DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Wysokość abonamentu za RTV w 2014 i zwolnienia z opłat  

W 2014 roku opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiofoniczny) wynosi 19,30 zł. Wiele osób może skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej. Do uprawnionych należą m.in. osoby starsze i niepełnosprawne.

Wiadomość archiwalna

A A A

W 2014 roku opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiofoniczny) wynosi 19,30 zł. Jeśli wniesiemy opłaty za więcej niż jeden miesiąc, możemy skorzystać ze zniżek, których wysokość jest wzrasta procentowo wraz z ilością jednorazowo opłaconych miesięcy. Maksymalna zniżka obejmuje jednorazową opłatę abonamentową za 12 miesięcy i wynosi 10% - jeżeli płacimy abonent co miesiąc, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie nas 231,60 zł, a przy jednorazowej opłacie za rok kalendarzowy - 208,45.

Wiele osób może skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej, są to osoby które:

 • mają orzeczony znaczny stopnień niepełnosprawności (lub należą do I grupy inwalidów, całkowicie niezdolnych do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym);
 • ukończyły 75 lat;
 • otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • otrzymują rentę socjalną;
 • ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
 • mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • spełniają kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń rodzinnych;
 • mają status osób bezrobotnych;
 • posiadają prawo do świadczenia przedemerytalnego;
 • są osobami niesłyszącymi, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • są osobami niewidomymi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przedstawienie dokumentów uprawniających do korzystania ze zwolnienia z opłat TV wymaganych przez Pocztę Polską. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie jest oryginał formularza zwolnienia potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego. Sam fakt, że jesteśmy w grupie osób zwolnionych nie wystarcza i jeśli nie mamy takiego poświadczenia, możemy zostać wezwani do zapłaty za abonament (wraz z odsetkami)!

__________________
Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 566)
 • Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 r., Nr 85, poz. 728)

Artykuł pochodzi z serwisu Informator Obywatelski obywatelskieinfo.ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.