Przejdź do treści głównej

Zachodniopomorskie. Progressus - praca dla niepełnosprawnych

autor(ka): Marika Gołda
2011-08-09, 10:04
archiwalne
ZPPZ Lewiatan
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan wraz z Instytutem Spraw Społeczno-Gospodarczych realizuje projekt „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Projekt dotyczy problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Miejscem testowania jest województwo zachodniopomorskie - miejscem upowszechniania cała Polska.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w całej Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnianie i włączenie do polityki jednego Innowacyjnego Modelu, rozszerzającego ofertę i efektywność istniejących NGO, działających na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, o działania ukierunkowane na podnoszenie poziomu zatrudnienia realizowane w strukturach klastra i przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Nowe formy i metody zapobiegania wykluczeniu społecznemu realizowane będą poprzez zwiększenie oferty NGO, zrzeszenie NGO w klaster (samoorganizowanie się) oraz stworzenie mechanizmów silnego współdziałania duetu dwóch podmiotów: NGO i pracodawców poprzez przekazanie nowego modelu, platformy internetowej łączącej w sposób zautomatyzowany osoby niepełnosprawne z potencjalnymi pracodawcami.

Grupa docelowa projektu to osoby nieaktywne zawodowo w wieku 15+, w tym osoby uczące się o niskim poziom wykształcenia i bez doświadczenia zawodowego lub takie, które uczestniczą w nieskutecznych modelach opartych na pracy warsztatów Terapii Zajęciowej, a także NGO i pracodawcy.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt na adres e-mail: .

Zapraszamy do współpracy.

Projekt „PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowany jest zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.02.01-32-102/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne. Poszukiwanie nowych form i metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Okres realizacji 1 marca 2011 r. -  31 marca 2013 r.

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: ZPPZ Lewiatan
Organizator:

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

Adres:

ks. Warcisława 20c/2, 71-667 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

E-mail:

biuro@lewiatan.biz

Organizator:

Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych

Adres:

Wojska Polskiego 63 lok. 423, 70-476 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • partnerstwo
  • polityka społeczna
  • rozwój zawodowy
  • współpraca z biznesem