Przejdź do treści głównej

Szansa dla gmin i powiatów na wdrożenie nowych instrumentów współpracy z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): red. lublin.ngo.pl
2014-07-25, 11:34
archiwalne
Rozpoczęła się rekrutacja do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”. Pierwsza tura zgłoszeń trwa do 30 lipca 2014 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz MSAP w ramach projektu systemowego z PO KL zapraszają gminy i powiaty do wdrożenia nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenie tych instrumentów pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu samorządu, poszerzenie zakresu kontraktowania zadań własnych samorządów i wzmocni współpracę gminy i powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenia dotyczą następujących instrumentów współpracy:

  • regranting,
  • pożyczki,
  • poręczenia/gwarancje,
  • inicjatywa lokalna,
  • tryb małych zleceń,
  • dotacja inwestycyjna,
  • budżet partycypacyjny.

Finalnym efektem wdrożeń będzie przyjęcie odpowiednich regulacji (uchwała rady, zarządzenie wójta itp.), które zapewnią możliwość stosowania danej formy współpracy finansowej, zaplanowanie w budżecie JST środków na wskazane formy współpracy finansowej, uwzględnienie w programie współpracy. Samorządy, które wdrażać będą wybrane przez siebie instrumenty współpracy otrzymają pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, będą mogły także skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń wybranych zostanie 20 samorządów, które otrzymają wsparcie we wdrożeniach. W zależności od specyfiki danego samorządu wdrożenia będą przeprowadzane za pomocą metody partycypacyjnej pod opieką Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej lub metodą ekspercką, pod opieką Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Preferowane przy wyborze będą samorządy, które wzięły lub wezmą udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu - rekrutacja na szkolenia

SPOSÓB ZGŁASZANIA SIĘ DO WDROŻEŃ Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

TERMINY ZGŁOSZEŃ DO WDROŻEŃ
Pierwsza tura zgłoszeń do 30 lipca 2014. Druga tura zgłoszeń na wdrożenia jest zaplanowana na wrzesień 2014 r., po zakończeniu drugiej części szkoleń.

TERMINY WDROŻEŃ Planowany termin rozpoczęcia wdrożeń: lipiec-wrzesień 2014

ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji – do pobrania

KONTAKT
FRDL: Alicja Polkowska, , tel. 22 351 93 22
MSAP: Marek Oramus, , tel. 12 293 58 40

Wdrożenia są realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: mechanizmywspolpracy.pl


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: Mechanizmy Współpracy
Miejsce: Polska
Data wydarzenia: od 2014-07-25 do 2014-07-30
Organizator:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 2

Skomentuj

KOMENTARZE

  • miejsce ~ben 26.07.2014, 12:32 miejsce: cała Polska - nazwę kraju piszemy wielką literą. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • współpraca z administracją