DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że trwa proces SOOŚ projektu DI do SRT 2020 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że rozpoczął się proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Wszyscy zainteresowani między 2 stycznia a 5 lutego 2014 mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Szczegóły w załącznikach i na stronie projektu http://www.srt-2020.pl/

Wiadomość archiwalna

A A A

Minister Infrastruktury i Rozwoju

działając na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że rozpoczął się proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Wszyscy zainteresowani w dniach 02.01 – 05.02.2014 r. mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Dokumentacja dostępna jest na stronie projektu http://www.srt-2020.pl/, w siedzibie przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501A, budynek B w godzinach od 9.00- 15.00) oraz w siedzibach oddziałów terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (szczegóły na stronie projektu).

Uwagi i wnioski prosimy zgłaszać

  • składając wypełnioną ankietę w miejscu udostępnienia dokumentów
  • na adres pocztowy: WS Atkins-Polska Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice z dopiskiem "konsultacje społeczne",
  • ustnie do protokołu (w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie pok. nr 501A, budynek B w godzinach od 9.00- 15.00),
  • elektronicznie za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej na stronie projektu lub na adres ,

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Chałasińskiego Józefa 4/6, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2014-01-02 do 2014-02-05
organizator: WS Atkins-Polska Sp. z o.o.
adres: ul. Zwycięstwa 10 pok 306, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
tel.: (22) 390 59 58 pon.-pt. w godzinach 10.00 – 16.00, e-mail: projekt.dokumentu.DI@srt-2020.pl; wplyw.srodowisko.DI@srt-2020.pl
www: http://www.srt-2020.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.