Przejdź do treści głównej

Gostyń. Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2014-04-06, 12:37
archiwalne
Odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego Powiatu Gostyńskiego, którego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, zakładu aktywności zawodowej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, urzędów miejskich i starostwa powiatowego.

Odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego Powiatu Gostyńskiego, którego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie spotkali się przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, zakładu aktywności zawodowej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, urzędów miejskich i starostwa powiatowego. W spotkaniu uczestniczyły też Barbara Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Agata Tracz i Kamila Fabin z Brzezin - gminy, która jest prekursorem stosowania klauzul społecznych w Polsce, a także burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. W czasie kilkugodzinnego spotkania poruszono sprawy spółdzielczości socjalnej na terenie powiatu gostyńskiego oraz współpracy z podmiotów ekonomii społecznej z samorządami lokalnymi.

Dużą część spotkania poświecono klauzulom społecznym, czyli wprowadzonym w Polsce od roku 2009 r. preferencjom w zamówieniach publicznych dla wykonawców stosujących instrumentów wspomagające pracowników z grup defaworyzowanych (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych czy zwalnianych z pracy). Omawiano praktyczne aspekty stosowania klauzul społecznych, zarówno na etapie zamówienia publicznego jak i na etapie realizacji działań.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko" - opracowanie własne
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia społeczna