Przejdź do treści głównej

Granty: Program Małych Dotacji GEF/SGP


2004-06-01, 09:16
archiwalne
Fundusz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce otrzymał oficjalne potwierdzenie uzyskania przez Polskę 750 tys. dolarów na granty zgodne z kanonami Programu Małych Dotacji Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska(GEF/SGP). Środki te muszą być wykorzystane(zatwierdzone granty) do końca lutego 2005. W przypadku wcześniejszego ich spożytkowania Fundusz będzie mógł wystapić o powiększenie tej puli. W 2004 roku szczególny nacisk w programie globalnym będzie położony na program operacyjny Wody Międzynarodowe oraz na rzeczywiste wykorzystanie zasobów własnych organizacji (autentyczny wkład własny, nie innych donorów).

Fundusz oczekuje wniosków wstępnych. Jak podkreśla Koordynator Krajowy GEF/SGP, Przemysław Czajkowski, przetrzymywanych jest już kilkadziesiąt projektów, oczekujących na rozpatrzenie, względnie takich, które były już rozpatrywane, ale skierowano je do dalszego udoskonalenia. Nie jest to zatem początek oczekiwania na wnioski.

Krajowy Komitet Sterujący w czerwcu 2004 dokona zmian i uzupełnień w strategii Programu, zgodnie z zaleceniami Grupy Roboczej GEF/SGP, która na początku czerwca w Meridzie (Meksyk) sformułuje nową strategię dla GEF/SGP na najbliższe lata. W pracach tej Grupy weźmie m.in. udział koordynator GEF/SGP z Polski.

Program Małych Dotacji GEF/SGP wprowadzony został przez UNDP w 1992 roku. Program ten skierowany jest do organizacji społecznych i pozarządowych (nie tylko ekologicznych), formalnie zarejestrowanych i posiadających własne konto bankowe. SGP przyznaje dotacje do 50 tys. USD program może finansować najwyżej do 50% wielkości zadań projektu na lokalne działania i inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego w przynajmniej jednej z trzech podstawowych dziedzin:

  • ochrona bioróżnorodności
  • zapobieganie zmianom klimatycznym
  • ochrona wód międzynarodowych oraz
  • zapobieganie degradacji ziemi (o ile ma to związek z pozostałymi trzema kryteriami)

Program Małych Dotacji w Polsce rozpoczął działalność w 1994 roku w polskim biurze UNDP w Warszawie. Rolę dyrektora projektu pełni Krajowy Koordynator. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje w drodze konkursu Krajowy Komitet Sterujący liczący 8 osób ze środowisk pozarządowych, rządowych, akademickich oraz UNDP. Od początku swej działalności w Polsce SGP udzielił dotacji ponad 150 projektom, na sumę 3,7 mln USD (lata 1994-2003).

Na podstawie doświadczeń Programu Małych Dotacji od 1998 roku UNDP w Polsce rozpoczął realizację programów średniej i dużej wielkości. Na projekt Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) finansowany z GEF, Polska otrzyma 4,5 mln USD. Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny otrzymał od UNDP 1 mln USD. Z kolei finansowanie GEF w projekcie "Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce" wynosi 950 tys. USD.

Krajowym Koordynatorem Programu Małych Grantów GEF jest Przemysław Czajkowski.

Aby otrzymać dotację w ramach SGP projekt musi spełnić wymogi określone w Krajowej Strategii GEF/SGP [http://www.undp.org.pl/publikacje.php?id=138 ]oraz musi być zgodny ze Strategią Operacyjną GEF  i odpowiednimi Programami Operacyjnymi zatwierdzonymi przez GEF [http://www.gefweb.org/Operational_Policies/operational_policies.html].


Szczegółowe informacje na temat Funduszu i sposobu ubiegania się o granty dostępne są na stronie:  www.gef.undp.org.pl


Data wydarzenia: 2004-06-01
Organizator:

Fundusz Globalnego Środowiska UNDP w Polsce

Www:

http://www.gef.undp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko