Przejdź do treści głównej

10 lat strategii dla młodzieży. 10 lat działań? Wypowiedz się!

autor(ka): Melanie Raczek, Michał Braun
2013-01-18, 16:17
archiwalne
Wraz z końcem roku zakończyło się obowiązywanie Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012. Czy cele postawione w dokumencie zostały osiągnięte? Ministerstwa prowadzą obecnie ewaluację wykonania celów postawionych przez dokument. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych pyta organizacje młodzieżowe, jak z ich perspektywy wygląda realizacja dokumentu. Wypowiedz się!

Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012 na pierwszej stronie definiuje politykę młodzieżową jako "uznawaną jest w krajach europejskich za międzyresortową, zintegrowaną politykę wobec młodych ludzi, wywodzącą się z ich potrzeb. Polityka młodzieżowa stawia sobie za cel stworzenie odpowiednich warunków bytowych dla młodych ludzi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu publicznym, udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym na równi z innymi grupami społecznymi". Dalej w dokumencie czytamy, iż "Wyrównanie szans rozwoju młodego pokolenia to główny cel strategii państwa dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Polski wyraża się w wielu uregulowaniach prawnych, także zajmuje się nią wiele instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych".

Polski rząd, zainspirowany Białą Księgą "Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej" z 2001 roku, opublikowaną przez Komisję Europejską przygotował Strategię, która jest kompromisem pomiędzy wnioskami zawartymi w diagnozie przygotowanej przez Zespół Ekspertów MENiS, zadaniami państwa powstałymi w procesie akcesji do UE, postulatami środowisk młodzieżowych konsultujących projekt oraz istniejącymi uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi.

Kanwę Strategii Państwa dla Młodzieży stanowi pięć kluczowych zagadnień, którymi są:

 1. Edukacja młodzieży; gdzie strategicznym celem państwa było dążenie do coraz wyższej jakości i powszechności kształcenia, która idzie w parze z dbałością o rozwój fizyczny.
   
 2. Zatrudnienie, szczególnie zawodowe; które powinno być powiązane z potrzebami rynku pracy i równie skutecznie zniwelować bezrobocie wśród młodych ludzi.
   
 3. Uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym; poprzez stworzenie stałych konsultacji z młodzieżą co łączy się z możliwość wypowiadania opinii, podejmowania decyzji przez młodych ludzi w sprawach ich dotyczących. Przy koniecznym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
   
 4. Czas wolny, kultura, sport, turystyka; poprzez upowszechnienie aktywnego wypoczynku, stworzenie modelu animowania czasu wolnego, także wspieranie idei turystyki młodzieżowej. Ważnym aspektem była promocja talentów i twórczości młodzieży.
   
 5. Zdrowie i profilaktyka; działania wg Strategii polegać miał na udoskonaleniu systemu opieki zdrowotnej nad uczniami i studentami, oraz promocją wśród młodych ludzi zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012 przewidywała prawie 80 działań, które miały wpłynąć w na poprawę sytuacji młodego człowieka w Polsce. W większości były to działania których rozpoczęcie realizacji przewidywano w strategii na lata 2003- 2004, a których realizacją miało się zająć Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, przy współpracy z innymi podmiotami. Czy zostały one zrealizowane? Przeglądając Strategię widać, że wielu z obszarów rządu poświęcały uwagę w swoich działaniach, ale są też obszary które zostały bardzo zaniedbane jak chociażby rozbudowanie systemu informacji młodzieżowej.

Strategia powierza realizację zadań ministerstwu, ale są też obszary, za które odpowiedzialne są organizacje pozarządowe. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych poproszona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o zebranie informacji o działaniach podejmowanych przez trzeci sektor w tych dziedzinach (to m.in. przeciwdziałanie powielaniu przez młodzież niepożądanych postaw społecznych czy promowanie przedsiębiorczości). PROM uważnie obserwuje ewaluację Strategii po stronie ministerstw, tym ważniejsze jest aby informacje przedstawione przez organizacje trzeciego sektora były wyczerpujące i kompletne.

Rada zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji skupiających młodych ludzi, a także pracujących z młodzieżą o wypełnienie krótkiej ankiety.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
Organizator:

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Adres:

Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, woj. mazowieckie

Www:

http://prom.info.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • młodzież