Przejdź do treści głównej

Ogólnopolska konferencja o pieczy zastępczej [RELACJA]

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2014-04-05, 14:39
archiwalne
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” zorganizowało konferencję szkoleniową „Rodzinna piecza zastępcza”. Uczestniczyło w niej 95 koordynatorów i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z całego kraju.

Konferencja (30.03. – 3.04.2014) odbywała się w Zakopanem, w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym ”MARIA”.

Program konferencji był bardzo bogaty. Konferencję otwarło spotkanie uczestników z przewodniczącym OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzejem Smulczyńskim, dyrektorem PCPR w Busku-Zdroju, prowadzącym konferencję, i Zarządem Stowarzyszenia.

Karolina Majewska - Specjalista w Wydziale Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MPiPS – przedstawiła doświadczenia w realizacji i przewidywane zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W czasie tego i kilku innych spotkań konferencyjnych oraz panelu dyskusyjnego oceniano dwuletnie efekty funkcjonowania tego aktu prawnego oraz wskazywano na problemy związane z jego realizacją. Zaproponowano szereg zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemów wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.

Jeden z dni konferencyjnych poświęcony był spojrzeniu na problemy, z jakimi trafia dziecko trafiające do rodziny zastępczej. Blok zajęć „Zrozumieć dzieci w opiece zastępczej” prowadziła Joanna Luberadzka-Gruca, Prezes Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dyrektor Fundacji Przyjaciółka. Wskazała na traumę i lęki, z jakimi zmagają się dzieci umieszczane w pieczy zastępczej. Zwracała też uwagę na kształtowanie umiejętności rodziców – opiekunów dziecka pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku oraz na modelowanie jego zachowań.

W ramach prezentacji dobrych praktyk Iwona Romanowska, dyrektor PCPR w Wejherowie - członek Zarządu Stowarzyszenia „Centrum”, przedstawiła zasady tworzenia sprawozdania z efektów pracy organizatorów pieczy zastępczej, przygotowywane m.in. w oparciu o sprawozdania koordynatorów oraz zapoznała z dokumentacją koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej stosowaną w powiecie wejherowskim.

Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Koszalinie i zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia „Centrum” w swojej prelekcji „Mediacje i negocjacje jako skuteczny sposób pomocy” omówiła strategie komunikacyjne, które mogą być wykorzystywane w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ostatnim blokiem konferencyjnym były zajęcia warsztatowe, noszące tytuł „Instrukcja obsługi dziecka, czyli jak wychowywać, żeby dzieci nas słuchały?” Poprowadził je Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu, zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia „Centrum”. Były one propozycją skierowaną do koordynatorów i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dotyczyły one sposobów uczenia rodziców zastępczych właściwej komunikacji z dziećmi: nieraniącej, pozytywnej i motywującej do właściwych zachowań. Jej podstawą jest dostrzeganie potrzeb dzieci oraz ustalanie zasad i granic bezpiecznego bycia i rozwoju w rodzinie zastępczej. Prowadzący zwrócił też uwagę na uczenie rodziców właściwego sposobu chwalenia dzieci oraz bezpiecznego zwracania uwagi przez rodziców i skutecznego korygowania zachowań dzieci. W dodatkowej części swojego szkolenia M. Sobkowiak przedstawił karty okresowej oceny dziecka i oceny rodziny zastępczej, stosowane w powiecie gostyńskim, i omówił procedury ich przygotowywania.

W czasie spotkania podsumowującego konferencję przewodniczący Stowarzyszenia „Centrum” Andrzej Smulczyński wręczył certyfikaty uczestnikom szkolenia oraz podziękował wykładowcom - wolontariuszom.

Podczas zjazdu odbyło się też kolejne posiedzenie Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”, na którym m.in. przyjęto nowych członków oraz omówiono przygotowania do IX Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, które w tym roku odbędzie się od 2 do 5 czerwca w Augustowie.

Podziękowania za pomoc w organizacji szkolenia Zarząd OSPiMOPR „CENTRUM” kieruje do pracowników PCPR w Busku – Zdroju oraz do OWR „Maria” w Zakopanem.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko" - opracowanie własne
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna