Przejdź do treści głównej

Projekt "Ocena wartości i stanu zagrożenia ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego" [relacja]

autor(ka): Joanna Podgórska-Rykała
2012-11-15, 10:42
archiwalne
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto” dzięki finansowemu wsparciu z budżetu województwa śląskiego, od lipca 2012 roku realizuje projekt: „Ocena wartości i stanu zagrożenia ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego”. Celem projektu jest identyfikację zagrożeń oraz ocenę walorów krajobrazowych wybranych ufortyfikowanych obiektów sakralnych na potrzeby konserwacji i turystyki.

Badania terenowe na obszarze województwa śląskiego oraz prace studialne prowadzą wolontariusze ze Stowarzyszenia Moje Miasto, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz eksperci z Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Projekt ma na celu identyfikację zagrożeń oraz ocenę walorów krajobrazowych wybranych ufortyfikowanych obiektów sakralnych województwa śląskiego na potrzeby konserwacji i turystyki. W pierwszym etapie projektu jego uczestnicy przeprowadzili kwerendę wśród historycznych obiektów sakralnych o cechach obronnych i wyłonili pięć najbardziej interesujących i zróżnicowanych obiektów, które następnie zostały poddane bardziej szczegółowym badaniom terenowym oraz pracom studialnym, w tym: analizom kartograficznym, ikonograficznym, historycznym i krajobrazowo-architektonicznym.

Wśród wybranych, do szczegółowego opracowania obiektów, znalazły się kościoły w miejscowościach: Danków, Wancerzów, Giebło, Włodowice oraz Będzin. Wszystkie te miejsca są interesujące ze względu na lokalizację nadrzeczną lub wzgórzową. Łączy je ponadto położenie na skraju Wyżyny Częstochowskiej.

W drugiej połowie listopada w Będzinie w kościele św. Trójcy na Wzgórzu Zamkowym odbędą się warsztaty z udziałem wszystkich uczestników projektu oraz przedstawicieli społeczności lokalnych z miejscowości biorących udział w badaniach. Celem spotkania będzie m.in. podsumowanie i prezentacja wykonanych prac i opracowanie końcowych wniosków projektu.

Do końca grudnia na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.miasto.org.pl), Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl) oraz gmin partnerskich biorących udział w projekcie zostanie opublikowany raport końcowy, z którym będą mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani obiektami sakralnymi o cechach obronnych lub fortecznych. Raport będzie wzbogacony materiałem fotograficznym oraz kartograficznym.

Realizowany projekt jest wstępnym etapem planowanego na wiosnę 2013 r. III Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych – międzynarodowej konferencji poświęconej m.in. zagrożeniom zabytkowych obiektów sakralnych.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto”
Miejsce: Będzin, Danków, Wancerzów, Giebło
Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto”

Adres:

Będzin, woj. śląskie

E-mail:

osf@miasto.org.pl

Www:

http://www.miasto.org.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • inne
  • ochrona zabytków
  • turystyka, podróże