Przejdź do treści głównej

Ostatnie dni konsultacji kluczowej ustawy o wdrażaniu programów operacyjnych 2014-2020

archiwalne
OFOP z nieoficjalnego źródła dowiedział się o trwających konsultacjach projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020. Informacja została przekazana przez MIiR m.in. do przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organizacje pozarządowe, m.in. te zrzeszone w Stałej konferencji OFOP, nie zostały bezpośrednio poinformowane.

Informacje o konsultacjach nie zostały opublikowane oddzielnie na głównej stronie MIiR czy RDPP. Na stronie Ministerstwa stworzona została zakładka (link) dotycząca projektu ustawy, która była systematycznie aktualizowana, ale nie pojawiła się informacja aktualizująca o konsultacjach projektu ustawy na stronie głównej ministerstwa. Podobnie sytuacja wygląda na stronie internetowej RDPP – na dzień 29 stycznia nie ma żadnej informacji o konsultacjach społecznych tego dokumentu – nie ma też wiedzy, czy Rada otrzymała ostatecznie pismo z informacją o konsultacjach.

OFOP podjął decyzję o wystosowaniu prośby do MIiR o wydłużenie terminu konsultacji o co najmniej 14 dni. Tymczasem informujemy, że na obecną chwilę konsultacje trwają do końca stycznia. Uwagi i rekomendacje do projektu ustawy (link) można zgłaszać na następujące adresy: lub .

Dotychczas Federacja OFOP otrzymywała informacje o konsultacjach ważnych dokumentów legislacyjno-programowych odnoszących się bezpośrednio do systemu funduszy europejskich, takich jak programy operacyjne, strategia partnerstwa, zmiany wytycznych itp. bezpośrednio drogą listowną lub mailową. Natomiast o konsultacjach ustawy wdrażającej programy operacyjne na okres 2014-2020 Stała konferencja OFOP dowiedziała się drogą nieformalną, pod koniec trwania procesu zbierania uwag. Nieco podobnie konsultowana była ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – nie mniej jednak rada przekazywała informacje do organizacji (m.in. art. na ngo.pl) – choć nie były one informowane od razu.

Ponadto Stała konferencja OFOP wielokrotnie zgłaszała Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju zainteresowanie konsultacjami projektu tej ustawy, co tym bardziej czyni niezrozumiałym brak bezpośredniej informacji o tym procesie (taką informację otrzymali m.in. reprezentanci pracodawców i związków zawodowych). Stąd też decyzja Federacji o interwencji do minister Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o przedłużenie konsultacji. Informacje na temat dalszych działań Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 związanych z tą sprawą oraz samym projektem ustawy będą na bieżąco aktualizowane.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Informacja własna, OFOP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • partycypacja
  • współpraca z administracją