Przejdź do treści głównej

Rusza nowy portal: WatchDogPfron.pl

autor(ka): Fundacja WatchdogPFRON
2014-03-18, 12:59
archiwalne
Uruchomiony został portal WatchDogPfron.pl będący forum wymiany informacji i opinii nt. funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), organu administracji dysponującego rocznym budżetem w wysokości blisko 5 mld zł.

WatchDogPfron.pl jest jedynym tego typu portalem służącym informowaniu przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, decydentów politycznych, pracowników nauki oraz mediów w zakresie czynników decydujących o systemie rehabilitacji zawodowej oraz bieżącej działalności PFRON.

Portal przedstawia funkcjonowanie krajowego systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z zamierzeniem inicjowania publicznych dyskusji dotyczących PFRON i zaangażowania różnych grup interesariuszy w społeczną kontrolę PFRON. Informacja i dyskusja ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości przepływów środków i efektywniejszego ich wydatkowania - portal ma być ważnym głosem w dyskusji oceniającej zasady, sens i sposób wydatkowania publicznych pieniędzy.

Portal WatchDogPfron.pl przedstawia szczegółowy opis działania systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i porównanie z systemami europejskimi, zawiera materiały analityczne i opinie ekspertów poświęcone podstawom funkcjonowania i działalności PFRON, bogatą bibliotekę i dział Think Tank. WatchDogPfron.pl ma stanowić cenne źródło informacji dla decydentów, mediów, przedsiębiorców i przedstawicieli opinii publicznej na temat systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, oraz funkcjonowania w nim PFRON jako organu administracyjnego o kilkumiliardowym budżecie.

Właścicielem portalu jest Fundacja WatchdogPFRON.

Redakcja:
WatchDogPfron.pl
ul. Wołoska 70 lok. 112, 02-507 Warszawa
tel./fax: 22 646 25 34

Redaktor naczelna: Marta Grzymkowska


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Fundacja WatchdogPFRON
Organizator:

Fundacja "Watchdogpfron"

Adres:

Wygodna 5 lok. 39, 94-024 Łódź, woj. łódzkie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • media
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • współpraca z administracją