DZIŚ

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Warszawa. Kurs kwalifikacyjny "Opiekun medyczny"

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Poddębickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości zaprasza na kurs opiekuna medycznego. Kurs trwa 3 miesiące i podzielony jest na dwa terminy: I termin - 19-20 maja II termin - 9-10 czerwca. Miejsce szkolenia: ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa. Udział w szkoleniu jest płatny.

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy ośrodków opiekuńczych, szpitali, hospicjów, salowe nieposiadający uprawnień opiekuna medycznego,
  • zainteresowani podjęciem pracy w polskich oraz zagranicznych ośrodkach opiekuńczych, szpitalach czy innych placówkach medycznych.

Dlaczego nasze szkolenie?

Jesteśmy instytucją szkoleniową działającą na rynku od 1997 r., dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1500 słuchaczy. Wszystkie osoby pozyskaną wiedzę wykorzystują w pracy zawodowej lub własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy pod okiem trenerów przygotowują się do pracy jako opiekunowie medyczni.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków, którzy prowadzeniem zajęć zajmują się od kilkunastu lat.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, umiejętnego udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie przygotowuje do pracy w charakterze opiekunów osób starszych i chorych, daje praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy.

Dla absolwenów kursu posiadamy oferty pracy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Niemczech.

Szczegółowy program szkolenia:

  • Zarys anatomii i fizjologii.
  • Patofizjologia z uwzględnieniem specyfiki wieku starczego.
  • Opieka pielęgnacyjna – opieka paliatywna.
  • Pierwsza pomoc.
  • Psychologiczne i psychospołeczne uwarunkowania pracy, aktywizacja osób starszych.
  • Język angielski w ochronie zdrowia.
  • Praktyki.

Cena kursu: 861 zł

Przy wpłacie jednorazowej całości zniżka – 799,50 zł

W cenę kursu wliczone są materiały metodyczne oraz poczęstunek podczas przerw.

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone są metodą warsztatową – wszyscy uczestnicy szkolenia biorą aktywny udział. Z każdego dnia szkolenia uczestnicy wynoszą duży zasób nowej wiedzy.

Termin i miejsce szkolenia:

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Srebrna 16 oraz Łódź, ul. Piotrkowska, termin rozpoczęcia -

I termin - 19,20 maja 2014

II termin - 9-10 czerwca 2014 r.

Kurs trwa trzy miesiące.

Zajęcia odbywają się w godz.: 10,00 – 15,00.

Kurs kończy się egzaminem.

Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim oraz angielskim oraz zaświadczenie na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

Wszyscy wykładowcy posiadają wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.

W celu zgłoszenia się na kurs należy zapisać się telefonicznie: tel. kom. 693088375.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Srebrna 16, 00-810 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2014-05-19 do 2014-06-30
organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Poddębickim Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości
adres: Łódzka 37, 99-200 Poddębice,
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.