DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Konkurs MSiT: Wspieranie sportu młodzieżowego w roku 2014

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków. Wnioski można składać od 28 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): oprac. red.

2013-11-29, 14.44

RODZAJ ZADANIA

Szkolenie indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014.

Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2014 r. do
  31 grudnia 2014 r.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Wniosek na konkurs – dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014,
 4. Wnioski należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia):

od 28 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku

 1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 21 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. Ocena wniosku zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.
 3. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń,
  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2013-11-29 do 2014-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.