Przejdź do treści głównej

Karta Różnorodności w Polsce [relacja]

autor(ka): Karolina Szlasa
2012-02-14, 15:19
archiwalne
Sygnatariusze Karty Różnorodności
14 lutego 2012 roku w Kancelarii Premiera miała miejsce uroczysta inauguracja Karty Różnorodności w Polsce. Dokument, promowany przez Komisję Europejską, sygnowało 13 firm – inicjatorów przedsięwzięcia w Polsce. Honorowy Patronat nad Kartą Różnorodności objęła Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak m.in. Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy, Francja, Belgia czy Hiszpania. Karta jest pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Inicjatywa polskiej wersji Karty Różnorodności została podjęta w 2011 roku przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Wzorem innych państw europejskich, postanowiliśmy wspólnie z firmami partnerskimi stworzyć taki dokument w Polsce. W spotkaniach i konsultacjach nad Kartą oprócz przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, wzięły udział organizacje pozarządowe oraz instytucje rządowe, szczególny wkład wniosło Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W ten sposób w wyniku dialogu i wzajemnego konsensusu powstała deklaracja, której podpisanie i przyjęcie jest wyrazem gotowości organizacji do wprowadzenia skutecznej polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęła Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

– Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością są jedną z najbardziej skutecznych odpowiedzi na obecne wyzwania społeczno–ekonomiczne w Polsce i w całej Europie. Realizowany przez moje biuro projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” przygotuje administrację publiczną do skutecznej realizacji polityki równego traktowania. Jesteśmy również w trakcie tworzenia rządowego programu działań na rzecz równego traktowania – będzie on jednym z kluczowych elementów długofalowej strategii rozwoju kraju. Jestem również przekonana, że dla rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, niezbędna jest międzysektorowa platforma dialogu, skuteczna współpraca instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, instytucjami naukowymi i mediami. Tym samym z przyjemnością objęłam honorowym patronatem wspieraną przez Komisję Europejską, a zainicjowaną w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, „Kartę Różnorodności”. Jestem przekonana, że jej skuteczne upowszechnienie i realizacja zawartych w Karcie zobowiązań, przyczynią się do rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością wśród polskich pracodawców” – mówi Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.

Karta Różnorodności w Polsce została uroczyście podpisana przez prezesów i prezeski oraz członków i członkinie zarządu firm – inicjatorów Karty Różnorodności w Polsce, wśród nich są: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L'Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever. Przedsiębiorstwa te zatrudniają prawie 50 tysięcy osób.

– Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością sprzyja innowacyjności, motywacji i rozwojowi organizacji a co najważniejsze, przekłada się na wymierne korzyści. Dla Orbisu różnorodność przekłada się na przewagę konkurencyjną i stanowi fundamentalną wartość w naszej codziennej działalności. Oprócz tego, że różnorodność pozostaje w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, sprowadza się ona po prostu do dawania swoim pracownikom szansy na rozwój i kształcenie zawodowe, przyjmując za kryterium wyłącznie ich umiejętności. Gdy w spółce panuje kultura poszanowania, różnorodność nabiera także aspektu handlowego. Otwartość oznacza, że jesteśmy w stanie łatwiej zrozumieć naszych klientów i wypracować rozwiązania spełniające wszystkie ich oczekiwania. Takie podejście plasuje nas o jeden krok przed konkurencją – powiedział Laurent Picheral, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Orbis.

Karta Różnorodności w Polsce wykracza poza przepisy Kodeksu Pracy czy tzw. ustawy równościowej, obligując do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w firmie, mówi m.in. o obowiązku monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego, wskazaniu osoby lub zespołu koordynującego zarządzanie różnorodnością w organizacji, wprowadzeniu cyklicznej edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich osób zatrudnionych w firmie oraz raportowaniu o podjętych działaniach i ich rezultatach.

– Wyzwania z obszaru zarządzania różnorodnością, są jednym z elementów naszej strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród naszych celów jest na przykład zwiększanie udziału kobiet w zarządzaniu. Chcemy, aby do 2015 roku kobiety zajmowały 35% stanowisk menedżerskich w Grupie FT- Orange. Wierzę, że w tym obszarze cele muszą być stawiane właśnie w taki, konkretny sposób. Tylko takie podejście pozwoli nam przełamać liczne bariery dotyczące zarządzania różnorodnością w Polsce, w tym stereotypy, uprzedzenia oraz brak systemowych rozwiązań. Dlatego zostaliśmy Opiekunem polskiej wersji Karty Różnorodności – powiedział Maciej Witucki, Prezes Grupy TP – opiekuna Karty w Polsce w 2012 r.

Inicjatywę w całej Europie wspiera Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, poprzez Europejską Platformę Wymiany Doświadczeń. Karta podpisywana jest przez organizacje, przedsiębiorstwa oraz przedstawicieli administracji publicznej w całej Europie. Taka możliwość istnieje również w Polsce. – Każda organizacja, instytucja, urząd oraz każde przedsiębiorstwo, które aprobuje zapisy Karty może dobrowolnie przystąpić do projektu i zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. Wystarczy skontaktować się z Koordynatorem Projektu w Polsce, czyli Forum Odpowiedzialnego Biznesu – mówi Mirella Panek-Owsiańska.

Więcej informacji oraz teksty Karty Różnorodności znaleźć można na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.

 


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • równość
  • tradycja
  • współpraca z biznesem