Przejdź do treści głównej

Apel do posłów o odrzucenie poprawek w ustawie o zbiórkach publicznych. Podpisz!

autor(ka): oprac. dobr (redakcja ngo.pl)
2012-06-26, 12:36
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/877745
Poniżej publikujemy apel organizacji pozarządowych skierowany do posłów sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu zmian w ustawie o zbiórkach publicznych. Pod listem można się podpisywać do 27 czerwca 2012 r.

APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DO POSŁÓW SEJMOWEJ KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

WS PROJEKTU ZMIAN W USTAWIE O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

 

Zwracamy się do Państwa z apelem o odrzucenie projektu zmian w Ustawie o zbiórkach publicznych przesłanym przez MAiC  do  Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten, przygotowany pospiesznie, bez analizy konsekwencji proponowanych zmian i bez konsultacji społecznych, sankcjonuje i petryfikuje restrykcyjne przepisy Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z 2003 roku), w myśl których publiczny apel o wpłaty darowizn na konto bankowe podlega rygorom zbiórki publicznej. Przygotowane przez MAiC zmiany sprawią, że wszelkie formy pozyskiwania darowizn z wykorzystaniem nowych technologii (wpłat on-line czy za pośrednictwem audiotele lub SMSów) wymagać będą administracyjnego zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej i rozliczania się z jej efektów przed MAiC.

Projekt MAiC stoi w jawnej sprzeczności z postulatami organizacji pozarządowych, które pracują obecnie nad założeniami nowej ustawy o zbiórkach na zaproszenie Zespołu do współpracy z organizacjami przy Kancelarii Prezydenta RP. Przesłane do Komisji propozycje są tym bardziej zaskakujące, że w pracach Zespołu udział biorą zarówno przedstawiciele departamentu koncesji dawnego MSWiA jak i przedstawiciele MAiC.

Środowisko organizacji pozarządowych nie od dziś apeluje o ograniczenie regulacji dotyczących zbiórki publicznej do zbierania anonimowych ofiar w gotówce lub w naturze w otwartej przestrzeni publicznej (kwesta uliczna, zbiórka domokrążna), to jest tych sytuacji, w których państwo stoi na straży porządku publicznego będąc gwarantem bezpieczeństwa i prawidłowości rozdysponowania zebranych anonimowych ofiar. Domagaliśmy się uwolnienia z rygorów zbiórki publicznej tych form pozyskiwania środków od ofiarodawców, w których ma miejsce automatyczne ewidencjonowanie darów, a darczyńca może skorzystać ze zwolnień podatkowych. Przekonywaliśmy, że o publicznym charakterze zbiórki decydować powinien fakt publicznego zbierania ofiar, a nie publiczny apel o wsparcie w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

W związku z tym apelujemy  do Państwa o odrzucenie przesłanych do Komisji zmian w art. 5 Ustawie o zbiórkach publicznych i umożliwienie przedstawicielom organizacji pozarządowych przedstawienia swoich racji.

Do wiadomości:

Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji
Bogdan Borusewicz, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami
Sławomir Piechota, Przewodniczący Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Henryk Wujec, Doradca Prezydenta ds społecznych

Warszawa, 20 czerwca 2012 r.

1.      Monika Bartosińska – WWF
2.      Paweł Bronikowski- Fundacja Anioły Filantropii
3.      Paweł Chmielewski – ZHP
4.      Grzegorz Janiak – Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”
5.      Ewa Kulik-Bielińska – Fundacja im. Stefana Batorego
6.      Magdalena Pękacka – Forum Darczyńców
7.      Olgierd Porębski – Polskie Towarzystwo Crowdfunding
8.      Aleksandra Rezunow – Polska Akcja Humanitarna
9.      Katarzyna Sadło – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
10.  Jerzy Zaborowski – Polski Czerwony Krzyż
11.  Marta Peła – Fundacja Ewy Błaszczyk „A kogo?”
12.  Jarosław Lipszyc – Fundacja Nowoczesna Polska
13.  Piotr Trudnowski – Fundacja Republikańska
14.  Anna Kołtunowicz – Fundacja Agory
15.  Katarzyna Szymielewicz – Fundacja Panoptykon

 

Zbieranie podpisów zostało zakończone 27 czerwca 2012 roku.

Lista organizacji, które poparły postulat:

1. "Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową 
2. Adam K. Podgórski Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP 
3. Adam Wiśniewski - Prezes Fundacji Ocean Marzeń 
4. Aeroklub Regionalny w Pińczowie 
5. Agata Tyrcz Stowarzyszenie "Młodzi-Młodym" 
6. Agata Urbanik - Fundacja Pole Dialogu 
7. Agnieszka Sawczuk - Fundacja dla Polski 
8. Agnieszka Wądołowska - Fundacja Rodzić po Ludzku 
9. Alicja Gawinek - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
10. Alicja Łabęcka - Stowarzyszenie "Godne Życie dla Dzieci" Mielec 
11. Alicja Łabęcka - Stowarzyszenie "Godne Życie dla Dzieci" Mielec 
12. Amnesty International  
13. Anna Ciaś-Plachowa Stowarzyszenie Nacoa-Polska 
14. Anna Kapusta, - Polskie Stowarzysznie na Rzecz Osób z Upośledzneiem Umysłowym, Myślenice 
15. Anna Kobiela - Fundacja Re:Akcji Artystycznych "FREA-art" 
16. Anna Leśna - Szymańska Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Gepetto 
17. Anna Walicka - Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 
18. APEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO POSŁÓW SEJMOWEJ KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH WS PROJEKTU ZMIAN W USTAWIE O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH Zwracamy się do Państwa z apelem o odrzucenie projektu zmian w Ustawie o zbiórkach publicznych przesła 
19. Arkadiusz Gortych - Stowarzyszenie "Młodzi-Młodym" 
20. Bartosz Odrobiński - "TRANSKOLEKTYW" Spółdzielnia Socjalna 
21. Bartosz Poliński - Alivia Fundacja Onkologiczna Osób Młodych 
22. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta  
23. Brygida Drągowska - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju-"Aktywni Razem" 
24. Centrum Cyfrowe Projekt:Polska 
25. Cezary Roman - Fundacja TO-TAM-TO Płock 
26. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 
27. Dominika Gola-Arkabuz Fundacja "Dr Clown" 
28. Dominika Oprawska - Stowarzyszenie Amnesty International 
29. Dorota Wieczorek - Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej "START" 
30. Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" 
31. Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów ESSA 
32. Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
33. Ewa Falkowska - Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywność "ERA" 
34. Ewa Kozdraj- Stowarzyszenie Dla Ziemi 
35. Ewa Kucharska Łódź - wolontariuszka 
36. Ewa Niedbalska -"A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie 
37. Ewa Zarzycka- Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ 
38. Forum Inicjatyw Kulturalnych, Ruda Śląska 
39. friedman.pl - Marek Friedman 
40. Fundacja "Gajusz" 
41. Fundacja "Potrafię- Pomagam!" 
42. Fundacja "Salus Homini" 
43. Fundacja "Umysł" im.Alfreda Buttsa 
44. Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"  
45. Fundacja Dzieci Niczyje 
46. Fundacja Eudajmonia 
47. Fundacja Gajusz 
48. Fundacja Gajusz 
49. Fundacja Helpful Hand 
50. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM 
51. Fundacja Kaisera Söze 
52. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” 
53. Fundacja Mai Brand 
54. Fundacja Ocean Marzeń 
55. Fundacja po DRUGIE 
56. Fundacja Pomysłodawcy 
57. Fundacja Promethidion.eu 
58. Fundacja Rodzić po Ludzku 
59. Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego 
60. Fundacja Sztuki Arteria / Loesje Polska 
61. Fundacja Toto Animo 
62. Fundacja TVN nie jesteś sam 
63. Fundacja Wolność od Religii 
64. Fundacja Zdrowia "ESCO" Sylwia Chruścińska 
65. Funfacja PPMD - Ewa Bożek  
66. Grażyna Chrypo - Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
67. Grażyna Chrypo - Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
68. Grażyna Wiącek - Uczniowski Klub Sportowy Judo KONTRA 
69. Grzegorz Janiak - Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś" 
70. Helena Hałun - Stowarzyszenie Integracyjne "RAZEM" Elbląg 
71. Iwona Derewlana - Stowarzyszenie alternaTYw@ 
72. Iwona Dopierała-Światłoń - Stowarzyszenie EMAUS 
73. Jacek Maj - Collegium Artium 
74. Jakub Kubiec - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Kielce 
75. Jarosław Teślak - lokalna inicjatywa "SIEWCA" 
76. Jerzy Kwaczyński - Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych PTSM 
77. Jolanta Gortych - Stowarzyszenie "Młodzi-Młodym" 
78. Justyna K. Ochędzan - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organziacji Pozarządowych  
79. Justyna Socha - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" 
80. Kamila Janczewska - "Nowoczesne Mazowsze" Mazowiecka Fundacja Społeczna 
81. Kamila Zawadzka CKiAS Bisztynek Kulturowo 
82. Katarzyna Jastrząb-Podkarpacke Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastepczego "Wielkie Serce" 
83. Katarzyna Hapka - Stowarzyszenie "Q Przyszłości" 
84. Katarzyna Łuczyńska - Fundacja Pantomima 
85. Katarzyna Parafianowicz - Fundacja Serce Dziecka  
86. Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy 
87. Kowalczyk Elżbieta Fundacja Wyjdź Naprzeciw 
88. Krzysztof Chara - Fundacja Kształcenia Kreatywnego 
89. Len Tadeusz-Fundacja Droga 
90. Liga Kobiet Polskich w Opolu 
91. Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na bagna" 
92. Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza" 
93. Łukasz Jachowicz - Centrum Cyfrowe Projekt:Polska 
94. Magdalena Ciołek-Fundacja Akademia Współpracy 
95. Magdalena Koczaj -Kizior - Stowarzyszenie Nowy Dom 
96. Magdalena Pal - Fundacja "SILENTIO" 
97. Magdalena Sledz - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach 
98. Małgorzata Michaluk- Fundacja Zrozumieć Autyzm Łódź 
99. Marcin Maciejuk - Fundacja "Miejski Inkubator Przedsiębiorczości" w Białej Podlaskiej 
100. Marek Ziemianin - Stowarzyszenie Zielona Mogiła 
101. Maria Magdalena Damaszk "W świecie zdrowia" 
102. Maria Wojtanek - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel 
103. Maria Wojtanek - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel 
104. Mariola Trzasko-Buza -Stowarzyszenie "Stysfakcja jest kobietą" 
105. Mariusz Sieraczkiewicz - Projekt Włocławek 
106. Marzena Wilk - Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria", Rzeszów 
107. Marzena Wojciechowska Stowarzyszenie ,,Ad Amicus"Radom 
108. Mateusz Wójtowicz-Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 
109. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok dalej" 
110. mgr Mariusz Pająk - prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego 
111. Michał Braun - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach 
112. Michał Fischer - Stowarzyszenie ODFRONTU 
113. Michał Łuński - Stowarzyszenie EURO-Link Elbląg 
114. Mieczyslaw Łapa 
115. Monika Erkens Stowarzyszenie Skowronków 
116. Monika Legieta - ZHP 
117. Nina Modłasiak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "RAZEM" Częstochowa 
118. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin" - Mariusz Cyrulewski 
119. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Tomasz Kosmala 
120. Patryk Hałaczkiewicz - Stowarzyszenia Jednomandatowe Okręgi Wyborcze 
121. Paweł Romański - Fundacja 5 PORA ROKU 
122. Paweł Wiśniewski Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Pubelskim 
123. Piotr Dominiak - Raciborskie Stowarzyszenie Samorzadowe Nasze Miasto 
124. Piotr Frączak - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
125. Piotr Kowalski - Fundacja KSK 
126. Piotr Omalecki - Ełckie Stowarzyszenia Aktywnych STOPA 
127. Podkarpacke Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastepczego "Wielkie Serce" 
128. Polska Fundacja Rehabilitacyjna 
129. Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona 
130. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie 
131. Renata Niecikowska – Stowarzyszenie Klon/Jawor 
132. Robert Adameczek - "Iskierka" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa  
133. Ruch Inicjatyw Społeczno- Ekologicznych Przytulia 
134. Sabina Urbaniak -Krajowa Rada Organizacji Stwardnienia Rozsianego 
135. Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii 
136. Stefan Wajda - Fundacja PCJ Otwarte Źródła 
137. stowarzyszenie  
138. Stowarzyszenie ,,Z edukacją w przyszłość" w Korzeczniku 
139. Stowarzyszenie "Cała Naprzód" - Łukasz Gorczyński 
140. Stowarzyszenie "Nasza wieś" Alicja Wąsik 
141. Stowarzyszenie "Skalny Most"  
142. Stowarzyszenie ACK PAWILON 
143. Stowarzyszenie ACTIVITA 
144. Stowarzyszenie Biblioteka Otwarta 
145. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie 
146. Stowarzyszenie Cyklomaniak - ul. Bracka 37/1 Łódź 
147. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno - Polesie Zachodnie" 
148. Stowarzyszenie INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW 
149. Stowarzyszenie Kartel Kulturalny 
150. Stowarzyszenie Kibiców Górnika Łęczna 
151. Stowarzyszenie Kulturalne "Carmen" 
152. Stowarzyszenie Kulturalne JARTE 
153. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice 
154. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 
155. Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecka i Rodziny Słoneczny Dom Krzyż Wielkopolski 
156. Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 
157. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES 
158. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach" (Ewa Fabisiak) 
159. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" 
160. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Dzierżoniów 
161. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica 
162. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Rodzice-Dzieciom" Rafał Węglorz 
163. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice - "BUKOWY LAS" 
164. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im augusta Cieszkowskiego Wierzonka ul. Gminna 6A 62 006 Kobylnica 
165. Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" w Szczecinie 
166. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku 
167. Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Środowiskowej "Starzy i Młodzi dla Młodych i Starych" - Poznań 
168. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo" 
169. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych NIE-ZWYKŁA RODZINKA Krzyż Wielkopolski 
170. Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji Wsi Kulakowice Trzecie 
171. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karakule i Okolic 
172. Stowarzyszenie Sportowe Western Riders 
173. Stowarzyszenie Tratwa 
174. Stowarzyszenie Wielkopolskich Doradców Kariery "WiDoK" 
175. stowarzyszenie Wolontariat Wielkiego serca w Maszewie 
176. stowarzyszenie Wolontariat Wielkiego serca w Maszewie 
177. Stowarzyszenie Zielone Zagłębie 
178. Stowarzyszenie ziemi zakrzowieckiej 
179. STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT W POLSCE -Dariusz Gapiński, Poznań 
180. Sylwester Biraga - Stowarzyszenie Druga Strefa OPP 
181. Tadeusz Perz - POLSKI KOMITET POMOCY DZIECIOM - POZNAŃ 
182. Tomasz Bartniczak - Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych 
183. Tomasz Michałowicz - Fundacja Jaś i Małgosia 
184. Tomasz Skiba - Fundacja "Usłyszeć Afrykę" 
185. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody 
186. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnowie 
187. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic 
188. Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno - Danuta Kowalczyk 
189. Waldemar Weihs - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
190. Waldemar Weihs - Fundacja "Merkury" 
191. Wojciech Glac - Małopolskie Hospicjum dla Dzieci  
192. Wojtek Jaros-Bank Żywności w Łodzi 
193. Wolontariacki Ośrodek Wsparcia Ełk 
194. Zdzisław Dumowski - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej 
195. Zespół Caritas przy Parafii Św. Mikołaja w Wierzenica ul. Wierzenicka 12 62 006 Kobylnica 

 


Pliki do pobrania

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Forum Darczyńców
Data wydarzenia: od 2012-06-20 do 2012-06-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 19 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Popieram... ~Maciej Józefczyk 11.07.2012, 04:45 Popieram. Nie wymagajcie ode mnie Państwo dalszych komentarzy. ODPOWIEDZ
  • Brakuje informacji w temacie gdzie się podpisać ~KaHa 21.06.2012, 04:34 jak w tytule ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Co autor miał na myśli? ~Andrzej Szumowski 21.06.2012, 01:34 "Przekonywaliśmy, że o publicznym charakterze zbiórki decydować powinien fakt publicznego zbierania ofiar, a nie publiczny apel o wsparcie w mediach tradycyjnych i elektronicznych" a tak po naszemu? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność, filantropia
  • prawo
  • współpraca z administracją