DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Obowiązek sprawozdawczy OPP w 2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej 12 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): oprac. red. ngo.pl

2013-02-14, 14.28

Rozporządzenie wprowadza dwa wzory sprawozdania merytorycznego. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego są zobowiązane do zamieszczenia na stronie Ministerstwa rocznego sprawozdania merytorycznego (OPP o przychodach w wysokości co najmniej 100 tyś zł w danym roku) albo rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności (OPP, których przychód nie przekroczył 100 tyś zł w danym roku).

Zgodnie z treścią rozporządzenia określone w nim wzory sprawozdań znajdą zastosowanie dopiero do sprawozdań składanych w 2014 r. (za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.).

W 2013 roku obowiązuje nadal jeden wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011 r., analogiczny jak w roku 2012.

Zaznaczamy, że wszystkie sprawozdania merytoryczne z działalności oraz finansowe organizacji pożytku publicznego od 2012 r. składane są jedynie w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich w bazie sprawozdań OPP dostępnej na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

Ponadto informujemy, że sprawozdania należy zamieszczać do dnia 15 lipca roku sprawozdawczego (w przypadku OPP, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym) lub 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (w  przypadku OPP, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym).

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.


Powyższa informacja została opublikowana przez portal ngo.pl w związku z realizacją projektu "Standardy w organizacjach pozarządowych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

miejsce: Polska
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


sprawozdanie merytoryczne za 2013 - 2014-02-12, 22:11
To jest głupie - 2013-02-27, 13:30
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.