Przejdź do treści głównej

UE chce wprowadzić statut europejskiej fundacji pożytku publicznego

autor(ka): oprac. mw
2012-02-08, 16:25
archiwalne
źródło: http://commons.wikimedia.org
Różnice i bariery w przepisach krajowych powodują, że transgraniczna działalność fundacji jest często kosztowna i skomplikowana. Część zasobów pochłaniają porady prawne oraz spełnienie prawnych i administracyjnych wymogów określonych w przepisach poszczególnych państw członkowskich UE. Tracą pieniądze, co może zniechęcać je do rozszerzania działalności.

Komisja przedstawiła w środę wniosek w sprawie statutu fundacji europejskiej, który ułatwi fundacjom wspieranie celów pożytku publicznego w całej UE.

- Musimy wspierać cenną pracę, jaką fundacje wykonują dla obywateli Europy i zachęcać do dalszych wysiłków. W szczególności musimy usunąć przeszkody dla podejmowanych przez nie transgranicznych działań w obszarach badań naukowych, zdrowia i kultury. Wprowadzenie europejskiego statutu pozwoli na ograniczenie kosztów i niepewności prawnej. Zwiększy również widoczność fundacji, dzięki czemu będą one mogły wykorzystać „europejski znak jakości” do promowania swojej działalności i przyciągnięcia większych funduszy” – stwierdził Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Identyczna forma prawna w każdym kraju UE

We wniosku proponuje się stworzenie jednej europejskiej formy prawnej – „fundacji europejskiej” – która byłaby zasadniczo identyczna we wszystkich państwach członkowskich. Funkcjonowałaby ona równolegle z fundacjami krajowymi. Uzyskanie statusu fundacji europejskiej byłoby dobrowolne.

Statut koncentruje się na fundacjach pożytku publicznego, stanowiących zdecydowaną większość ogółu fundacji, które istnieją i są uznawane we wszystkich państwach członkowskich.

Główne wymogi, jakie musi spełniać fundacja europejska

W statucie określono główne wymogi dla fundacji europejskiej. Każda fundacja europejska musi udowodnić, że jest fundacją pożytku publicznego, działającą ponad granicami państw i posiadającą kapitał założycielski o wartości co najmniej 25 tys. euro.

Jak można utworzyć fundację europejską

Fundację europejską można utworzyć od podstaw, poprzez przekształcenie fundacji krajowej lub poprzez połączenie fundacji krajowych. Fundacja europejska zyskuje osobowość prawną w momencie zarejestrowania w państwie członkowskim.

Korzyści płynące ze statusu fundacji europejskiej

Ograniczenie kosztów i niepewności prawnej: Fundacje europejskie będą posiadały osobowość prawną i zdolność prawną we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki temu, wykorzystując podobne przepisy mające zastosowanie na terytorium całej Unii, będą mogły prowadzić działalność i przekazywać środki finansowe w obrębie UE w prostszy i mniej kosztowny sposób.

Europejski znak jakości: Statut zapewni fundacjom europejskim europejski znak jakości i wiążący się z tym wizerunek, co przyczyni się do wzrostu ich rozpoznawalności i zaufania do nich, tym samym ułatwiając działalność transgraniczną fundacji oraz transgraniczne finansowanie.

Opodatkowanie: Fundacje europejskie będą podlegać temu samemu systemowi opodatkowania, co fundacje krajowe. Do darczyńców fundacji europejskich stosować się będą te same korzyści podatkowe, co w przypadku fundacji mających siedzibę w ich państwie członkowskim. W obu przypadkach państwa członkowskie muszą uznać fundacje europejskie za równoważne z fundacjami pożytku publicznego utworzonymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Kontekst

Statut fundacji europejskiej zapowiedziano już w Akcie o jednolitym rynku (IP/11/469). W akcie tym podkreślono wkład fundacji w finansowanie innowacyjnych inicjatyw pożytku publicznego i wezwano do podjęcia działań w celu rozwiązania problemów, z jakimi muszą zmierzyć się fundacje działające ponad granicami państw członkowskich UE.

Wniosek dotyczący fundacji europejskich opiera się na analizie wykonalności i dwóch konsultacjach społecznych (Konsultacja 1, Konsultacja 2) przeprowadzonych przez Komisję (IP/09/270; IP/10/1390) oraz na wymianie informacji z sektorem fundacji.

Zob. również MEMO/12/79

WIĘCEJ INFORMACJI


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Akceptacja projektu ~mgr Józef Kaczmarek - Szef Biura Fundacji 17.03.2012, 12:56 Statut europejskiej fundacji pożytku publicznego jet doniosłym projektem regulujacym dotad zaniedbane pola działalnosci obywatelskiej. Fundacja Młodej Polojnii w Warszawie jest zainteresowna powyzszym projektem tym bardziej, że posiada 18 przedstawicielstw w krajach swiata w tym wiekszośźć w krajach Unii Europejskiej. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • pożytek publiczny