Przejdź do treści głównej

Podlaskie. Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu pn. "Nasze Gniazdo"

autor(ka): Zdzisław Kuderko
2014-02-12, 13:31
archiwalne
Organizatorzy zapraszają do udziału Wojewódzkim Konkursie Literackim o Historii Regionu na zapis historii rodziny, miejscowości, szkoły, parafii, zakładu pracy, instytucji, zespołu zabytków, obiektu historycznego, parku, cmentarzyska, pamiętnika, legend... pn. „Nasze Gniazdo”. Zgłoszenia do 30 kwietnia 2014.

X EDYCJA

Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu

na zapis historii rodziny, miejscowości, szkoły, parafii, zakładu pracy, instytucji,

zespołu zabytków, obiektu historycznego, parku, cmentarzyska, pamiętnika, legend...

pt. „NASZE GNIAZDO”

Szudziałowo 2014

„Aby mierzyć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się przyszło” - C.K. Norwid

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo

Urząd Gminy Szudziałowo

Współorganizatorzy

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku

Patronat Honorowy:

Wójt Gminy Szudziałowo

Podlaski Kurator Oświaty

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, jako swoistego zapisu dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych w Zjednoczonej Europie
 2. Ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu
 3. Zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o „własnym gnieździe” – gminie, miejscowości, szkole, rodzinie itp.
 4. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów.
 5. Działalność prewencyjna na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życiu rolników.

REGULAMIN KONKURSUNASZE GNIAZDO

„Spieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni, zanim będzie się rumienił z ich powodu i zanim jego dziewicza poezja, wstydząc się swej nagości, okryje się zasłoną jak Ewa wypędzona z raju”. /Ch. Nodier/

 1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Ponadgimnazjalne), instytucji, stowarzyszeń, związków, osób indywidualnych itp.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w 2 egzemplarzach: oryginału i kopii wraz z wersją elektroniczną (dokumentu, kroniki, pamiętnika, albumu lub innych form zapisu dziejów, wydarzeń…).

Prace oznaczone metryczką ( patrz karta zgłoszenia) należy wysłać lub dostarczyć do siedziby ośrodka:

GOAKiR ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo

do dnia – 30 kwietnia 2014 r.

 1. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagradzane w innych konkursach bądź publikowane.
 2. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • samodzielność wykonania pracy
 • umiejętność korzystania z materiałów źródłowych
 • ogólna koncepcja stworzonej pracy
 • walory dokumentalne i poznawcze
 • styl i poprawność języka
 • materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, ilustracje, dokumenty w załącznikach)

Dodatkowej ocenie będą poddane prace dotyczące tematu bezpieczeństwa pracy na roli i historii powiązanych z rolnictwem, której dokona przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku

Uwaga! Komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych /monografie, foldery, przewodniki, Internet, itp./

 1. Kategorie uczestnictwa.

I-Szkoły Podstawowe

a) kl I-III

b) kl IV-VI

II-Gimnazja

III-Szkoły Ponadgimnazjalne

IV-Dorośli

V-Osoby Niepełnosprawne

 1. Nagrody

Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne /finansowe lub rzeczowe/ w każdej

kategorii.

7. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi

- 12 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

8. Wszystkie podmioty, które przesłały prace na konkurs są automatycznie zaproszone na podstawie niniejszego zapisu na spotkanie podsumowujące i przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących /oddzielne zaproszenia nie będą już wysyłane/.

9. Wystawa prac konkursowych będzie czynna w terminie - 12.06 - 26.06.2014 r.

10. Po zakończeniu wystawy organizatorzy zobowiązują się do zwrotu powierzonych oryginałów prac oraz załączonych do nich dokumentów.

11. Nagrody nie odebrane przechodzą do puli nagród w kolejnych edycjach konkursu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej.

==================================================================

Karta uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Literackim

o Historii Regionu „Nasze gniazdo”

Szudziałowo 2014

Imię i nazwisko uczestnika(ów)

…................................................................................................................................................

Kategoria

….................................................................................................................................................

Adres uczestnika, tel. email

….................................................................................................................................................

Tytuł pracy

…..................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika (nauczyciela)

…..................................................................................................................................................

Podpis uczestnika........................................................................................................................

 

REGULAMIN KONKURSU NASZE GNIAZDO w załączniku


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: inf. nadesłana
Miejsce: woj. podlaskie
Data wydarzenia: od 2014-02-12 do 2014-04-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • Nasze gniazdo ~Anna Kwiatkowska 13.02.2014, 04:34 To konkurs dający możliwość ukazania historii małych ojczyzn i zaznaczenia swojego przywiązania do miejsca urodzenia.To możliwość ukazania losów lokalnych bohaterów i swoista lekcja regionalizmu. ODPOWIEDZ
 • Od małej historii do patriotyzmu ~Pacholska Barbara 13.02.2014, 03:35 Ta niezwykle cenna inicjatywa zachęca potencjalnych uczestników do bacznej obserwacji okolicy i poszukiwania lokalnych bohaterów i namacalnych faktów historycznych w najbliższym sąsiedztwie.Samodzielne odkrywanie historii regionalnej ma znaczący wpływ na zrozumienie historii kraju,losów jego niezwykłych bohaterów tak odległych że wręcz nierzeczywistych.A ten konkurs daje poczucie tożsamości z miejscem urodzenia i docenienia lokalnych patriotów, małych historii, legend,opowieści i ich wpływu na nasze postrzeganie świata. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • historia
 • kultura
 • tradycja