. Pozostałym zwycięskim gminom nagrody wręczyli p. Witold Glib, Wiceprezes Fundacji Grupy TP i p. Jan Szczyciński, przedstawiciel UNDP.

Zwycięzcy Programu mają czas do kwietnia 2007 roku na realizację przedstawionych projektów. Szczegółowa lista nagrodzonych gmin w programie „Rzeczpospolita Internetowa” wraz z tytułami projektów została opublikowana na stronie www.rp-internetowa.pl.


Pierwsza dwunastka wniosków

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuńkowce
Chwytamy słońce we wsi Kuńkowce
50 000 zł

Wieś Kuńkowce leży w gminie wiejskiej Przemyśl. Mieszkańcy w 2004 roku własnymi siłami odnowili budynek starej szkoły, zlikwidowanej w latach 70-tych i utworzyli w nim Gminne Centrum Informacji oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Informacji Turystycznej. W ramach projektu mieszkańcy wsi, samodzielnie będą budować panele słoneczne i tym samym nabywać nowe umiejętności mogące przydać się w znalezieniu pracy. Centrum Edukacji Ekologicznej będzie przesyłać sygnał internetowy droga radiową. Zwiększenie dostępu do Internetu ma na celu kształcenie mieszkańców gminy w kierunku wykorzystania energii odnawialnej w swoich domach i gospodarstwach. Jednocześnie na stronie internetowej projektu będą ukazywać się informacje o działaniach. Dodatkowym zadaniem mającym wpłynąć na promocję projektu i gminy w przyszłości ma być nauka języka angielskiego dla kilku grup dzieci i dorosłych.

Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
Internetowe obserwatorium astronomiczne - sięgniemy do gwiazd
50 000

Projekt dotyczy gminy popegeerowskiej. Jego celem jest utworzenie w ośrodku kultury obserwatorium astronomicznego dostępnego dla wszystkich mieszkańców i turystów. Obserwatorium będzie służyć rozwojowi zainteresowań badawczych mieszkańców gminy, zorganizuje czas wolny młodzieży, wypromuje gminę oraz rozwinie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest młodzież, a pośrednim dorośli mieszkańcy gminy. Szkoła już w tej chwili posiada centralę meteorologiczna i uczestniczy w projekcie badania zmian klimatycznych. Dodatkowym atutem projektu jest nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a poprzez Internet kontaktu z pasjonatami obserwatorium oraz organizowanie wycieczek dla szkół z całej Polski.

Stowarzyszenie LGD Wokół Łysej Góry
Telewizja internetowa narzędziem aktywizacji i promocji społeczności lokalnej w gminie Bieliny
43 660

Gmina Bieliny leży w sercu Gór Świętokrzyskich. Jest to jeden z najbiedniejszych regionów całej UE. Wzorując się na przykładzie z sąsiedniej gminy Bieliny postanowiły aktywizować lokalna społeczność za pomocą telewizji internetowej. Projekt ten skierowany jest głownie do młodzieży oraz turystów i internautów odwiedzających stronę www projektu. W czasie jego trwania zostanie wyłoniony zespół redakcyjny, który będzie przygotowywał materiały na tematy dotyczące życia gminy. Telewizja internetowa ma za zadanie wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej, pokazać młodym ludziom jak wykorzystać informatykę w multimediach oraz zaznajomić ich z warsztatem dziennikarskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Równem
Strażacki Klub Internetowy "Pod Florianem"
33 240

Gmina Strachówka jest gminą popegeereowską. Projekt zakłada utworzenie klubu internetowego „Równe Szanse”. Klub będzie dostępny przede wszystkim dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i będzie miał siedzibę w remizie strażackiej, w salce specjalnie do tego przystosowanej i wyremontowanej przez samych mieszkańców. Lokalne Centrum Informacji “Równe szanse” pozwoli uczącej się młodzieży lepiej i pełniej przygotować się do zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Bezrobotnym mieszkańcom pozwoli dotrzeć do informacji o wolnych miejscach pracy w bliższej i dalszej okolicy oraz rozwinąć pasje i zainteresowania. Strona internetowa, która powstanie przy okazji realizacji projektu da możliwość pokazania swoich talentów szerokiemu gronu odbiorców. Integracji społeczeństwa na pewno będzie służyć współpraca strażaków z OSP, Domu Dziecka oraz miejscowej szkoły.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU „PRZYSŁOP”
Przysłop - miejsce przyjazne dla ludzi i przyrody
49 760

Gmina Zawoja, w której leży Przysłop jest malowniczym miejscem, bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Celem projektu jest utworzenie w budynku szkoły Ośrodka Edukacji Środowiskowej z bazą noclegową, którego głównym zadaniem będzie edukacja ekologiczna i informatyczna oraz rozwój turystyki. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy. Zaplanowane działania to: edukacja informatyczna - prowadzenie przez młodzież izby internetowej dla potrzeb mieszkańców z zakresu obsługi komputera i Internetu; kurs dla młodzieży z tworzenia stron internetowych, prezentacji multimedialnych, obróbki zdjęć i grafiki komputerowej; uaktualnienie strony internetowej Przysłopia i stworzenie podstrony dotyczącej projektu oraz podstron lokalnych rzemieślników, twórców ludowych i usługodawców; swobodne i bezpłatne udostępnienie Internetu poprzez laptopa, którego mieszkańcy będą mogli wypożyczyć do domu. Ponadto zostanie uzupełniony przewodnik turystyczny „Przysłop z widokiem na Babią Górę”, powstanie e-sklep z produktami lokalnymi oraz będzie prowadzona edukacja ekologiczna dla mieszkańców oraz przyjezdnych grup dzieci i młodzieży w terenie na istniejącej ścieżce dydaktycznej oraz w sali multimedialnej z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych, Internetu, programów komputerowych i projektora. Modelowa oczyszczalnia ścieków ma zachęcić gospodarzy do inwestowania w ekologię.

Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA
Zaułek Benowo
50 000

Gmina charakteryzuje się bardzo wysokim bezrobociem. We wsi stoi opustoszały budynek szkoły z 1930 roku, który mieszkańcy chcieliby uchronić przez zniszczeniem i wykorzystać na utworzenie tam ośrodka przyrodniczo-turystycznego. Ma tam powstać baza noclegowa, sala komputerowa, gdzie młodzi ludzie będą przygotowywać informacje na stronę internetową gminy Ryjewo, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z Internetu. Ośrodek przyjmujący turystów wprowadzi do wsi „nowe życie”- ruch turystyczny stworzy kilka miejsc pracy, a Internet stanie się realnym narzędziem do załatwiania bieżących spraw dla mieszkańców. Innymi zadaniami w ramach projektu będą warsztaty i szkolenia z tematyki przyrodniczej i komputerowej dla mieszkańców, i przyjezdnych. Projekt ten skierowany jest głównie do okolicznych mieszkańców oraz turystów odwiedzających centrum. Wnioskodawca w formie wkładu własnego uzyskał dofinansowanie w kwocie 12 tysięcy PLN z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzuścach
Z - ręczny sukces
17 120

Projekt jest efektem współpracy Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuściach. Duże bezrobocie wśród kobiet wpłynęło na podjęcie działań aktywizujących i wzięcia spraw w swoje ręce. Odnosząc sukcesy na polu pozyskiwania grantów na zorganizowanie czasu wolnego dla swoich dzieci dorośli postanowili teraz zadbać o swój własny rozwój. To właśnie oni maja być beneficjentami projektu.

W projekcie kobiety i mężczyźni maja wykorzystać i podzielić się swoimi umiejętnościami. Zaplanowane zadania to: zajęcia z zakresu rękodzieła artystycznego (kurs hafciarski, szydełkowania, makramy i wikliniarstwa), kurs ABC Małego Przedsiębiorcy z podstaw obsługi komputera i Internetu, zajęcia z doradcą zawodowym i przedsiębiorcą prywatnym nt. jak założyć własną działalność gospodarczą. Informacje o projekcie, wyroby wykonane w ramach warsztatów i później będą umieszczane na nowo powstałej stronie internetowej.

Gimnazjum Nr 1 w Cisnej
Festiwal młodzieży kultur pogranicza
26 649

Projekt stworzony przez młodzież dla młodzieży. Zdając sobie sprawę ze specyfiki Bieszczad jako regionu tworzonego głównie przez ludność napływową młodzież dostrzega potrzebę integracji społecznej. Inspirując się działaniami Fundacji Pogranicza Kultur i Narodowości w Sejnach oraz Związku Podhalan w Szczawnicy młodzi ludzie przy pomocy dorosłych postanowili zorganizować Festiwal Młodzieży Kultury Pogranicza, który ma polegać na zbadaniu potrzeb młodzieży co do formy spędzania czasu wolnego, przeprowadzeniu różnego rodzaju warsztatów artystyczno-rzemieślniczych i przygotowaniu oferty atrakcyjnych dla młodzieży wycieczek po regionie dla rówieśników z całej Polski oraz internetowego przewodnika po Bieszczadach na specjalnie dla celów projektu utworzonej stronie internetowej. Zwieńczeniem projektu będzie festiwal, na którym zostanie pokazany efekt pracy młodzieży oraz spotkają się młodzi ludzie z Sejn, Szczawnicy i z Czeczenii, z którymi został już nawiązany kontakt poprzez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Gimnazjum w Starym Kurowie
NIE TYLKO DZIECI SIEDZĄ W SIECI. Tradycja i współczesność.
50 000

Gmina Stare Kurowo to gmina z dużym bezrobociem i ludnością napływową,, gdzie dotychczas nie ukształtowała się jednolita kultura, która mogłaby być przekazywana młodemu pokoleniu. W tym celu aktywni mieszkańcy gminy postanowili utworzyć Środowiskowy Ośrodek Informatyczny, który ma integrować pokolenia wokół z jednej strony historii rodzinnych, a z drugiej współczesnych technologii Zaplanowane zadania to: szkolenia z zakresu stosowania technologii informacyjnej, autoprezentacji i komunikacji dla młodzieży, nauczycieli, rodziców, biznesmenów i bezrobotnych oraz warsztaty wielokulturowości, które będą okazją do integracji starszych z młodszymi. Przebieg warsztatów i efekty będą prezentowane na stronie internetowej. Ukaże się również broszura z przepisami kulinarnymi.

Stowarzyszenie na rzecz Środowiska Lokalnego
Tu moje miejsce, tu jest mój dom.
50 000

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Stanin. W ramach projektu w budynku OSP ma powstać biblioteka popularyzująca dostęp do wiedzy w środowisku wiejskim poprzez udostępnianie szkolnych zbiorów bibliotecznych i szerokopasmowego łącza do Internetu, a szkoła zostanie przekształcona w centrum kulturotwórcze. Zaplanowane działania to: warsztaty ekologiczne, regionalne i informatyczne; opracowanie historii miejscowości i regionu; spotkania z twórcami ludowymi; kursy dokształcające dla rolników w zakresie pozyskiwania środków z UE, obsługi i wykorzystania komputera w produkcji rolnej oraz organizację zimowiska.

Stowarzyszenie Powiśle Dąbrowskie
e-sieć produktów powiśla dąbrowskiego
37 050

Projekt ma na celu wykorzystanie rolniczego i rzemieślniczego potencjału gminy poprzez pomoc wytwórcom w rozwoju, uzyskaniu większych możliwości zbytu produktów wyrównaniu szans na rynku i poprzez to promocję gminy. Szkolenia mają dotyczyć obsługi komputera, internetowych technik sprzedaży produktów oraz tworzenia stron internetowych. W tym celu dom ludowy stanie się e-centrum wsi.

Zespół Szkół- Szkoła i Publ. Gimnazjum w Szalowej
Ogląda nas cały świat
38 087

Szalowa jest jedyną wsią w Polsce, w której z sukcesami działa Szkoła Muzyczna. W celu wypromowania gminy mieszkańcy zamierzają przy pomocy nowoczesnych technik informacyjnych stworzyć stronę internetową, gdzie umieszczane będą nagrania, filmy, informacje przygotowane przez młodzież szkolną. Stworzona zostanie tez multimedialna historia Szalowej. W celu wykorzystania możliwości jakie niesie rolnikom UE we współpracy z Ośrodkiem doradztwa Rolniczego GD przeprowadzi dla rolników szkolenia z zakresu wypełniani wniosków na pozyskiwanie środków na domowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne. W budynku szkolnym zostanie do tego celu wykorzystane pomieszczenie – dotąd nieużywane.


Fundacja Grupy TP została powołana w grudniu 2005 przez Telekomunikację Polską oraz PTK Centertel. Fundacja wspiera ważne społecznie inicjatywy i prowadzi autorskie, ogólnopolskie programy, których celem jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnej edukacji. Działania te, to przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży (w tym osobom niepełnosprawnym) w obszarze ochrony zdrowia oraz nauczanie przy wykorzystaniu najnowszych technik komunikacji, ukierunkowane na budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Fundacja realizuje te cele poprzez:

  • organizację i wspieranie programów społecznych,
  • tworzenie i wspieranie programów stypendialnych, grantowych i badawczych,
  • udzielanie wsparcia placówkom oświatowym i medycznym.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest największą agendą ONZ. UNDP, poprzez działalność w 166 krajach, zajmuje się problemami rozwoju społecznego, wyrównywania szans, ograniczania ubóstwa, wspierania przemian demokratycznych, wykorzystania zasobów naturalnych i społecznych do propagowania zmian na lepsze, by tym samym pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. UNDP promuje także, poprzez inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, zaangażowanie sektora prywatnego w realizację projektów społecznych. Ambasadorem dobrej woli UNDP jest m.in. znany piłkarz Ronaldo.


Źródło: Rzeczpospolita Internetowa
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie
  • współpraca z biznesem