Przejdź do treści głównej

Program grantowy NCK dla Domów Kultury - nabór wniosków przedłużony

autor(ka): Narodowe Centrum Kultury
2014-03-13, 17:59
archiwalne
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez Narodowe Centrum Kultury animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014 został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury. Łączna pula dofinansowania wynosi 1.500.000,00złotych, a jeden podmiot może uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000,00 złotych.

Nabór wniosków trwa do 17 marca 2014 roku.

Więcej informacji oraz regulamin programu znajduje się na stronie www.domkulturyplus.pl

Uwaga! Nabór do programu odbywa się przez system EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury
Data wydarzenia: od 2014-02-17 do 2014-03-17
Organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • kultura