Przejdź do treści głównej

Zbiórki, loterie, aukcje – wyzwania i mity

autor(ka): Monika Chrzczonowicz
2013-11-12, 14:39
archiwalne
Od czego zacząć? Co wybrać, gdy chcemy skorzystać z ofiarności publicznej. Czy lepiej zorganizować aukcję czy zbiórkę „do puszki”? Co może mieć znaczenie przy wyborze? Na czym możemy, jako organizacja najwięcej zarobić?

Moim zdaniem podstawowe pytania, na jakie powinna odpowiedzieć sobie organizacja to po co? Jaki jest cel zbierania środków? Do kogo kierujemy naszą akcję? Kogo chcemy zaprosić, zachęcić do udziału w niej? Jaką formę ma przyjąć zbieranie pieniędzy?

Kluczowe elementy to: cel, forma i odbiorcy tej akcji

Cel jest istotny z punktu widzenia wyboru sposobu zbierania. Jeśli dla przykładu będziemy zbierać pieniądze na konkretny cel np. na leczenie, rehabilitację jakiejś osoby to najlepszym rozwiązaniem wydaje się zbiórka publiczna. Jednak w tym momencie powinniśmy zastanowić się nad odbiorcami naszej akcji. Czy będzie to zamknięta, ograniczona grupa osób z „zasobnymi” portfelami czy też raczej kierujemy informację do szerokiego kręgu tzw. opinii publicznej? To, u kogo chcemy uzyskać pomoc pomoże podjąć decyzję co do formy. Warto pamiętać, że zarówno aukcja jak i zbieranie „do puszki” to formy zbiórki publicznej. O formalnych aspektach związanych z uzyskaniem pozwolenia, prowadzeniem i rozliczeniem zbiórki publicznej można się dowiedzieć tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/448375 W obecnej chwili trwają intensywne prace nad nową ustawą o zbiórkach publicznych. Obowiązywanie tych przepisów znacznie ułatwi prowadzenie zbiórek[1].

Elitarna aukcja

W pierwszym przypadku, jeśli mamy ograniczony krąg ludzi z lokalnej socjety to może warto zorganizować aukcję ciekawych, interesujących ich rzeczy. Tak bardziej dla kolekcjonerów. Ludzi, którzy zaspokoili swoje podstawowe potrzeby bytowe i teraz owszem chcą pomagać innym, ale mają przy tym swoje pasje, w które chętnie inwestują. W tym wypadku kluczowe jest zachęcenie takich osób do udziału w przedsięwzięciu. Tą „przynętą” może być przedmiot, przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, dowołującej się do sentymentów albo też związanych i przekazanych na naszą akcje przez znane osoby.

Druga możliwa zachęta to licytacja przedmiotów przekazanych przez „celebrytów” a także ich obecność na imprezie. Warto w takim wypadku zainwestować również w odpowiednią oprawę. Goście inaczej się będą czuli, jeśli zaprosimy ich do remizy strażackiej inaczej jeśli będzie to zaprzyjaźniona z nami kawiarnia czy salon w prywatnym domu. Warto pamiętać, że w tym przypadku nie chodzi tylko o samo zebranie jak największej ilości pieniędzy, ale również o to, by ludzie chętnie się tymi pieniędzmi podzieli. Zatem z perspektywy organizacji takiej imprezy ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery, danie przestrzeni również do zaprezentowania się jako filantropa przez duże „F”. Budowaniu takiej przyjaznej, otwartej atmosfery sprzyja np. osoba konferansjera, który w wyważony sposób potrafi połączyć elementy rozrywki, przerw w licytacji z umiejętnością budowania atmosfery rywalizacji, wytworzenia potrzeby „chcę to mieć”.

Dodatkowo warto zadbać o program artystyczny. Ważne by go nie przeładować. Przykładowo może to być recital fortepianowy czy krótki koncert kwartetu smyczkowego. Nie chodzi o to, że wykonawcy mają być znani z pierwszych stron gazet. Równie dobrze taki koncert mogą dać studenci Akademii Muzycznej. Ważne, by słuchacze usłyszeli faktyczne zaangażowanie w ich wykonaniu. Najlepiej jest, jeśli uda się przekonać wykonawców do darmowego występu. Wtedy pokazujemy oni przyszli tu po to by również wesprzeć naszą akcję prezentując Wam swój talent, poświęcając swój czas po to by udało się zebrać dostateczną ilość pieniędzy potrzebnych np. na leczenie tej konkretnej osoby. Przestrzegam jednak przed zbytnim epatowaniem wizerunkiem osób, na których zbierane są środki. Owszem informacja musi być, ale nie trzeba na każdym kroku powtarzać, że to na Julcię albo Kubusia, bo oni tacy biedni, tacy chorzy. Ten wizerunek „na biedne pokrzywdzone dziecko” owszem czasem działa, lecz w przypadku organizacji imprezy tego typu może przynieść odwrotny skutek.

Piknik, festyn

Innym rodzajem klienta, odbiorcy naszych działań mogą być osoby, które przyszły na piknik, festyn zorganizowany przez nas albo taki, na którym się prezentujemy jako organizacja. Zwykle takie osoby skłonne są dorzucić „do puszki” niewielkie kwoty. To zaś powoduje, że zupełnie inaczej powinniśmy ich potraktować. Inny target, zatem i inne metody. Na pewno przydadzą się wyraźnie przygotowane informacje. Duże banery, z niebanalnym tekstem. Ładne graficznie, przyciągające wzrok. To impreza masowa albo prawie masowa. Dużo ludzi, dużo hałasu. Tu nie przebijemy się z długą opowieścią, na co zbieramy pieniądze. Potrzebna jest krótka, zwięzła informacja z odniesieniem do strony internetowej, facebooka gdzie można znaleźć więcej na ten temat. Trochę trudniej w tym przypadku oszacować przychody z takiej zbiórki, ale tym niemniej powinniśmy zrobić kosztorys. Podobnie jak w pierwszym przypadku określić cele, odbiorców, rezultaty. Wyliczyć koszty np. baner, koszty grafika, wydruku ulotek informacyjnych i czasu osób, wolontariuszy, którzy będą chodzili z puszkami i namawiali do wsparcia.

Warto „zainwestować” też właśnie w wolontariuszy/wolontariuszki. Na pewno trzeba się wcześniej z nimi spotkać, by wyjaśnić na czym będzie polegała ich praca, co się z nią wiąże, po co to w ogóle robimy. Warto też przedstawić ogólne informacje o organizacji. O tym, jaka jest jej misja, co do tej pory robiła ze szczególnym uwzględnieniem działań podobnych a także takich, które były widoczne dla tej społeczności wcześniej. Ponadto należy także wyjaśnić wszelkie kwestie formalne związane z umową porozumieniem z wolontariuszem, ubezpieczeniem od NNW a także ewentualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Pamiętajmy osoby przed ukończeniem 18 roku życia także mogą być wolontariuszami, ale wtedy bezwzględnie na takiej imprezie muszą być pod opieką osoby dorosłej – koordynatora wolontariuszy czy też koordynatora tej zbiórki. Ważne by wolontariusze mieli możliwość w każdym momencie w czasie zbiórki skontaktowania się z koordynatorem, by uniknąć niepotrzebnych stresów, nieoczekiwanych sytuacji. To organizacja a bezpośrednio osoba/osoby przygotowujące zbiórkę odpowiadają za bezpieczeństwo i bezkonfliktowe przeprowadzenie zbiórki nie osoby, które zbierają „do puszek”. W tych formalnych kwestiach mogą pomóc informacje zawarte w serwisie www.wolontariat.ngo.pl

W Internecie też można

Jeszcze jeden sposób to aukcje internetowe. Ta forma też wymaga specyficznego przygotowania. Oczywiście rozpoczynamy od planowania. Tak jak w poprzednich przypadkach robimy projekt zawierający cele, odbiorców, rezultaty oraz kosztorys. To są elementy podstawowe, ale każde takie indywidulane działanie może mieć jeszcze dodatkowe, specyficzne dla organizacji, specyficzne dla projektu zmienne. Czasem to czas – narzucony niejako odgórnie, bo potrzebujemy zebrać środki do określonego dnia. Czasem to osoby, które działanie będą koordynować. Jest bardzo dużo elementów, które inaczej będą wyglądały w projektach różnych organizacji a nawet tej samej, ale w innym czasie.

Przy aukcjach internetowych warto zwrócić uwagę na to co i gdzie będziemy sprzedawać. Najczęściej to allegro, ale może też być nasza strona internetowa. Ważnym elementem jest promocja tego działania. Dotarcie z informacją do jak najszerszego grona internautów. Mogą w tym pomóc media społecznościowe typu facebook, nasza klasa. Drugi ważny element to szybkość reakcji na ewentualne pytania dotyczące przedmiotu czy też już sama wysyłka, odbiór przedmiotu. Warto zastanowić się czy sprzedajemy coś tylko w granicach RP czy też przewidujemy wysyłki za granicę biorąc pod uwagę oczywiście większe koszty z tym związane. Pamiętajmy Internet to narzędzie natychmiastowego reagowania. Wpisuję, wysyłam i oczekuję natychmiastowej odpowiedzi. Jeśli zatem przewidujemy wysyłkę tylko w poniedziałki trzeba o tym napisać wprost, zwrócić na to uwagę osobom biorącym w niej udział. W przypadku internetowych aukcji kluczowa jest pełna, precyzyjna informacja oraz kontakt do osoby, która może szybko odpowiedzieć na różne pojawiające się pytania, wątpliwości.

Loteria

Ostatnim omawianym w tym tekście sposobem zbierania środków są loterie – najczęściej loterie fantowe. Z mojej perspektywy największym wyzwaniem jest tutaj brak wiedzy jak zabrać się do zorganizowania takiej loterii. Organizacje nie wiedzą, jakie przepisy je obowiązują, jakie z tym się wiążą koszty. Nie potrafią też oszacować czy to się opłaca. Częstym błędem jest uważanie, że jeśli bilet na loterię jest o niewielkiej wartości 2 do 5 zł to przecież nie trzeba nic rejestrować. Nic bardziej mylnego. Loteria rządzi się swoimi prawami. Możemy się spierać na ile są one sensowne przy tak niewielkich kwotach jednak tym niemniej nie można zapominać, że powinna ona być zgłoszona do Izby Celnej. A to wiąże się z konkretnym pieniędzmi, które trzeba zapłacić i procedurami, które trzeba spełnić[2].

Na koniec

Podsumowując, moim zdaniem największe wyzwania wiążą się z:

  • Określeniem celu zbierania środków
  • Określeniem odbiorców naszej zbiórki
  • Stworzeniem projektu z harmonogramem, kosztorysem i rezultatami jakich się spodziewamy
  • Znajomością przepisów związanych z organizacją akcji

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o rzeczy najważniejszej acz często pomijanej przy wymyślaniu imprezy przez organizację. Pamiętajmy stowarzyszenie, fundacja, organizacja kościelna, itp. może prowadzić tylko takie działania jakie ma przewidziane w statucie. To cele i sposoby ich realizacji determinują działania a nie odwrotnie. Przestrzegam przed lekceważeniem statutu własnej organizacji. To podstawa, konstytucja, baza na jakiej organizacja może działać. Możemy robić tylko to, co SAMI SOBIE zapisaliśmy w statucie.

autorka: Monika Chrzczonowicz

Artykuł powstał na potrzeby projektu pn. „Akcelerator NGO”.

O zbiórkach, loteriach i aukcjach Monika Chrzczonowicz będzie mówić podczas konferencji pn. „Alternatywne źródła finansowania działań społecznych”, która odbędzie się w Poznaniu 29.11.2013 r. Więcej o konferencji tutaj

Sieć Centrów Informacyjno-Doradczych (http://www.pisop.org.pl/cid), obejmująca całe województwo wielkopolskie, zapewnia bezpłatne wsparcie organizacjom pozarządowym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[1] W podanym linku jest opis procesu związany z powstawaniem tego nowego aktu legislacyjnego /wiadomosci/908667.html Projekt ustawy o zbiórkach publicznych wraz z uzasadnieniem i wynikami konsultacji społecznych można znaleźć na stronie sejmowej pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-773-2013/$file/7-020-773-2013.pdf

[2] Zasady jakie trzeba spełnić przy organizacji loterii fantowej zostały opisane tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/448389


LOGO

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wielkopolska.ngo.pl
Źródło: Centrum PISOP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność, filantropia
  • księgowość
  • prawo

Bajki obywatelskie, czyli o zmianach, do których dochodzi nie tylko w bajkach

Budżet organizacji pozarządowej pozwala...

Godne uwagi działania kaliskich organizacji pozarządowych

Godzenie życia rodzinnego i zawodowego

Program "Działaj Lokalnie" jako przykład gostyńskiej współpracy na rzecz dobra wspólnego

Rada Działalności PożytkuPublicznego powiatu czarnkowsko–trzcianeckiego szansą budowy nowych relacji

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją pozarządową

Standardy działań organizacji na przykładzie stowarzyszeń abstynenckich