DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?

Odpowiedź na to pytanie tylko z pozoru jest prosta, a podyskutować na ten temat będzie można z aktywistami, ekspertami oraz uczestnikami forum zorganizowanego przez polską sieć Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh* (ALF) 1–2 marca 2013 r. w Gdańsku. Zadaniem Fundacji jest wspieranie wymiany kulturalnej i intelektualnej pomiędzy brzegami Morza Śródziemnego: Europą, Afryką Północną i Bliskim Wschodem.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Wojciech Załuski

2013-02-01, 14.16

Ponad sto polskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w dialog międzykulturowy, należących do polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, spotka się podczas forum „Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości: dobre praktyki z zakresu dialogu społecznego o różnorodności, równości i demokracji” 1–2 marca 2013 r. w Gdańsku. Do udziału w forum zapraszamy także lokalnych działaczy społecznych i kulturalnych z regionu Pomorza i całej Polski. W spotkaniu udział wezmą również zaproszeni goście z Afryki Północnej.

Formuła spotkania jest interaktywna, dająca szansę wszystkim zainteresowanym na aktywny udział. W trakcie forum będzie można uczestniczyć w debatach, warsztatach i tworzeniu planów polskiej pomocy rozwojowej (wnioski zostaną przekazane organizatorom kwietniowego Forum ALF w Marsylii). Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej:www.justfuture.pl/pl/agenda.

Jednym z tematów forum będą aktualne przemiany społeczne w krajach Afryki Północnej i nowe możliwości w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego polskich i arabskich organizacji społecznych i kulturalnych. Temat ten zostanie podjęty w kontekście szerszej dyskusji o relacjach Polski z regionem śródziemnomorskim w perspektywie historycznej, ekonomicznej, społecznej, politycznej i kulturowej.

„[...] wpływ Śródziemnomorza na naszą kulturę i tożsamość miał znaczenie zasadnicze, przesądzające o naszym rozwoju cywilizacyjnym i w tym sensie nie można zrozumieć Europy Środkowej i Polski bez Morza Śródziemnego. Czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że Polska należy kulturowo i tożsamościowo do Śródziemnomorza? To ciągle pytanie otwarte [...]”, na temat którego będzie okazja porozmawiać z aktywistami, ekspertami oraz uczestnikami forum (cytat z książki „Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?”, red. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012).

Zapisy na forum będą możliwe od 7 lutego do 21 lutego 2013 r. za pomocą internetowego formularza dostępnego na stronie: www.justfuture.pl/pl/registration.

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, realizowane przy współpracy Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Europejskiego Centrum Solidarności oraz Instytutu Kultury Miejskiej z Gdańska. Głównym koordynatorem forum jest Fundacja REVERS z Krakowa.

Więcej informacji na stronie: www.justfuture.pl.

___________

* Anna Lindh była szwedzką minister spraw zagranicznych, wspierającą ideę stworzenia organizacji na rzecz Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Zginęła z rąk zamachowca we wrześniu 2003 r.

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 roku celem promocji dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej w 43 krajach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Do podstawowych zadań Fundacji należą między innymi: promocja wiedzy, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku między przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów, walka z rasizmem, ksenofobią, jak również z wszelkimi przejawami dyskryminacji, a także inicjowanie, rozwijanie i promocja współpracy kulturalnej między krajami regionu (www.euromedalex.org).

Polska sieć Fundacji im. Anny Lindh to nieformalne grupa ponad 100 organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce. W skład polskiej sieci wchodzą organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne, organizacje zajmujące się edukacją, prawami człowieka i współpracą kulturalną (www.alfpolska.org).

Patronat medialny: portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

miejsce: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Europejskie Centrum Solidarności, Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, woj. pomorskie
data wydarzenia: od 2013-03-01 do 2013-03-02
organizator: Centrum Kultury Revers
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.