DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Fundusze norweskie: Podręcznik Beneficjenta programu regionalnego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Operator Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” - przygotował Podręcznik Beneficjenta tego Programu. Zawiera on opis zasad wdrażania projektów realizowanych w ramach programu regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowo-rozliczeniowych, sprawozdawczo-kontrolnych oraz zamówień publicznych.

Wiadomość archiwalna

A A A

Publikacja ta to praktyczny informator dla Beneficjentów i ich Partnerów uczestniczących w realizacji projektów w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego realizowanego w ramach obszaru programowego Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszania nierówności i promowania spójności społecznej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Głównym celem Programu jest osiągnięcie większej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego albo jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców w celu wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Wymagane jest, by beneficjent zawiązał partnerstwo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub dodatkowo z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami.
 

Podręcznik Beneficjenta Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

 

 

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.