Przejdź do treści głównej

Termin powiadamiania ZUS o pozostaniu w OFE

autor(ka): Monika Lisik, obywatelskieinfo.ngo.pl
2014-03-21, 13:44
archiwalne
Wszyscy członkowie otwartych funduszy emerytalnych, którzy chcą pozostać w OFE, powinni potwierdzić w ZUS swoją decyzję. Inaczej składka emerytalna w całości pozostanie na koncie ZUS.

Dnia 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 153,15 mld zł naszych oszczędności zgromadzonych na kontach OFE. Było to możliwe na podstawie nowych przepisów dotyczących OFE obowiązujących od 1 lutego br. (z kilkoma wyjątkami). To na ich podstawie 3 lutego br. otwarte fundusze emerytalne umorzyły 51,5% jednostek obrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE (według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r.). Przelew naszych oszczędności z OFE do ZUS to pierwszy kontrowersyjnych etap zmian w systemie emerytalnym.

Ważna informacja związana ze zmianami w systemie emerytalnym

Wszyscy członkowie otwartych funduszy emerytalnych, którzy chcą pozostać w OFE, powinni potwierdzić w ZUS swoją decyzję. Inaczej składka emerytalna w całości pozostanie na koncie ZUS.

W przypadku chęci pozostania w OFE członkowie otwartych funduszy emerytalnych powinni w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca br. złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. W tym terminie można również zmienić dotychczasowy fundusz na inny, wskazując w oświadczeniu nazwę wybranego OFE. ZUS powiadomi o tym wybrany przez nas fundusz.

Samo oświadczenie jednak nie wystarczy. Faktyczną podstawą do zmiany funduszu jest zawarcie umowy, a nie wyłącznie deklaracja. W sytuacji, gdy osoba zamierzająca zmienić fundusz, nie podpisze z nowym (wskazanym w oświadczeniu do ZUS) umowy, składki będą przekazywane do dotychczasowego.

Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek OFE będzie mógł złożyć do ZUS kolejne oświadczenie, w którym poinformuje o ewentualnej zmianie decyzji w sprawie oszczędzania w OFE lub ZUS.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U.2013.1717)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2014.117)

Artykuł pochodzi z serwisu Informator Obywatelski obywatelskieinfo.ngo.pl
Źródło: Informator Obywatelski (obywatelskieinfo.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy