Przejdź do treści głównej

Pomorskie. Rusza innowacyjny projekt edukacyjny SMOK

autor(ka): K. Smoła
2013-09-10, 14:47
archiwalne
Innowacyjny Projekt SMOK rusza w wybranych szkołach podstawowych w województwie pomorskim. SMOK to Skutecznym Modelu Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Projekt ma zmienić sposób przygotowania nauczycieli do nauczania dzieci niepełnosprawnych w Polsce.

W województwie pomorskim rusza innowacyjny projekt SMOK, który ma zmienić sposób przygotowania nauczycieli do nauczania dzieci niepełnosprawnych w Polsce.

Zakończyła się rekrutacja nauczycieli, którzy wezmą udział w innowacyjnym projekcie SMOK - Skutecznym Modelu Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. W projekcie weźmie udział 40 nauczycieli z wybranych dwóch szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Patronat nad projektem objęli Pan Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, Pan Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu oraz Pan Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska.

Projekt SMOK to innowacyjne rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli. Daje możliwość kształtowania postaw i przekonań nauczyciela dotyczących niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz umożliwia nabycie przez nauczyciela zintegrowanej wiedzy i umiejętności kluczowych dla rozwiązywania problemów i trudności napotykanych w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

„W Polsce od kilku lat dąży się do kształcenia jak największej ilości dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zwykłych szkołach, wśród zdrowych rówieśników, a nie w szkołach specjalnych lub w nauczaniu domowym. Niestety nie idzie to w parze z zapewnieniem kadrze pedagogicznej odpowiedniego przygotowania. Projekt SMOK wypełni tę lukę. Skorzystają na tym wszyscy: nauczyciele i uczniowie - nie tylko niepełnosprawni. W ramach projektu wybrani nauczyciele przejdą cykl wielomiesięcznych szkoleń z wykorzystaniem nowych narzędzi i form wsparcia takich jak grupy wsparcia, tutoring z kontynuacją w postaci action learningu oraz trening interpersonalny z kontynuacją w postaci konsultacji indywidualnych. Testowana będzie skuteczność poszczególnych form wsparcia i finalnie wybrana najefektywniejsza. Wszystkie przeprowadzane szkolenia poruszają kwestie niepełnosprawności i odnoszą się do postaw i przekonań, jak również wszystkie oparte są o metody pozwalające osobiście doświadczyć pewnych emocji i odczuć. Finalnie powstanie gotowy model doskonalenia nauczycieli, a naszym celem jest wdrożenie go do głównego nurtu polityki poprzez zwiększenie oferty Placówek Doskonalenia Nauczycieli o nowy program doskonalący przygotowujący nauczycieli do pracy z uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym najpierw w województwie pomorskim a następnie w całej Polsce” - mówi Zofia Lisiecka opiekun merytoryczny projektu.

Projekt SMOK realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w partnerstwie z PBS Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.” Projekt ten wpisuje się w Temat: „Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego”.

„ Z uwagi na to, że projekt angażuje zarówno nauczycieli jako specjalistów z dziedziny edukacji specjalnej oraz rodziców – jednym z jego zadań jest obustronne zrozumienie na linii nauczyciel – rodzic, określenie trudnych do zmierzenia relacji i emocji. Kluczowym zagadnieniem jest także poprawa tych relacji, zrozumienie obopólnych potrzeb i postaw jak również wymiana doświadczeń w opiece i edukacji dzieci niepełnosprawnych” – mówi Pani Elżbieta Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku – partnera w Projekcie SMOK.

Na wrzesień br. planowane jest również uruchomienie Forum Dyskusyjnego dla nauczycieli dostępnego na stronie projektu www.smok.oditk.pl, na którym nauczyciele biorący udział w projekcie będą wymieniali swoje poglądy. Znajdą się tam również materiały szkoleniowe, opinie ekspertów z dziedziny edukacji włączającej oraz informacje o planowanych spotkaniach, szkoleniach i inicjatywach. We wrześniu ruszy też dystrybucja kwartalnego newslettera skierowanego do nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Newsletter będzie zwierał materiały do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami oraz aktualne informacje o projekcie.

Grupa ODiTK to pierwsza, polska firma szkoleniowo-doradcza, która od 30 lat utrzymuje pozycję lidera w branży. W skład Grupy ODiTK wchodzą ODiTK Szkolenia Sp. z o.o., ODiTK Consulting Sp. z o.o., Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia, ODiTK Symulator Biznesu Sp. z o.o. oraz Fundacja Edukacyjna ODiTK. W 2013 roku firm została uznana przez Warsaw Business Journal i Zespół Book of Lists za jedną z pięciu czołowych firm szkoleniowych w Polsce. Dzięki interdyscyplinarnej i kompleksowej ofercie usług rozwojowych wspiera swoich Klientów w osiąganiu rezultatów, współpracując z Klientami we wszystkich obszarach działalności ich organizacji. Firma zapewnia autorskie, unikalne narzędzia, tworzone w oparciu o rzeczywiste uwarunkowania rynkowe, w szkoleniach i doradztwie, za które jest doceniana nie tylko w Polsce. Grupa ODiTK jest laureatem międzynarodowych nagród a wyróżnione rozwiązania są adaptowane na świecie.

Informacja o partnerach projektu:

PBS Spółka z o. o. (dawniej: Pracownia Badań Społecznych, PBS DGA)

Jest jedną z najstarszych na polskim rynku agencji badawczych. Została założona w 1990 roku. W 2002 roku PBS zdobył IMPACTORA w kategorii Najlepszy Instytut Badawczy, nagrodę przyznawaną przez przemysł reklamowy. PBS świadczy usługi w zakresie całego spektrum badań ilościowych 
i jakościowych, pracując zarówno dla klientów z sektora przedsiębiorstw, jak i usług publicznych.

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli

Jest placówką publiczną edukacji ustawicznej nauczycieli o zasięgu lokalnym prowadzoną przez Miasto Gdańsk pod nadzorem pedagogicznym Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Organizuje i prowadzi liczne działania dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej oświaty. Jest placówką prowadzącą doradztwo metodyczne w różnych przedmiotach i obszarach pracy pedagogicznej.

Więcej informacji o projekcie:

Dagmara Łuczka PR Manager Email: Tel: 501 68 18 58

www.smok.oditk.pl


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Projekt SMOK
Miejsce: Gdańsk
Data wydarzenia: od 2013-09-10 do 2015-06-30
Organizator:

ODiTK

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój zawodowy