Przejdź do treści głównej

Kontrakt socjalny

archiwalne
Kontrakt socjalny jest nowym elementem postępowania, który pojawił się wraz z nową ustawą o pomocy społecznej. To pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2004.64.593). Pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt z osobą lub rodziną w trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt będzie określał zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, w zderzeniu z zapisami nowej ustawy o pomocy społecznej, nie zawsze czują się pewnie. Kłopoty sprawia m.in. zapis o kontrakcie socjalnym (art. 108). Brakuje w nim określenia w jakich przypadkach należy zawierać umowy z klientami. Problem stanowi też to jak ma wyglądać wzór kontraktu. Trwają pracę nad stworzeniem uniwersalnego druku umowy. Do projektu ustawy o pomocy społecznej załączony był projekt rozporządzenia w sprawie wzoru kontraktu, jednak ostatecznie rozporządzenie w tej sprawie, do którego wydania ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, nie doczekało się jeszcze publikacji.

Dlaczego kontrakt?
Zmienia się rola pracownika, a pomoc nie polega jedynie na rozdawnictwie pieniędzy. Kontrakty socjalne nie prowadzą zwykle do radykalnych i szybkich zmian. Stwarzają natomiast płaszczyznę porozumienia i poddają strategię; umożliwiając osiąganie niewielkich postępów, które wspólnie składają się na poprawę. Nie wyklucza to błędów i niepowodzeń, ale jeśli, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja zmierza ku poprawie, to motywacja klientów i ich morale będą prawdopodobnie wzrastać. Należy podkreślić, że tak jak w wielu innych zadaniach z zakresu pracy socjalnej zawieranie kontraktów jest umiejętnością, której można się nauczyć.

Pracownicy socjalni już wcześniej zawierali kontrakty z klientami. Samodzielnie opracowywali wzory umów, dzięki czemu ich praca była o wiele efektywniejsza i dawała wiele satysfakcji. Kontrakt to bardzo użyteczne narzędzie - jasno określa warunki współpracy. Dzięki niemu pracownicy służb społecznych unikają nieporozumień z klientami. To sprzyja lepszej wydajności pracownika. Jest bardziej twórczy i ma mniej sytuacji stresowych.

Ciekawe informacje na temat kontraktu socjalnego można znaleźć w książce autorstwa Carole Sutton pt.: "Psychologia dla pracowników socjalnych". Autorka podaje wskazówki jak formułować skuteczne umowy pisemne. W aneksie książki znajdują się również formularze kontraktów socjalnych, które można potraktować jako wzór lub inspirację.Data wydarzenia: 2004-08-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • kontrakt socjalny ~gosc 28.07.2010, 10:32 a czy gminny osrodek pomocy spolecznej jest w stanie podpisac taki kontrakt czy tylko miejski osrodek ODPOWIEDZ
  • Kontrakt Socjalny ~Karolina Pszczoła 15.11.2005, 11:32 kontrakt socjalny ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz pracownicy socjalni wyprzedzili ustawę! ~Grzegorz-pracownik socjalny. 23.08.2004, 10:14 Kontrakty stosujemy od bardzo dawna. Nie jest to dla nas żadna nowość! "W zderzeniu z zapisami nowej ustawy o pomocy społecznej" czujemy się jak najbardziej pewnie i raczej jakieś niepewności ma sam ustawodawca oraz osoby, które pomoc społeczną znają z opowieści innych. :) Czy autorka tego artykułu miała jakąś styczność z pomocą społeczną??? Czy znów o sprawach ważnych wypowiadają się osoby bez kompetencj???!!! Życzę refleksji. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz czy naprawde nowosc?! ~pracownik socjalny 20.08.2004, 08:20 kontrakt socjalny jest nowy tylko w sensie prawnym, de facto ustawa tylko zalegalizowala cos co pracownicy socjalni stosuja od wielu lat ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby bezdomne
  • osoby bezrobotne
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • rodziny