DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Lublin. Szkolenia w projekcie "Nowa szansa"

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie rozpoczęła od 1 marca 2014 r. realizacje projektu z komponentem ponadnarodowym pt. „Nowa szansa” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 POKL. Projekt realizowany jest we współpracy z Formenergy – włoską instytucją zajmującą się coachingiem. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Nowa Szansa

2014-03-28, 08.30

Projekt realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w partnerstwie z Formenergy, a jego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia absolwentów uczelni pedagogicznych z terenu woj. lubelskiego w wieku do 34 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, posiadających status osoby niezatrudnionej, zamieszkałych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie woj. lubelskiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w następujących formach:

  • poradnictwo psychospołeczne, psychologiczne indywidualne (4h/os) igrupowe (3h/gr)
  • 2 szkolenia: „Trening społeczny i zawodowy” (30h) oraz „Radzenie sobie ze stresem” (30 h)
  • 1 kurs do wyboru z 3 proponowanych: „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” (60h), „Zakładanie i prowadzenie żłobków i punktów przedszkolnych” (60h) , „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży z przygotowaniem animacyjnym” (60h)
  • coaching (w ramach współpracy ponadnarodowej z włoskim Partnerem „Formenergy”) w formie sesji grupowej (12h) oraz 8 indywidualnych sesji 1-godzinnych prowadzonych przez Internet
  • półroczne płatne staże

Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stażowe. 70% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. - 31.03.2015 r.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Słowicza 3, 20-336 Lublin, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2014-04-07 do 2014-06-07
organizator: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie
adres: Słowicza 3, 20-336 Lublin, woj. lubelskie
tel.: 81 745 83 96 wew. 10,11, e-mail: nowaszansa@wspkorczak.eu
www: http://www.nowaszansa.wspkorczak.eu 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.