Przejdź do treści głównej

Współpraca z NGO zajmującymi się niepełnosprawnymi

autor(ka): Marika Gołda
2011-09-19, 12:44
archiwalne
W związku z realizacją projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych poszukują organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z całej Polski.

Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt e-mail: . Zapraszamy do współpracy.

Projekt „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowany jest zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.02.01-32-102/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne. Poszukiwanie nowych form i metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Okres realizacji: od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2013 r.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuro Projektu Progressus
Organizator:

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

Adres:

ks. Warcisława I-go 20c/2, 71-667 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Tel.:

91. 813 76 80

Faks:

91 813 76 81

E-mail:

biuro@progressus.info

Www:

http://www.progressus.info 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • rozwój zawodowy
  • rynek pracy
  • współpraca z biznesem