Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenia w projekcie "Nowa szansa"

autor(ka): Nowa Szansa
2014-03-28, 08:30
bezpłatne
archiwalne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie rozpoczęła od 1 marca 2014 r. realizacje projektu z komponentem ponadnarodowym pt. „Nowa szansa” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 POKL. Projekt realizowany jest we współpracy z Formenergy – włoską instytucją zajmującą się coachingiem. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w partnerstwie z Formenergy, a jego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia absolwentów uczelni pedagogicznych z terenu woj. lubelskiego w wieku do 34 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, posiadających status osoby niezatrudnionej, zamieszkałych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie woj. lubelskiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w następujących formach:

  • poradnictwo psychospołeczne, psychologiczne indywidualne (4h/os) igrupowe (3h/gr)
  • 2 szkolenia: „Trening społeczny i zawodowy” (30h) oraz „Radzenie sobie ze stresem” (30 h)
  • 1 kurs do wyboru z 3 proponowanych: „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” (60h), „Zakładanie i prowadzenie żłobków i punktów przedszkolnych” (60h) , „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży z przygotowaniem animacyjnym” (60h)
  • coaching (w ramach współpracy ponadnarodowej z włoskim Partnerem „Formenergy”) w formie sesji grupowej (12h) oraz 8 indywidualnych sesji 1-godzinnych prowadzonych przez Internet
  • półroczne płatne staże

Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stażowe. 70% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. - 31.03.2015 r.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Miejsce: Słowicza 3, 20-336 Lublin, woj. lubelskie
Data wydarzenia: od 2014-04-07 do 2014-06-07
Organizator:

WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie

Adres:

Słowicza 3, 20-336 Lublin, woj. lubelskie

Tel.:

81 745 83 96 wew. 10,11

E-mail:

nowaszansa@wspkorczak.eu

Www:

http://www.nowaszansa.wspkorczak.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • osoby bezrobotne
  • rozwój zawodowy