Przejdź do treści głównej

Wysokość abonamentu za RTV w 2014 i zwolnienia z opłat

autor(ka): Anna Kuć, obywatelskieinfo.ngo.pl
2014-01-28, 10:25
archiwalne
W 2014 roku opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiofoniczny) wynosi 19,30 zł. Wiele osób może skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej. Do uprawnionych należą m.in. osoby starsze i niepełnosprawne.

W 2014 roku opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiofoniczny) wynosi 19,30 zł. Jeśli wniesiemy opłaty za więcej niż jeden miesiąc, możemy skorzystać ze zniżek, których wysokość jest wzrasta procentowo wraz z ilością jednorazowo opłaconych miesięcy. Maksymalna zniżka obejmuje jednorazową opłatę abonamentową za 12 miesięcy i wynosi 10% - jeżeli płacimy abonent co miesiąc, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie nas 231,60 zł, a przy jednorazowej opłacie za rok kalendarzowy - 208,45.

Wiele osób może skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej, są to osoby które:

 • mają orzeczony znaczny stopnień niepełnosprawności (lub należą do I grupy inwalidów, całkowicie niezdolnych do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym);
 • ukończyły 75 lat;
 • otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • otrzymują rentę socjalną;
 • ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
 • mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • spełniają kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń rodzinnych;
 • mają status osób bezrobotnych;
 • posiadają prawo do świadczenia przedemerytalnego;
 • są osobami niesłyszącymi, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • są osobami niewidomymi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przedstawienie dokumentów uprawniających do korzystania ze zwolnienia z opłat TV wymaganych przez Pocztę Polską. Dokumentem potwierdzającym zwolnienie jest oryginał formularza zwolnienia potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego. Sam fakt, że jesteśmy w grupie osób zwolnionych nie wystarcza i jeśli nie mamy takiego poświadczenia, możemy zostać wezwani do zapłaty za abonament (wraz z odsetkami)!

__________________
Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 566)
 • Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 r., Nr 85, poz. 728)

Artykuł pochodzi z serwisu Informator Obywatelski obywatelskieinfo.ngo.pl
Źródło: Informator Obywatelski (obywatelskieinfo.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • seniorzy