Przejdź do treści głównej

Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO

autor(ka): Elwira Przybylska
2012-12-11, 12:41
Dla kogo? Dla kadry zarządzającej NGO z terenu całej Polski, chcącej podnieść wiedzę z zakresu organizacji standardów działania instytucji III sektora. Kiedy? Rekrutacja do II edycji studiów odbywa się w sposób ciągły od 29 października 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. Gdzie? Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - www.ngo.wspa.pl.

Nabór na II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych ze standardów działania organizacji III sektora!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie informuje, że rozpoczyna nabór na II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych dla kadr zarządzających organizacjami trzeciego sektora w ramach projektu „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Łudzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły od 29 października 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. (II edycja).

Studia podyplomowe dedykowane są kadrze zarządzającej NGO z całej Polski, chcącej podnieść wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i wprowadzania standardów działania instytucji III sektora. Mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi, ich funkcjonowania oraz współpracy z sektorem publicznym i biznesem. Studia przekazują umiejętność tworzenia, kierowania i pracy w organizacji pozarządowej oraz przygotowują do wprowadzenia standardów działania.

W ramach projektu oferujemy:

 • udział w bezpłatnych studiach podyplomowych,
 • częściowy zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania,
 • materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • wsparcie coachingowe,
 • wyjazdy studyjne do organizacji NGO uczestniczących w projekcie,
 • zjazdy stacjonarne w siedzibie WSPA oraz zjazdy wyjazdowe.

Postępowanie rekrutacyjne:

Kandydat na studia po zapoznaniu się z kryteriami rekrutacyjnymi oraz obowiązującymi dokumentami zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ngo.wspa.pl w formie elektronicznej. Po otrzymaniu informacji zwrotnej na adres e-mail, kandydat wypełnia załączone druki i wraz z kompletem dokumentów dostarcza do Biura Projektu w terminie do 14 dni.

Wymagane dokumenty (do pobrania na stronie www projektu):

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Polski,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. Kopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 5. 2 zdjęcia,
 6. Wypis z KRS, nadający imienne uprawnienie zarządcze (nie może być wystawiony wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem dokumentów).

Więcej informacji: www.ngo.wspa.pl oraz pod nr telefonu: 81 740 84 74.

LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Źródło: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Bursaki, 20-150 Lublin, woj. lubelskie
Data wydarzenia: od 2012-10-29 do 2013-01-18
Organizator:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Adres:

Bursaki, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Tel.:

81 740 84 74

Faks:

81 740 84 13

E-mail:

ngo@wspa.pl

Www:

http://www.ngo.wspa.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 4

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

tagi

 • budowanie zespołu, kadry
 • edukacja i wychowanie
 • księgowość, zarządzanie
 • profesjonalizacja
 • rozwój zawodowy
 • standardy, etyka
 • współpraca z uczelniami
Sekcja +

Tylko "organizacje-przedsiębiorcy" składają sprawozdanie do KRS

Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
Stowarzyszenie lub fundacja, które są zarejestrowane w KRS, ale nie prowadzą działalności gospodarczej, nie składają sprawozdania finansowego do KRS. Obowiązek ten dotyczy tylko przedsiębiorców. Ekspertka Informatorium wyjaśnia, z czego to wynika.
Sekcja +

Fundacja OPP: dwa obowiązkowe sprawozdania merytoryczne

Aneta Krawczyk, poradnik.ngo.pl
Fundacje mające status organizacji pożytku publicznego (OPP) mają więcej obowiązków sprawozdawczych niż inne organizacje. Oprócz sprawozdania merytorycznego, składanego do „swojego” ministra, muszą też opublikować na stronie internetowej ministra pracy sprawozdania związane z posiadaniem statusu OPP.