Przejdź do treści głównej

Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO

autor(ka): Elwira Przybylska
2012-12-11, 12:41
archiwalne
Dla kogo? Dla kadry zarządzającej NGO z terenu całej Polski, chcącej podnieść wiedzę z zakresu organizacji standardów działania instytucji III sektora. Kiedy? Rekrutacja do II edycji studiów odbywa się w sposób ciągły od 29 października 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. Gdzie? Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - www.ngo.wspa.pl.

Nabór na II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych ze standardów działania organizacji III sektora!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie informuje, że rozpoczyna nabór na II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych dla kadr zarządzających organizacjami trzeciego sektora w ramach projektu „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Łudzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły od 29 października 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. (II edycja).

Studia podyplomowe dedykowane są kadrze zarządzającej NGO z całej Polski, chcącej podnieść wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i wprowadzania standardów działania instytucji III sektora. Mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi, ich funkcjonowania oraz współpracy z sektorem publicznym i biznesem. Studia przekazują umiejętność tworzenia, kierowania i pracy w organizacji pozarządowej oraz przygotowują do wprowadzenia standardów działania.

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w bezpłatnych studiach podyplomowych,
 • częściowy zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania,
 • materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • wsparcie coachingowe,
 • wyjazdy studyjne do organizacji NGO uczestniczących w projekcie,
 • zjazdy stacjonarne w siedzibie WSPA oraz zjazdy wyjazdowe.

Postępowanie rekrutacyjne:

Kandydat na studia po zapoznaniu się z kryteriami rekrutacyjnymi oraz obowiązującymi dokumentami zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ngo.wspa.pl w formie elektronicznej. Po otrzymaniu informacji zwrotnej na adres e-mail, kandydat wypełnia załączone druki i wraz z kompletem dokumentów dostarcza do Biura Projektu w terminie do 14 dni.

Wymagane dokumenty (do pobrania na stronie www projektu):

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Polski,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. Kopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 5. 2 zdjęcia,
 6. Wypis z KRS, nadający imienne uprawnienie zarządcze (nie może być wystawiony wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem dokumentów).

Więcej informacji: www.ngo.wspa.pl oraz pod nr telefonu: 81 740 84 74.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Bursaki, 20-150 Lublin, woj. lubelskie
Data wydarzenia: od 2012-10-29 do 2013-01-18
Organizator:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Adres:

Bursaki, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Tel.:

81 740 84 74

Faks:

81 740 84 13

E-mail:

ngo@wspa.pl

Www:

http://www.ngo.wspa.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 4

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • budowanie zespołu, kadry, zatrudnienie
 • edukacja i wychowanie
 • księgowość
 • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
 • rozwój zawodowy
 • standardy, etyka
 • współpraca z uczelniami