Przejdź do treści głównej

Hospicja uratowane

autor(ka): oprac. dobr (redakcja ngo.pl)
2012-06-15, 11:07
archiwalne
Organizacje pozarządowe, prowadzące np. hospicja, nie będą musiały rejestrować działalności gospodarczej. Sejm, podczas swego posiedzenia 14 czerwca 2012 r., przyjął nowelizację ustawy o działalności leczniczej, która zmieniła niekorzystne dla tych organizacji zapisy.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 385 posłów, przy 1 głosie przeciwnym i 38 głosach wstrzymujących się.

Dla organizacji organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych prowadzących działalność leczniczą, hospicyjną i paliatywną przyjęcie tej nowelizacji oznacza koniec niepokojów o ich dalszą egzystencję.

Przyczyną tego niepokoju były m.in. zapisy art. 16 ust. 1 oraz art. 205 ustawy o działalności leczniczej (przyjętej przez Sejm w kwietniu 2011 roku), z których wynikało, że działania te (jako działalność lecznicza) są działalnością gospodarczą. Oznaczało to, że stowarzyszenia i fundacje, które do tej pory prowadziły działalność medyczną non-profit (np. hospicyjną i opiekuńczą) były zobowiązane do 1 lipca 2012 roku zarejestrować działalność gospodarczą i stać się przedsiębiorstwami pracującymi zarobkowo. Przeczyło to podstawowej zasadzie dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe: nie może się ona wybijać ponad działalność statutową (tzn. działalność gospodarcza może być jedynie uzupełniająca do działalności statutowej). O sprawie tej pisaliśmy w w portalu ngo.pl w lutym 2012 r. w artykule "Hospicja do likwidacji?".

Dzięki interwencjom samych organizacji i Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji na problem ten udało się zwrócić uwagę zarówno urzędników z Ministerstwa Zdrowia, jak i posłów. Efektem tego jest przegłosowana wczoraj nowelizacja ustawy, która wprowadza dwie zasadnicze zmiany w sytuacji organizacji prowadzących działalność leczniczą: będą one traktowane jako podmioty prowadzące działalność leczniczą, ale nie będące przedsiębiorstwami, a w związku z tym nie będzie się do nich stosował art. 16 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Proponowane zmiany zwalniają organizacje z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej i pozwalają prowadzić im działania na dotychczasowych zasadach.

Nowelizację musi jeszcze podpisać prezydent.


Źródło: inf. własna (ngo.pl), sejm.gov.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • współpraca z administracją