Przejdź do treści głównej

Fundusze norweskie: Podręcznik Beneficjenta programu regionalnego

autor(ka): oprac. Federacja Centrum Szpitalna
2014-02-06, 19:51
archiwalne
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Operator Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” - przygotował Podręcznik Beneficjenta tego Programu. Zawiera on opis zasad wdrażania projektów realizowanych w ramach programu regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowo-rozliczeniowych, sprawozdawczo-kontrolnych oraz zamówień publicznych.

Publikacja ta to praktyczny informator dla Beneficjentów i ich Partnerów uczestniczących w realizacji projektów w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego realizowanego w ramach obszaru programowego Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszania nierówności i promowania spójności społecznej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Głównym celem Programu jest osiągnięcie większej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego albo jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców w celu wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Wymagane jest, by beneficjent zawiązał partnerstwo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub dodatkowo z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami.
 

Podręcznik Beneficjenta Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

 

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • miasto
  • rozwój regionalny
  • wieś
  • współpraca z administracją