Przejdź do treści głównej

OFOP dotarł do danych kontaktowych członków Komitetów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

autor(ka): Program Reprezentacji NGO, OFOP
2011-12-02, 11:42
archiwalne
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych uzyskała dane kontaktowe reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, zasiadających w Komitetach Monitorujących i Sterujących Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Dane te są już dostępne na stronach OFOP-u.

Obecnie w Polsce działa jedenaście Programów Operacyjnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej :

 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013;
 2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013;
 3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska( woj. Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013;
 4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013;
 5. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013;
 6. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013;
 7. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013;
 8. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (województwo zachodniopomorskie) 2007-2013;
 9. Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013;
 10. Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013;
 11. Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC.

Współpraca terytorialna w Unii ma trzy wymiary: transgraniczny, transnarodowy oraz międzyregionalny. Więcej informacji na temat szczegółów dotyczących poszczególnych programów, można znaleźć  na tej stronie. Zgodnie z przepisami unijnymi, każdy z Programów Operacyjnych EWT, powinien być monitorowany przez Komitety Monitorujące lub Sterujące, w których zasiadać mogą przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, partnerów społeczno-gospodarczych(w tym organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowisk naukowych).

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zimą 2009 roku zaczęła otrzymywać informacje z  województw, z których jasno wynikało że prace komitetów Programów Współpracy Transgranicznej 2007-2013( Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja ,Polska [Województwo Lubuskie]– Brandenburgia), jak również ich skład, były utajniane. W związku z tym 30 grudnia 2009  Federacja wysłała pismo do Departamentu Współpracy Terytorialnej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w którym domagała się udostępnienia informacji dotyczących: danych personalnych i kontaktowych członków komitetów, nazw reprezentowanych organizacji, funkcji jaką pełnili w KM, protokołów posiedzeń oraz wykazu i treści uchwał podjętych drogą obiegową. Ponadto OFOP wnioskował o doprowadzenie do zamieszczenia wyżej wymienionych informacji, na prowadzonych przez sekretariaty tychże komitetów stronach internetowych.

W odpowiedzi, w styczniu 2010 r. Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przysłał informacje, w której pojawiały się argumenty uzasadniające rzekomą przejrzystość w monitoringu Komitetów. Uzasadnienie Departamentu Współpracy Terytorialnej nie znalazło  akceptacji w oczach ekspertów Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i organizacja w lutym ponownie (wystąpiła z pismem do Ministerstwa. Tym razem interwencja okazała się częściowo skuteczna i od początku marca 2010 r. OFOP zaczął otrzymywać informacje z poszczególnych Sekretariatów Programu. Niestety nie były to informacje pełne. Przez kilka kolejnych miesięcy OFOP korespondował z Ministerstwem (szczegóły całego procesu interwencji), nie uzyskując jednak danych, które według prawa powinny być dostępne dla opinii publicznej. Zmusiło to Federację do wniesienia skargi na bezczynność do Najwyższego Sądu Administracyjnego, złożonej w kwietniu 2011 roku – pomocy prawnej udzieliło Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Miesiąc później, Ministerstwo przesłało do siedziby Federacji wszystkie postulowane informacje i dane, które były weryfikowane w każdym Sekretariacie Technicznym Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej, aż do końca października 2011. W efekcie udało się zebrać następujące informacje na temat członków Komitetów EWT:

WSPÓŁPRACA TRANSRANICZNA POLSKA-SAKSONIA 2007-2013:

 • w Komitecie Monitorującym zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ;

WSPÓŁPRACA TRANSRANICZNA REPUBLIKA CZESKA- RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

 • w Komitecie Monitorującym zasiadają  przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych ze Studenckiej Izby Przemysłowo-Handlowej ;

WSPÓŁPRACA TRANSRANICZNA POLSKA (województwo lubuskie) -  Brandenburgia 2007-2013:

 • w Komitecie Monitorującym zasiadają przedstawiciele samorządu lokalnego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina;

   WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA :Program Południowy Bałtyk 2007-2013:

 • w Komitecie Sterującym zasiadają przedstawiciele samorządu lokalnego ze  Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Euroregionu Bałtyk, Euroregionu  Sprewa – Nysa – Bób ;
 • w Komitecie Monitorującym  zasiada przedstawiciel partnerów społeczno-ekonomicznych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

WSPÓŁPRACA TRANSRANICZNA RZECZPOSPOLITA POLKSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013:

 • w Komitecie Monitorującym  zasiadają przedstawiciele samorządu lokalnego ze Związku Euroregion Tatry, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska ; W  ramach obserwatorów uczestniczą reprezentanci  Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Bielsku-Białej, Tatrzańskiej i Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz z Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie;

WSPÓŁPRACA TRANSRANICZNA POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA Wspólny Komitet Monitorujący   2007-2013:

 • w Komitecie Monitorującym  zasiadają przedstawiciele samorządu lokalnego ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Stowarzyszenie Euroregion Niemen;

WSPÓŁPRACA TRANSRANICZNA POLSKA- LITWA 2007-2013:

 • w Komitecie Monitorującym  zasiadają przedstawiciele samorządu lokalnego ze Stowarzyszenia Euroregion NIEMEN;

WSPÓŁPRACA TRANSRANICZNA  Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (województwo zachodniopomorskie) 2007-2013:

 • w Komitecie Monitorującym  zasiada przedstawiciel samorządu lokalnego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
 • w ramach tego Programu powstał dodatkowo Komitet Sterujący dla Funduszu Małych Projektów,  w którym jest jeden przedstawiciel partnerów społeczno-gospodarczych ze Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin;

Wartym podkreślenia jest fakt, że poza dwoma Komitetami Monitorującymi Programy Operacyjne Polska-Saksonia oraz Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w pozostałych ciałach dialogu przy PO EWT, nie ma przedstawicieli reprezentujących zarówno partnerów społeczno-gospodarczych, jak i środowisk naukowych czy organizacji pozarządowych. Interesy wszystkich partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych, są jednak pośrednio reprezentowane przez euroregiony. W związku z tym organizacje mogą zgłaszać swoje problemy oraz sugestie do ich  przedstawicieli, zasiadających w Komitetach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Uzupełnioną bazę członków Komitetów Monitorujących znajdą Państwo na stronie OFOP.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: informacja własna, OFOP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • organizacje wspierające
 • współpraca z administracją