Przejdź do treści głównej

Pomoc jest wśród nas [wywiad]

autor(ka): Karolina Stefaniak, redakcja wroclaw.ngo.pl
2011-08-09, 16:23
archiwalne
Stowarzyszenie INTRO to organizacja skupiająca psychologów, psychoterapeutów i terapeutów uzależnień. Wrocławski zespół stara się przenosić na polski grunt zarówno doświadczenia z tzw. e-pomocy z krajów rozwiniętych, jak i wdrażać własne inicjatywy. Dzięki realizacji autorskich pomysłów sprawdza skuteczność różnych metod w leczeniu zaburzeń. O pionierskich pomysłach rozmawiamy z Katarzyną Paikert,członkinią Stowarzyszenia

– Jaki cel przyświeca waszej działalności?

Katarzyna Paikert: Ideą, która nam przyświeca jest pokazanie, że nie jesteśmy bezradni w otaczającym nas świecie. Możemy, wykorzystując tkwiący w nas potencjał i korzystając z dostępnych nam technik, terapii, konsultacji, grup wsparcia, itp. korygować i modelować naszą osobowość, wpływać na swój wewnętrzny rozwój, zwalczać negatywne skłonności, łagodzić cierpienie. 

Jakie podejmujecie działania?

KP: Jednym z głównych naszych założeń jest propagowanie i przybliżanie specyfiki działania grup wzajemnej pomocy (samopomocowych grup wsparcia) uruchamianych i prowadzonych przez osoby przeżywające podobne trudności.

Skąd pomysł na tworzenie takich grup?

KP: Bardzo często, zwłaszcza w polskich realiach, dostęp do profesjonalisty jest utrudniony, bądź też wiąże się z dużą obawą samego zainteresowanego. W takich sytuacjach ludzie mogą i odnajdują wsparcie właśnie w grupach wzajemnej pomocy. Grupy samopomocowe są szansą dla każdego. Niewielu Polaków korzysta obecnie z możliwości grupowej wzajemnej pomocy, choć doświadczenia krajów zachodnich dowiodły, że są one nieocenioną pomocą w powrocie do zdrowia i wychodzeniu z bezradności. Dlatego też pragniemy rozpowszechniać informacje na ten temat.

Jakie są pozostałe cele Stowarzyszenia?

KP: Pragniemy zachęcać ludzi do skorzystania z usług profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. Wciąż jeszcze funkcjonuje wiele społecznych uprzedzeń i fałszywych wyobrażeń na temat tych profesji. Zamierzamy jednocześnie edukować społeczeństwo w następujących tematach: w jaki sposób szukać pomocy, komu powierzyć terapię, czego realnie można oczekiwać, itp.

Jako jedni z pierwszych w Polsce stworzyliście portal pomocy psychologicznej? Jaki jest jego cel?

KP: By spełnić nasze cele postanowiliśmy wykorzystać najmłodsze i najprężniej rozwijające się medium - Internet. Stał się on bowiem naturalnym środowiskiem dla młodszych pokoleń, w Polsce dostęp do sieci rośnie w zawrotnym tempie. Dla młodego pokolenia Polaków Internet jest miejscem nawiązywania kontaktów, zdobywania wiedzy, szukania porady i wsparcia. Wykorzystujemy więc zalety Internetu, jego elastyczność, ekonomiczność, popularność, łatwość dostępu, anonimowość, interaktywność. Jesteśmy jednak uważni także na jego ograniczenia, takie jak: specyficzna komunikacja, brak kontaktu bezpośredniego, wymagane minimum umiejętności obsługi komputera. 

Analizując wszystkie ”za” jak i „przeciw”, stworzyliśmy portal psychologiczny. Jako jedni z pionierów w Polsce udostępniamy bezpłatną pomoc psychologiczną za pomocą usług internetowych (czat, fora dyskusyjne, listy mailingowe, e-mail,). W tym celu w 2000 roku powstał internetowy portal psychologiczny www.psychotekst.com (www.psychotekst.pl) działający nieprzerwanie i zyskujący coraz większe zainteresowanie Internautów, adresowany do tych, którzy cierpią i szukają dla siebie wsparcia. 

Do czego jeszcze wykorzystujecie portal?

KP: Pragniemy wypełnić społeczną potrzebę wiedzy na temat problemów psychicznych, zwłaszcza tych najbardziej rozpowszechnionych i wokół których narosło wiele mitów. Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST porusza problematykę, z którą albo ktoś się spotkał już w swoim życiu osobiście, albo ze słyszenia zna temat np: alkoholizm, narkomania, zaburzenia jedzenia, przemoc w rodzinie i w środowisku pracy, depresja, nerwice, konflikty partnerskie i problemy wychowawcze, stres, rywalizacja, niska samoocena, problemy sfery seksualnej, itd. Mamy nadzieję, że nazywając i definiując różnego rodzaju problemy i zaburzenia, a także opisując zespół objawów im towarzyszących, ułatwimy ich identyfikację. Na naszych stronach w Internecie czytelnicy znajdują szereg artykułów psychoedukacyjnych popularyzujących wiedzę psychologiczną i dostarczających praktycznych wskazówek radzenia sobie w kryzysach, z problemami psychicznymi i w relacjach z innymi ludźmi jak też wskazówki umożliwiające dotarcie do specjalistów oferujących profesjonalną pomoc. Poza tym na stronie Portalu działa Internetowa grupa wsparcia „Przemoc”

W tym roku zorganizowaliście już trzecią edycję Programu Stażowo-Szkoleniowego E-Pomoc 2011. Skąd ten pomysł?

KP: E-pomoc to rozwijająca się ale i juz mająca swoje tradycje za granicą forma pomocy psychologicznej. W Polsce jest niedoceniana, wielu specjalistów psychologów i psychoterapeutów polskich jest wobec niej uprzedzona, i kieruje sie mylnymi wyobrażeniami, więc najczęściej ci którzy mają doświadczenie w tym zawodzie unikają jak ognia świadczenia pomocy przez Internet. Z drugiej strony lgną do udzielania takiej pomocy młodzi adepci kierunków pomocowych, bo czują się dobrze w środowisku internetowym i mają nadzieję rozwinąć w ten sposób własny biznes, jednak nie mają doświadczenia ani oparcia w kolegach po fachu. Obie grupy nie mają niezbędnej wiedzy ani praktyki. Pomysł na e-pomocowe szkolenia wziął się z obserwacji tego, jak wyrastają w polskim Internecie strony z ofertą pomocy psychologicznej. Bardzo często one same podtrzymują mity. Zdarza się, że są nieprofesjonalnie "skrojone". Dodatkowo zmęczyliśmy się tłumaczeniem kolegom po fachu że w Internecie nie "mieszka diabeł", że nasza praca na czacie czy mailu jest porównywalna z pracą w gabinecie. Poza tym lubimy podważać mity i stereotypy. Jednym z mitów jest ten o "prawdziwości pomocy" zakładający że prawdziwie uzyska się pomoc w kontakcie face to face, a  online jest nieprawdziwy. Same słowo wirtualny ma również znaczenie "nieprawdziwy, złudny", a my chcemy się z tym rozprawiać.

Co zawiera program?

KP: W tym roku program został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Sam program jest pionierskim przedsięwzięciem w Polsce realizowanym na kanwie autorskich i nowatorskich scenariuszy Stowarzyszenia INTRO. Szkolenia tematyczne projektują praktycy z wieloletnim stażem. Oparte są one na prawdziwych przypadkach z pracy szkoleniowców. Nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy, a nie tylko na teorię. Istotnym elementem jest to, że szkolenia prowadzone są na wysokim poziomie. Zarówno szkolenia, jak i możliwość odbycia stażu są w formie nieodpłatnej. Nasz cykl innowacyjnych szkoleń w połączeniu z wolontaryjnym stażem daje możliwość rozwoju zawodowego oraz udokumentowanych zaświadczeń kompetencji.

Kolejnym bardzo ważnym programem Stowarzyszenia jest stworzenie i realizacja Grupy Wsparcia dla Osób Dotkniętych Samobójczą Śmiercią Bliskiej Osoby...

KP: Tak, to prawda. Nasz projekt ma charakter innowacyjny i dotąd nie był realizowany we Wrocławiu. Grupa Wsparcia dla Osób Dotkniętych Samobójczą Śmiercią Bliskiej Osoby wypełnia lukę w ofercie wrocławskiej pomocy psychologicznej.

Czym się ona charakteryzuje?

KP: Nierzadko zdarza się, że rodzina i bliscy, którzy doświadczyli samobójczej śmierci osoby bliskiej tkwią w kryzysie psychicznym. Dlatego też wzrasta prawdopodobieństwo, że i te osoby mogą targnąć się na swoje życie. Stąd też naszym zadaniem było stworzenie grupy wsparcia o charakterze otwartym dla osób dotkniętych samobójczą śmiercią osoby bliskiej oraz broszury edukacyjno-informacyjnej, w której zawarte są podstawowe informacje na temat kryzysu suicydalnego i niedokończonej żałoby po stracie bliskiej osoby w wyniku śmierci samobójczej. Zadania te zostały wpisane w projekt RAZEM SILNI współfinansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Z uwagi na to, że problem samobójstw jest w Polsce objęty pewnym społecznym tabu, chcieliśmy poprzez nasz projekt stawiać czoło temu trudnemu problemowi i pomagać osobom, który ich dotknął.


Wiadomość pochodzi z serwisu wroclaw.ngo.pl
Źródło: informacja wlasna serwisu wroclaw.ngo.pl
Organizator:

Stowarzyszenie "Intro"

Adres:

Kasztelańska 20 lok. 10, 51-200 Wrocław, woj. dolnośląskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia
  • rozwój osobisty