Przejdź do treści głównej

Konkurs MSiT: Wspieranie sportu młodzieżowego w roku 2014

autor(ka): oprac. red.
2013-11-29, 14:44
archiwalne
Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków. Wnioski można składać od 28 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku.

RODZAJ ZADANIA

Szkolenie indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014.

Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2014 r. do
  31 grudnia 2014 r.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Wniosek na konkurs – dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014,
 4. Wnioski należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia):

od 28 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku

 1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 21 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. Ocena wniosku zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.
 3. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń,
  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: od 2013-11-29 do 2014-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • młodzież
 • sport