Przejdź do treści głównej

Krobia. Ratownicy społeczni doskonalili swoje umiejętności

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2014-04-05, 08:38
archiwalne
Ratownicy społeczni - członkowie grup roboczych, powoływanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Krobi, doskonalili umiejętność pomagania osobom doznającym przemocy oraz pracy z osobami stosującymi przemoc.

W specjalistycznym szkoleniu uczestniczyli specjaliści z organizacji pozarządowych pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pielęgniarki - członkowie interdyscyplinarnych grup roboczych, zajmujących się pomocą w sprawach konkretnych przypadków przemocy w rodzinie. Warsztaty były poświęcone trudnym aspektom działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, których głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy oraz doprowadzenie do zmian zapobiegających ponownemu wystąpieniu kryzysu związanemu z przemocą w rodzinie.

Przepracowano rekomendowaną zmianę metodyki działania grup roboczych poprzez skupienie się w pierwszym etapie na przeprowadzeniu maksymalnie pełnej diagnozy przypadku sytuacji przemocowej, zidentyfikowaniu historii przemocy oraz uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie konkretnej rodziny, znalezieniu mocnych stron w rodzinie i opracowaniu możliwych wariantów działania. Dopiero na drugim etapie pracy z konkretnym przypadkiem przemocy rekomendowano organizowanie osobnych spotkań z osobami doznającymi przemocy oraz z osobami stosującymi przemoc ze wskazaniem, by te spotkania prowadzili wydelegowani (jeden lub dwóch) członkowie grup roboczych. Omawiano też sprawę konstruowania realnych, wielowariantowych planów pomocy, uwzględniających indywidualne możliwości poszczególnych osób i ich rodzin, a także ograniczenia systemowe i prawne.

Omawiano też sygnały i czynniki wskazujące na ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie. Ich rozpoznawanie i ocena zostały wprowadzone w tym roku - w formie specjalnych kwestionariuszy - do stosowania przez policjantów, a w kolejnych latach będą przez ratowników społecznych z pozostałych resortów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dużą część szkolenia poświęcono przepracowaniu sposobów i technik prowadzenia rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy, pozwalającymi budować relacje z osobami korzystającymi z wsparcia i pomocy ratowników społecznych i motywować je do zmian pozwalających rozwiązywać problemy bez uciekania się do zachowań przemocowych.

Szkolenie, zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przeprowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy.

Organizatorzy szkolenia przypominają, że procedura "Niebieskich kart" polega na obowiązku wszczęcia interwencji przez każdego pracownika oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, czy policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

Specjaliści podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy – pamiętaj, nie jesteś sam(a)!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie lub jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko" - opracowanie własne
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • przeciwdziałanie przemocy